Nemůžete něco najít? aneb Jak se tu vyznat

Nemůžete něco najít? aneb Jak se tu vyznat

Smysl webových stránek farnosti

Naše webové stránky se snažíme rozvíjet jako jeden z nástrojů poslání naší farnosti Žít život sloužící životu.

Rádi bychom, aby vám tyto stránky přinášely či pomáhaly prohlubovat:

 1. POZVÁNÍ: Rádi bychom těmito stránkami oslovili především širší okruh vás sympatizantů či hledajících, nechat vás nahlédnout do toho, z čeho naše farnosti žije, ukázat vám praktické příklady života z evangelia a, pokud byste o to stáli, pozvat vás případně i nějakému dalšímu kroku na vaší osobní cestě (např. další četbě, on-line připojení se k našim bohoslužbám, návštěvě nějakého setkání ve farnosti, osobnímu kontaktu s někým z farnosti apod.).
 2. INSPIRACI: Skrze tyto stránky bychom také chtěli i vám, pravidelným či občasným návštěvníkům naší farnosti, kteří se sice necítíte být součástí našeho farního společenství, ale nějakým způsobem ze služby naší farnosti čerpáte či s námi spolupracujete, nabídnout inspirativní materiály pro hlubší kontakt s evangeliem, pro prohloubení vaší osobní cesty či pro nalezení pomoci, kterou hledáte (např. různé texty, audionahrávky, videonahrávky, online přenosy, informace k možnostem zapojení se apod.).
 3. SPOLUPRÁCI: A do třetice bychom samozřejmě skrze tyto stránky rádi průběžně poskytovali i vám, členům našeho farního společenství, informace a nástroje, které potřebujete nejen pro vás osobní křesťanský život či pro účast na programech farnosti, ale i pro vaši spolupráci na službách, pro různé způsoby zapojení se do služby farnosti a pro podporu jejího poslání (např. informace o možnostech spolupráce na organizaci různých akcí, podněty ke spolupráci v různých službách, texty k podpoře vašeho osobního křesťanského poslání ve vašich specifických životních prostorech rodiny, zaměstnání, studia, podněty k různým možnostem finanční spoluúčasti na podpoře poslání farnosti apod.).

Protože propojení všech těchto tří účelů našich stránek a zaměření se na tyto tři skupiny uživatelů není nijak snadné a každá z těchto skupin od stránek samozřejmě očekává něco trochu jiného, níže připojujeme pár podnětů, které vám mohou pomoci se na stránkách lépe orientovat. Budeme rádi, když nám na [email protected] pošlete své podněty, jak toto vylepšit. 

Návod k použití webových stránek farnosti

Jsou dost velké rozdíly v brouzdání stránkami na počítači / notebooku / tabletu s velkou obrazovkou (dále "PC") a na mobilním telefonu s obrazovkou malou (dále "M").

Zjednodušeně viděno - na webu jsou vám k dispozici především pět hlavních typů textů: 

 • Stránky (běžně se neměnící, stálá textová nabídka přístupná především přes hlavní menu - horní vodorovnou rozbalovací lištu)
 • Články (stále přibývající články tříděné do tematických kategorií přístupně z hlavního menu přes položku Blog a přes střední část domovské stránky)
 • Oznámení (články prezentující nadcházející události a akce, na které chtějí redaktoři webu zvlášť upozornit, přístupné ze spodní části domovské stránky)
 • Projekty (prezentace dlouhodobých projektů farnosti, které můžete podpořit, případně se do nich jinak zapojit, přístupná přes ikonu Dlouhodobé projekty v bočním sloupci)
 • Dokumenty (zásobník dokumentů ke stažení řazených podle tematických kategorií přístupný přes hlavní menu Kdo jsme - Dokumenty, příp. Další - Dokumenty farnosti)

Ty jsou pak doplněny některými dalšími doplňujícími funkcionalitami (jako Kalendář, Fotogalerie, Audionahrávky, Videonahrávky apod.). 

Podrobnější popis najdete níže. 

