Soubory ke stažení

 • Synodalita
  název velikost publikováno stáhnout
  00 Synoda: Infobalíček (.docx)
  Infobalíček "pět v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita, Bible
  1.04 MB 1.1.2021
  00 Synoda: Infobalíček (.pdf)
  Infobalíček "pět v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita, Bible
  867.55 kB 1.1.2021
  01 Synoda: Přípravný dokument (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  460.69 kB 1.1.2021
  02 Synoda: Vademecum (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  837.99 kB 1.1.2021
  03 Synoda: Pastýřský list (.pdf)
  Pozvání Tomáše Holuba k synodální cestě 2021 - 2023
  236.18 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták k tisku (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  604.19 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták na web (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  625.38 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.docx)
  Pozvání na společnou cestu
  495.01 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.pdf)
  Pozvání na společnou cestu
  344.87 kB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pdf)
  PDF prezentace smyslu Synody o synodalitě
  3.33 MB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pptx)
  Powerpointová prezentace smyslu Synody o synodalitě
  8.12 MB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.docx)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  96.33 kB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.pdf)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  255.29 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.docx)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  743.13 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.pdf)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  209.84 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.docx)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  851.83 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.pdf)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  252.59 kB 1.1.2021
  10 Synoda: Bible (.docx)
  Biblické podklady k lectio divina k deseti odstínům synodality
  249.59 kB 1.1.2021
  10 Synoda: Bible (.pdf)
  Biblické podklady k lectio divina k deseti odstínům synodality
  367.89 kB 1.1.2021
  11 Synoda: Zápis ze setkání (.docx)
  Formulář pro zpětnou vazbu ze synodních skupinek
  11.63 kB 1.1.2021
  12 Synoda: Modlitba za synodu (.pdf)
  Modlitba za průběh Synody o synodalitě
  87.43 kB 1.1.2021
  13 Synoda: Osobní rozhovory (.docx)
  Pomůcka pro vedení osobních hovorů s lidmi na "okraji"
  522.51 kB 1.1.2021
  13 Synoda: Osobní rozhovory (.pdf)
  Pomůcka pro vedení osobních hovorů s lidmi na "okraji"
  163.15 kB 1.1.2021
  14 Synoda: Zpovědní zrcadlo (.docx)
  Pomůcka pro zpytování svědomí ohledně žité synodality
  15.85 kB 1.1.2021
  14 Synoda: Zpovědní zrcadlo (.pdf)
  Pomůcka pro zpytování svědomí ohledně žité synodality
  148.03 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 01 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.57 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 01 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  159.86 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 02 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.49 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 02 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  160.46 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 03 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.39 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 03 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  161.86 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 04 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.56 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 04 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  162.22 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 05 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.62 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 05 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  171.83 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 06 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.46 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 06 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  193.58 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 07 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.52 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 07 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  163.47 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 08 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.72 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 08 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  163.92 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 09 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  24.87 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 09 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  192.09 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 10 (.docx)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  25.37 kB 1.1.2021
  15 Synoda: Tahák pro téma 10 (.pdf)
  Pomůcka pro moderátora i účastníky synodního setkání
  166.83 kB 1.1.2021
  16 Pracovní souhrn synodních zápisů Cheb (.pdf)
  Synoda o synodalitě v chebské farnosti: Pracovní sumář zápisů
  2.36 MB 1.1.2021
  17 Synoda: Diecézní syntéza
  Synoda o synodalitě v plzeňské diecézi: Syntéza zápisů
  590.02 kB 1.1.2021
  Biskupská blahoslavenství papeže Františka
  Blahoslavenství darované papežem Františkem italským biskupům
  196.48 kB 1.1.2021
  Cestou necestou (Laurence Flyn)
  Podpůrné kněžské skupiny v diecézi Clogher
  189.76 kB 1.1.2021
  Duchovní konverzace (Sekretariát biskupské synody)
  Pomůcka pro sdílení při setkávání synodních skupinek
  245.49 kB 1.1.2021
  Farní pastorační rady (Donal Harrington)
  Problémy a trendy v pojetí služby pastoračních rad farností
  218.74 kB 1.1.2021
  Inspirace pro hledání konsenzu (Michal Opatrný)
  Inspirace z metod sociální práce (Univerzum 2021/3)
  1.19 MB 1.1.2021
  Konstruktivní diskuze a dialog (Peter Senge)
  Prezentace různých způsobů konverzace pro pastorační praxi
  361.24 kB 1.1.2021
  Model čtyř uší a žebřík našeho myšlení
  Pomůcka k prohloubení vzájemného porozumění a konverzace
  360.12 kB 1.1.2021
  Pastorační reflexe a rozlišování (Petr Hruška)
  Modely teologické reflexe a duchovního rozlišování pro praxi
  1.17 MB 1.1.2021
  Pastorační záměry ŘkF Cheb 2021 - 2023
  Poslání, teologie, vize, identita a záměrů farnosti
  966.15 kB 1.1.2021
  Proces obnovy farností v dublinské diecézi (Donal Harrington)
  Souhrn zkušeností a další výhled obnovy farností
  262.63 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  529.97 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu pastoračních rad v Plzeňské diecézi
  Stručné směrnice a podrobné prováděcí pokyny pro službu PRF
  2.80 MB 1.1.2021
  Synodální církev jako učící se organizace (Petr Hruška)
  Synodální církev ve světle konceptu učících se organizací
  369.98 kB 1.1.2021
  Ti, kdo jsou součástí mého života (Angela Graham)
  Kněžské presbyterium z pohledu laika
  143.44 kB 1.1.2021
  Tudy vede cesta (Charles E. Zech)
  Rozvoj správcovství ve farnosti
  317.33 kB 1.1.2021
  Typologie farností podle počtu účastníků (Petr Hruška)
  Praktická pomůcka k pastorační reflexi života farností
  268.42 kB 1.1.2021
  Valčík změny a jeho jednotlivé fáze (Peter Senge)
  Výtah z textů od Petera Sengeho na téma organizační změny
  172.12 kB 1.1.2021
  Vánoční společná cesta aneb Trojiční spiritualita
  Reflexe Petra Hrušky nad základními rozměry synodního pricesu
  311.69 kB 1.1.2021
  Za synodální církev (Michael Czerny)
  Dokument naznačující hlavní linie synody (Univerzum 2021/3)
  2.56 MB 1.1.2021
  Změna postoje, nebo splnění pokynu? (Alois Křišťan)
  Výzva k přijetí synodality jako stylu života (Univerzum 2021/3)
  974.06 kB 1.1.2021