Nemůžete něco najít? aneb Jak se tu vyznat

Nemůžete něco najít? aneb Jak se tu vyznat

Smysl webových stránek farnosti

Naše webové stránky se snažíme rozvíjet jako jeden z nástrojů poslání naší farnosti Žít život sloužící životu.

Rádi bychom, aby vám tyto stránky přinášely či pomáhaly prohlubovat:

 1. POZVÁNÍ: Rádi bychom těmito stránkami oslovili především širší okruh vás sympatizantů či hledajících, nechat vás nahlédnout do toho, z čeho naše farnosti žije, ukázat vám praktické příklady života z evangelia a, pokud byste o to stáli, pozvat vás případně i nějakému dalšímu kroku na vaší osobní cestě (např. další četbě, on-line připojení se k našim bohoslužbám, návštěvě nějakého setkání ve farnosti, osobnímu kontaktu s něký z farnosti apod.).
 2. INSPIRACI: Skrze tyto stránky bychom také chtěli i vám, pravidelným či občasným návštěvníkům naší farnosti, kteří se sice necítíte být součástí našeho farního společenství, ale nějakým způsobem ze služby naší farnosti čerpáte či s námi spolupracujete, nabítnout inspirativní materiály pro hlubší kontakt s evangeliem, pro prohloubení vaší osobní cesty či pro nalezení pomoci, kterou hledáte (např. různé texty, audionahrávky, videonahrávky, online přenosy, informace k možnostem zapojení se apod.).
 3. SPOLUPRÁCI: A do třetice bychom samozřejmě skrze tyto stránky rádi průběžně poskytovali i vám, členům našeho farního společenství, informace a nástroje, které potřebujete nejen pro vás osobní křesťanský život či pro účast na programech farnosti, ale i pro vaši spolupráci na službách, pro různé způsoby zapojení se do služby farnosti a pro podporu jejího poslání (např. informace o možnostech spolupráce na organizaci různých akcí, podněty ke spolupráci v různých službách, texty k podpoře vašeho osobního křesťanského poslání ve vašich specifických životních prostorech rodiny, zaměstnání, studia, podněty k různým možnostem finanční spoluúčasti na podpoře poslání farnosti apod.).

Protože propojení všech těchto tří účelů našich stránek a zaměření se na tyto tři skupiny uživatelů není nijak snadné a každá z těchto skupin od stránek samozřejmě očekává něco trochu jiného, níže připojujeme pár podnětů, které vám mohou pomoci se na stránkách lépe orientovat. Budeme rádi, když nám na webmaster@farnostcheb.cz pošlete své podněty, jak toto vylepšit. 

Návod k použití webových stránek farnosti

Jsou dost velké rozdíly v brouzdání stránkami na počítači / notebooku / tabletu s velkou obrazovkou (dále "PC") a na mobilním telefonu s obrazovkou malou (dále "M").