Hlavní rámec
 • Horní pole: Úplně nahoře nad hlavním rozbalovacím menu (vodorovnou ovládací lištou) je vlevo logo farnosti (když na něj kliknete, vrátíte se zpět na domovskou stránku), dále motto farnosti (když na něj kliknete, nabídne se vám podrobná prezentace poslání naší farnosti) a posléze přehrávač audionahrávek Anchod (umožňující kliknutím na šipku přímo přehrát poslední nahrávku, případně se vám po kliknutí na logo služby Anchor (vlnovka vpravo nahoře) otevře vlastní systém s nabídkou všech nahrávek).
 • Vyhledávání: Úplně vpravo nahoře také najdete symbol "lupy" (zůstává k dispozici vpravo nahoře i při dalším rolování), který vás po kliknutí na něj přivede k jednoduchému formuláři vyhledávání na tomto webu. Zde do vyhledávacího pole zadáte Vámi hledané slovo či slova (nefungují zde zatím pokročilejší nástroje vyhledávání jako uvozovky apod.) a stisknete Enter (na PC, na M na vaší virtuální klávesnici tapnete na "Přejít na") a nabídne se vám přehled výskytů tohoto slova ve třech sekcích těchto stránek - v "Článcích" (to jsou všechny články Blogu včetně Aktualit), na "Stránkách" (to jsou všechny stránky, které se vám otevřou po kliknutí na některou z položek nabídky) a v "Událostech" (to jsou popisy událostí z farního Kalendáře či Přehledu bohoslužeb). Momentálně vyhledávání nefunguje pro "Oznámení" (tj. pro avíza akcí na domovské stránce dole pod články) a pro "Dlouhodobé projekty" (viz ikona v pravém bočním sloupci). Pro návrat z vyhledávacího systému slouží křížek vpravo nahoře (který na PC může zmizet a objeví se vám až když pohnete myší). Vyhledávání na M je trochu nepohodlné (zvláště naležato), ale dá se na něj zvyknout.
 • Hlavní menu: Hlavním ovládacím nástrojem stránek u PC je vodorovná černá lišta s položkami hlavní nabídky, ze kterých se svisle se rozbalují další podřízené nabídky, u M je pak toto zhuštěno do klasické "tříčárkové" nabídky na černé liště vlevo. Rozdíl mezi nimi je ten, že u PC se vám hezky přehledně podřízené nabídky rozvinou poté, co na ně najedete myší, u M musíte nejprve na hlavní položky menu musíte tapnout a poté se vám nastálo rozvine podřízená nabídka. Pokud tato nabídka obsahuje vpravo šipku, ukazuje to na další podřízenou nabídku (která se vám v PC ukáže po ukázání myší, u M dalším tapnutím). V PC si takto můžete pohodlně prohlédnout všechny nabídky, u M si je musíte trochu nepohodlně pootvírat. Doporučujeme proto, je-li to pro vás možné, se stránkami pracovat především na vašem PC. Ale když si zvyknete na ovládání ve vašem M, mělo by to pro vás být také velmi příjemné (je vždy vhodné vyzkoušet, zda pro ten který obsah je vhodnější svislá či vodorovná poloha mobilu). 
