Soubory ke stažení

 • Synodalita
  název velikost publikováno stáhnout
  00 Synoda: Infobalíček (.docx)
  Infobalíček "čtyři v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita
  895.58 kB 1.1.2021
  00 Synoda: Infobalíček (.pdf)
  Infobalíček "čtyři v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita
  708.67 kB 1.1.2021
  01 Synoda: Přípravný dokument (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  460.69 kB 1.1.2021
  02 Synoda: Vademecum (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  837.99 kB 1.1.2021
  03 Synoda: Pastýřský list (.pdf)
  Pozvání Tomáše Holuba k synodální cestě 2021 - 2023
  236.18 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták k tisku (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  604.19 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták na web (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  625.38 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.docx)
  Pozvání na společnou cestu
  495.01 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.pdf)
  Pozvání na společnou cestu
  344.87 kB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pdf)
  PDF prezentace smyslu Synody o synodalitě
  3.32 MB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pptx)
  Powerpointová prezentace smyslu Synody o synodalitě
  8.12 MB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.docx)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  96.33 kB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.pdf)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  255.29 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.docx)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  743.13 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.pdf)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  209.84 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.docx)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  851.83 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.pdf)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  252.59 kB 1.1.2021
  10 Synoda: Modlitba za synodu (.pdf)
  Modlitba za průběh Synody o synodalitě
  87.43 kB 1.1.2021
  11 Synoda: Zápis ze setkání (.docx)
  Formulář pro zpětnou vazbu ze synodních skupinek
  11.63 kB 1.1.2021
  Biskupská blahoslavenství papeže Františka
  Blahoslavenství darované papežem Františkem italským biskupům
  196.48 kB 1.1.2021
  Duchovní konverzace (Sekretariát biskupské synody)
  Pomůcka pro sdílení při setkávání synodních skupinek
  245.49 kB 1.1.2021
  Inspirace pro hledání konsenzu (Michal Opatrný)
  Inspirace z metod sociální práce (Univerzum 2021/3)
  1.19 MB 1.1.2021
  Konstruktivní diskuze a dialog (Peter Senge)
  Prezentace různých způsobů konverzace pro pastorační praxi
  361.24 kB 1.1.2021
  Model čtyř uší a žebřík našeho myšlení
  Pomůcka k prohloubení vzájemného porozumění a konverzace
  360.12 kB 1.1.2021
  Pastorační reflexe a rozlišování (Petr Hruška)
  Modely teologické reflexe a duchovního rozlišování pro praxi
  1.17 MB 1.1.2021
  Pastorační záměry ŘkF Cheb 2021 - 2023
  Poslání, teologie, vize, identita a záměrů farnosti
  940.37 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  529.97 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu pastoračních rad v Plzeňské diecézi
  Stručné směrnice a podrobné prováděcí pokyny pro službu PRF
  2.80 MB 1.1.2021
  Synodální církev jako učící se organizace (Petr Hruška)
  Synodální církev ve světle konceptu učících se organizací
  368.05 kB 1.1.2021
  Typologie farností podle počtu účastníků (Petr Hruška)
  Praktická pomůcka k pastorační reflexi života farností
  268.42 kB 1.1.2021
  Valčík změny a jeho jednotlivé fáze (Peter Senge)
  Výtah z textů od Petera Sengeho na téma organizační změny
  172.12 kB 1.1.2021
  Za synodální církev (Michael Czerny)
  Dokument naznačující hlavní linie synody (Univerzum 2021/3)
  2.56 MB 1.1.2021
  Změna postoje, nebo splnění pokynu? (Alois Křišťan)
  Výzva k přijetí synodality jako stylu života (Univerzum 2021/3)
  974.06 kB 1.1.2021