Hlavní rámec
 • Horní pole: Úplně nahoře nad hlavní černou ovládací lištou je vlevo logo farnosti (když na něj kliknete, vrátíte se zpět na domovskou stránku), dále motto farnosti (když na něj kliknete, nabídne se vám podrobná prezentace poslání naší farnosti) a posléze přehrávač audionahrávek SoundCloud (umožňující kliknutím na šipku přímo přehrát poslední nahrávku, případně se vám po kliknutí na "Petr Hruška" otevře vlastní SoundCloud systém s nabídkou všech nahrávek).
 • Vyhledávání: Úplně vpravo nahoře také najdete symbol "lupy" (zůstává k dispozici vpravo nahoře i při dalším rolování), který vás po kliknutí na něj přivede k jednoduchému formuláře vyhledávání na tomto webu. Zde do vyhledávacího pole zadáte Vámi hledané slovo a stisknete Enter (na PC, na M na vaší virtuální klávesnici tapnete na "Přejít na") a nabídne se vám přehled výskytů tohoto slova ve třech sekcích těchto stránek - v "Článcích" (to jsou všechny články Blogu včetně Aktualit), na "Stránkách" (to jsou všechny stránky, které se vám otevřou po kliknutí na některou z položek nabídky) a v "Událostech" (to jsou popisy událostí z farního Kalendáře či Přehledu bohoslužeb). Pro návrat z vyhledávacího systému slouží křížek vpravo nahoře (který na PC může zmizet a objeví se vám až když pohnete myší). Vyhledávání na M je trochu nepohodlné (zvláště naležato), ale dá se na něj zvyknout.
 • Hlavní lišta: Hlavním ovládacím nástrojem stránek u PC je vodorovná černá lišta s položkami hlavní nabídky, ze kterých se svisle se rozbalují další podřízené nabídky, u M je pak toto zhuštěno do klasické "tříčárkové" nabídky na černé liště vlevo. Rozdíl mezi nimi je ten, že u PC se vám hezky přehledně podřízené nabídky rozvinou poté, co na ně najedete myší, u M musíte nejprve na hlavní položky menu musíte tapnout a poté se vám nastálo rozvine podřízená nabídka. Pokud tato nabídka obsahuje vpravo šipku, ukazuje to na další podřízenou nabídku (která se vám v PC ukáže po ukázání myší, u M dalším tapnutím). V PC si takto můžete pohodlně prohlédnout všechny nabídky, u M si je musíte trochu nepohodlněji pootvírat. Doporučujeme proto, je-li to pro vás možné, se stránkami pracovat především na vašem PC. Ale když si zvyknete na ovládání ve vašem M, mělo by to pro vás být také velmi příjemné (je vždy vhodné vyzkoušet, zda pro ten který obsah je vhodnější svislá či vodorovná poloha mobilu). 
 • Pravý sloupec: Při rolování dolů jsou vám pak v pravém sloupci k dispozici stručný přehled nejbližších akcí ve farnosti (po najetí myší se vám zobrazí více detailů, můžete si zde také jednotlivé akce rozkliknout), náhled na jedno z náhodně vybraných fotoalb, nabídka přístupu do sekce s dlouhodobými projekty, a některé důležité (v čase se měníci) informace jako např. čísla účtu farnosti a farní charity či větší náhled na přehrávač audionahrávek s kázáními a katechezemi. 
 • Patička: Úplně dole v černém poli se vám nabízejí souhrnné kontakty farnosti, rychlé přístupy do některých důležitých části webu, výběr důležitých odkazů na jiné weby a seznam tematických profilů farnosti na facebooku. 
Domovská stránka
 • Hlavní bannery: Na této stránce (na kterou se vrátíte odkudkoli kliknutím na ikonu domečku, první položku hlavního menu, případně na logo farnosti) se vám před očima střídá několik hlavních bannerů, z nichž jsou některé "klikatelné" (kliknutím na ně můžete přejít na článek, který je tím či oním bannerem inzerován). Mezi bannery také můžete posouvat šipkami na jejich pravém či levém okraji, které se vám v PC objeví, když na banner najedete myší (v M jsou vidět stále).
 • Rychlá navigace: Vpravo od střídajících se bannerů (na PC; na M pod nimi) je vám pak k dispozici šest obdélníkových tlačítek rychlé navigace, která vás zavedou někam do nitra webu, aniž byste se museli proplétat jednotlivými nabídkami z hlavní nabídkové lišty (viz níže). Pokud vám nejsou úplně jasné hlavní nápisy na tlačítkách, mrkněte se na podnadpisy. Tato tlačítka rychlé navigace bohužel při zobrazení některých aplikací (jako např. Kalendář, Aktuální týden, Seznam událostí apod.) kvůli nastavení systému zmizí. Znovu se vám objeví po kliknutí na ikonu domečku na hlavním menu (tedy po návratu na domovskou stránku).  
 • Náhledy článků: Na domovské stránce pod bannery se vám pak také zobrazuje nejčerstvěji vložený článek z Blogu a pod ním další články v chronologickém pořadí. Na všechny články z Blogu si můžete odskočit přes položku hlavní nabídkové lišty Blog, připravuje se ovšem tlačítko s funkcí Všechny články blogu přímo zde u náhledů nejčerstvějších článků.  
 • Oznámení: Pod náhledy článků se také může (ale nemusí) zobrazovat velký banner vedoucí na jedno či vícero Oznámení aktuálních akcí, která vám jsou k dispozici po rozkliknutí tlačítka Detaily. Pokud je oznámení více, můžete je ručně posouvat, jinak se jejich náhledy střídají autoamticky.  
Položky hlavní nabídky
 • Ikona domečku zcela vpravo (PC) či nahoře (M): Domovská stránka (sem se vraťte vždy, když se ztratíte). ;-) 