 • Pravý sloupec: Na domovské stránce jsou vám u PC nahoře v pravém sloupci (u M pak pod hlavním menu) k dispozici obdélníky s rychlou navigací (podrobněji k nim viz níže u popisu Domovské stránky). V některých sekcích webu (např. sekcích středisek (Mikuláš, Loreta, Charita apod.) se nahoře v pravém sloupci (u PC) či pod hlavním bannerem (u M) objeví pomocné menu, které vám nabídne přístup do té které sekce. Při rolování dolů vám pak v pravém sloupci může být dále k dispozici (záleží na momentálním nastavení webu) např. avízo na doporučené video ("Doporučujeme"), přehled nejbližších událostí ve farnosti (po najetí myší se vám zobrazí více detailů, můžete si zde také jednotlivé události / akce rozkliknout, případně kliknout dole na "Další události"), náhled na jedno z náhodně vybraných fotoalb, nabídka přístupu do sekce s různými zajímavými dlouhodobými projekty ve farnosti ("Dlouhodobé projekty"), některé důležité (v čase se měnící) informace jako např. čísla účtu farnosti a farní charity, větší náhled na přehrávač audionahrávek s kázáními a katechezemi, odkazy na liturgické texty a okénko s vtipem z Nezbedy (po každém načtení stránek novým). 
 • Patička: Úplně dole v černém poli se vám nabízejí souhrnné kontakty farnosti, rychlé přístupy do některých důležitých části webu, výběr důležitých odkazů na jiné weby a seznam tematickýchprofilů na facebooku spravovaných farností.
Domovská stránka
 • Hlavní bannery: Na této stránce (na kterou se vrátíte odkudkoli kliknutím na ikonu domečku, první položku hlavního menu, případně na logo farnosti) se vám před očima střídá několik hlavních bannerů, z nichž jsou některé "klikatelné" (kliknutím na ně můžete přejít na článek, který je tím či oním bannerem inzerován). Mezi bannery také můžete posouvat šipkami na jejich pravém či levém okraji, které se vám v PC objeví, když na banner najedete myší (v M jsou vidět stále).
 • Rychlá navigace: Vpravo od střídajících se bannerů (na PC; na M pod nimi) je vám pak k dispozici šest obdélníkových tlačítek rychlé navigace, která vás zavedou někam do nitra webu, aniž byste se museli proplétat jednotlivými nabídkami z hlavní nabídkové lišty (viz níže). Pokud vám nejsou úplně jasné hlavní nápisy na tlačítkách, mrkněte se na podnadpisy. Tato tlačítka rychlé navigace při zobrazení některých aplikací (jako např. Kalendář, Aktuální týden, Seznam událostí apod.) kvůli nastavení systému zmizí. Znovu se vám objeví po kliknutí na ikonu domečku na hlavním menu (tedy po návratu na domovskou stránku).  
 • Náhledy článků: Na domovské stránce pod bannery se vám pak také s velkým titulním obrázkem zobrazuje nejčerstvěji vložený článek z Blogu a pod ním s malými titulními obrázky další tři články v chronologickém pořadí (přičemž na další tři články se můžete podívat pomocí integrovaných šipek nad obrázkem článku nejvíce vpravo). Na všechny články z Blogu si můžete odskočit přes odkaz Všechny články umístěný pod anotací článku nejvíce vpravo (a samozřejmě také přes položku hlavního vodorovného menu Blog).
 • Oznámení: Pod náhledy článků se také mohou v sekci Oznámení zobrazovat obrázky s anotacemi odkazujícími na oznámení aktuálních událostí či akcí, které vám jsou k dispozici po rozkliknutí tlačítka Detaily. Dle momentálního nastavení webu jsou tato jednotlivá Oznámení zobrazena buď ve sloupci pod sebou, nebo jako automaticky se měnící banner s možností ručního posouvání.  
Položky hlavního menu

Hlavní menu celého webu je vám k dispozici ve formě vodorovné lišty s dalšími rozbalovacími položkami:

 • Ikona domečku zcela vpravo (PC) či nahoře (M): Domovská stránka (sem se vraťte vždy, když se ztratíte). ;-) 
 • Kdo jsme: Vše důležité o naší farnosti (např. Základní údaje vám nabídnou veškeré potřebné administrativní údaje o farnosti, další položky vám nabídnou přechod na komplexní sekce některých středisek (Střediska), skrze které farnost nabízí své služby (Charita, Knihovna, Mikuláš, Loreta, Penzion; u každého z těchto středisek je vám pak k dispozici pomocné "střediskové" menu - na PC vpravo, na M pod hlavním menu), případně vás seznámí se skupinami, ve kterých se farnost setkává (Skupiny), nebo s místy, na kterých se setkává (Místa setkávání). Důležitá je také položka Poslání farnosti, kde se můžete seznámit s tím, o co naší farnosti dlouhodobě jde, zajímavá může být položka Historie a kronika, kde si můžete stáhnout podrobnou kroniku farnosti, případně si odskočit mrknout se na historii naší farní charity. Můžete si zde také najít ke stažení nejnovější i starší čísla Zpravodaje farnosti, archiv zápisů z pastorační a ekonomické rady včetně seznamu jejích členů (viz položka Farní rady), případně jsou vám zde dostupné fotoalba z historie farnosti (Fotogalerie) a důležité či inspirativní Dokumenty ke stažení. Pokud byste se chtěli seznámit s hlubšími východisky našeho života a služby, může vám k tomu posloužit poslední nabídka této položky, Často kladené otázky
 • Co nabízíme: Pod touto položkou se vám rozbalí nabídky služeb naší farnosti rozdělených do různých oblastí. Když byste tam nenašli, co hledáte, zkuste poslední položku Hledám něco jiného.
 • Co se děje: Zde vám jsou k dispozici různé pohledy na farní kalendář akcí. Aktuality vám ukáží seznam příspěvků z Blogu, které přinášejí rychlé aktuální informace. Kalendář vám nabídne měsíční kalendářový formulář s možností se po ukázání myší seznámit s více informacemi o té které akci, případně po jejím rozkliknutí s dalšími podrobnostmi včetně mapy místa konání. Týdenní ohlášky vám ukáže seznam akcí a bohoslužeb v právě probíhajícím kalendářním týdnu (od soboty do neděle) s připojenými oznámeními, která se většinou čtou v neděli po bohoslužbách (tzv. "ohlášky"). Seznam událostí před vámi rozvine seznam všech akcí, bohoslužeb a událostí od daného dne dále v chronologickém řazení. Pravidelné aktivity vám umožní se na jedné stránce seznámit s bohoslužbami, akcemi a událostmi, které se ve farnosti pravidelně opakují. Celoroční plán nabídne stručný přehled pastoračně klíčových událostí a akcí. Položka Záznamy a online vás odkáže na stránku s přehledem, kde nalézt audio či videozáznamy našich bohoslužeb či akcí, případně nabídku propojení se online. Nakonec zde také můžete najít odkazy na některé aktuální důležité události, které mají na našem webu vlastní stránky či sekce (jako např. Chebské varhanní léto, Synoda o synodalitě apod.).
 • Jak se zapojit: Tato položka a její podřízené nabídky slouží těm z vás, kteří by se do některých společenství, služeb či aktivit farnosti chtěli osobně zapojit, spolupracovat na nich, či farnost či farní charitu jakýmkoli způsobem podpořit. Přehledně to máte vše na první položce Možnosti zapojení, podrobněji to pak rozvádějí položky další. Pokud nenajdete, co hledáte, je vám opět k dispozici poslední položka Chci něco jiného
 • Virtuálně: Chcete být ve spojení se životem farnosti také z domova skrze svůj počítač či na cestách skrze svůj mobil? Pak právě pro vás je určena tato další část nabídky. Přehledně je vše popsáno hned v první položce Možnosti propojení, další položky jsou pak už asi jasné. Snad tedy zmíníme již jen položku Bohoslužby ONLINE, přes kterou se dostaneme na uvedení k různým možnostem sledování živých videopřenosů či audio- či videonahrávek kázání, bohoslužeb, katechezí apod. (sem se také dostaneme přes rychlou navigaci CHCI BÝT ONLINE - u PC vpravo od hlavního banneru, u M pod ním). 
 • Na cestách: Pokud se do naší farnosti chystáte jako turisté či jako poutníci, pak tato část nabídky je pro vás. Nejsme sice žádná cestovní ani poutnická agentura, ale rádi bychom, abyste se i vy u nás cítili jako doma a když se ozvete, můžeme zkusit společně vymyslet, co vám jsme schopni poskytnout či kam vás poslat dál. Zvlášť zde upozorňujeme na položku Možnosti přespání s podřízenou nabídkou Farní penzion, kde jsme zařízeni právě pro vás. 
 • Blog: Z této položky hlavního menu se dostanete k několika vybraným kategoriím blogovacího systému nabídky aktuálních článků (do kterého se řadí postupně přidávané články dle data vložení). Po rozkliknutí jedné z nabízených kategorií (nebo položky "Celý blog" či "... další kategorie") se vám pak vpravo nabídne seznam všech kategorií blogu, kde si můžete vybrat další témata. Nejnovější články se vám pak nabízejí i v náhledech na domovské stránce (viz výše v sekci o domovské stránce). 

 • Další: Pod touto nabídkou se skrývají odkazy, které se nikam jinam příliš nehodily, ale to neznamená, že nejsou důležité (mohou se ovšem měnit). Můžete se odtud dostat např. na stránky našeho partnerského mobilního Hospice Sv. Jiří, je vám také odtud přístupná stránka s dlouhodobými projekty farnosti, které můžete podpořit, případně se do nich jinak zapojit, můžete se zde seznámit s Dokumenty farnosti, které vám budou k dispozici ke stažení v různých kategoriích. Je odtud také přístup na možnost registrování se ve Farní kartotéce, na stránku s opatřeními proti Koronaviru, na stránku věnovanou bolestnému tématu Zneužívání v církvi a ochraně před ním a nakonec je zde kromě odkazu na tento Návod k použití také povinný text o Ochraně osobních údajů na tomto webu a ve farnosti jako celku.

 • Kontakty: Poslední položka hlavního menu je tradičně věnována kontaktům. První z položek rozbalovací nabídky vám nabídne centrální formulář se všemi důležitými kontakty farnosti (včetně mapy a dalších informací o farnosti a farní charitě), další položky vám pak zprostředkují kontakty rozdělené podle jednotlivých středisek farnosti, a tím vás přivedou také přímo na sekce webu věnované těmto střediskům, kde je vám pak k dispozici pomocné menu těchto středisek (v PC vpravo, v M pod hlavním menu). Opět i zde je vám k dispozici farní Kartotéka s možností registrace k zasílání novinek z farnosti a stránka s pravidly GDPR.
Střediskové sekce

Různými cestami (především přes nabídku hlavního menu Kdo jsme - Střediska, Další - Střediska, případně Kontakty) se na webu dostanete na sekce několika středisek farnosti (případně dalších tematických celků), kde vám jsou pak k dispozici pomocné nabídky (na PC vpravo nahoře, na M pod hlavním menu) ukazující vám cesty k dalším tématům souvisejícím s tím kterým střediskem (tématem):

Toto rozdělení může pomoci především těm z vás, kteří na něj byli zvyklí z předchozí verze našeho webu. Jinak se na položky jednotlivých středisek dostanete také přímo skrze hledání tematických nabídek služeb či prostorů života farnosti na hlavním menu. Tyto sekce jsou také přístupné také přímo přes odkazy ve formě s lomítkem (viz výše). Původní odkazy ve formátu stredisko.farnostcheb.cz bohužel již nefungují.

Farnost do kapsy

farnostdokapsy

Ke sledování webu si nakonec můžete do svých chytrých mobilů stáhnout aplikaci Farnost do kapsy (Farnost do kapsy pro Android / Farnost do kapsy pro Apple), která umožňuje zobrazovat obsah našich webových stránek. Aplikace dále zobrazuje vždy aktuální pořad bohoslužeb a jednotlivé události ve farnosti. Také je možné přijímat aktuální oznámení podle toho, jakou z kategorií si nastavíte (pokud někdo tato oznámení ve farnosti rozesílá).

 

Tak, to je zatím vše, pokud by byly některé zásadní změny, pokusíme je zde (bez záruky) zohlednit. Pokud vy naopak přijdete na nějakou chybu či vymyslíte nějaký zlepšovák, napište nám, prosíme, na [email protected]

Díky a přejeme úspěšné brouzdání a především nalezení své vlastní Cesty! ;-)