 • Kdo jsme: Vše důležité o naší farnosti (např. Základni údaje vám nabídnou veškeré potřebné administrativní údaje o farnosti, další položky vám nabídnou přechod na komplexní sekce některých středisek (Střediska), skrze které farnost nabízí své služby (Charita, Knihovna, Mikuláš, Loreta, Penzion; u každého z těchto střediske je vám pak k dispozici pomocné "střediskové" menu - na PC vpravo, na M pod hlavním menu), případně vás seznámí se skupinami, ve kterých se farnost setkává (Skupiny), nebo s místy, na kterých se setkává (Místa setkávání). Důležitá je také polčka Poslání farnosti, kde se můžete seznámit s tím, o co naší farnosti dlouhodobě jde, zajímavá může být položka Historie a kronika, kde si můžete stáhnout podrobnou kroniku farnosti, případně si odskočit mrknout se na historii naší farní charity. Pokud byste se chtěli seznámit s hlubšími východisky našeho života a služby, může vám k tomu posloužit poslední nabídka této položky, Často kladené otázky. Ostatní je, myslím, už na první pohled jasné.
 • Co nabízíme: Pod touto položkou se vám rozbalí nabídky služeb naší farnosti rozdělených do různých oblastí. Když byste tam nenašli, co hledáte, zkuste poslední položku Hledám něco jiného.
 • Co se děje: Zde vám jsou k dispozici různé pohledy na farní kalendář akcí. Aktuality vám ukáží seznam příspěvků z Blogu, které přinášejí rychlé aktuální informace. Kalendář událostí vám nabídne měsíční kalendářový formulář s možností se po ukázání myší seznámit s více informacemim o té které akci, případně po jejím rozkliknutí s dalšími podrobnostmi včetně mapy místa konání. Aktuální týden vám ukáže seznam akcí a bohoslužeb v právě probíhajícím kalendářním týdnu (od soboty do neděle) s připojenými oznámeními, která se většinou čtou v neděli po bohoslužbách (tzv. "ohlášky"); kvůli zatím neodstraněné vadě systému je tam trochu matoucí, že se položky v jednom dni neřadí podle času, ale podle abecedy místa konání. Seznam událostí před vámi rozvine seznam všech akcí, bohslužeb a událostí dlouho dopředu. Celoroční plán nabídne stručný přehled pastoračně klíčových akcí na celý kalendářní rok. Pravidelné aktivity vám nakonec umožní se na jedné stránce seznámit s událostmi, které se ve farnosti pravidelně opakují.
 • Jak se zapojit: Tato položka a její podřízené nabídky slouží těm z vás, kteří by se do některých společenství, služeb či aktivit farnosti chtěli osobně zapojit, spolupracovat na nich, či farnost či farní charitu jakýmkoli způsobem podpořit. Přehledně to máte vše na první položce Možnosti zapojení, podrobněji to pak rozvádějí položky další. Pokud nenajdete, co hledáte, je vám opět k dispozici poslední položka Chci něco jiného
 • Virtuálně: Chcete být ve spojení se životem farnosti také z domova skrze svůj počítač či na cestách skrze svůj mobil? Pak právě pro vás je určena tato další část nabídky. Přehledně je vše popsáno hned v prvnÍ položce Možnosti propojení, další položky jsou pak už asi jasné. Snad tedy zmíníme již jen položku Bohoslužby ONLINE, přes kterou se dostaneme na uvedení k různým možnostem sledování živých videopřenosů či audio- či videonahrávek kázání, bohoslužeb, katechezí apod. (sem se také dostaneme přes rychlou navigaci CHCI BÝT ONLINE - Živé přenosy a záznamy). 
 • Na cestách: Pokud se do naší farnosti chystáte jako turisté či jako poutníci, pak tato část nabídky je pro vás. Nejsme sice žádná cestovní ani putnická agentura, ale rádi bychom, abyste se i vy u nás cítili jako doma a když se ozvete, můžeme zkusit společně vymyslet, co vám jsme schopni poskytnout či kam vás poslat dál. Zvlášť zde upozorňujeme na položku Farní penzion (pod Možnosti přespání), kde jsme zařízeni právě pro vás. 
 • Další: Pod touto nabídkou se skrývají odkazy, které se nikam jinam příliš nehodily, ale to neznamená, že nejsou důležité (mohou se ovšem měnit). Můžete se odtud dostat na stránky našeho parnterského mobilního Hospice Sv. Jiří, je vám odtud přístupná stránka s dlouhodobými projekty farnosti, které můžete podpořit, případně se do nich jinak zapojit, můžete se zde seznámit se základními dokumenty farnosti, které vám budou k dispozici ke stažení v různých kategoriích, je odtud přístup také na stránky věnované bolestnému tématu zneužívání v církvi a ochraně před ním a nakonec je zde kromě odkazu na tento návod k použití také povinný text o ochraně osobních údajů na tomto webu a ve farnosti jako celku.
 • Blog: Odtud se dostanete k několika vybraným kategoriím či ke všem článkům blogovacího systému (do kterého se řadí aktuální články dle data vložení). Po rozkliknutí se vám pak vpravo nabídne seznam všech kategorií blogu, kde si můžete vybrat další témata. Nejnovější články se vám pak nabízejí i v náhledech na domovské stránce. 
 • Kontakty: Předposlední položka hlavního menu je tradičně věnována kontaktům. První z položek rozbalovací nabídky vám nabídne centální formulář se všemi důležitými kontakty farnosti (včentě mapy a dalších informací o farnosti), další položky vám pak zprostředkují  kontakty rozdělené podle jednotlivých středisek farnosti, a tím vás přivedou také přímo na sekce webu věnované těmto střediskům, kde je vám pak k dispozici pomocné menu těchto středisek (v PC vpravo, v M pod hlavním menu). 
Střediskové sekce

Různými cestami (především peřes nabídku hlavního menu Kdo jsme - Střediska, případně Kontakty) se na webu dostanete na sekce několika středisek farnosti (případně i tematických celků), kde vám jsou pak k dispoozici pomocné nabídky ukazující vám cesty k dalším tématům souvisejícím s tím kterým střediskem (tématem):

Toto rozdělení může pomoci především těm z vás, kteří na něj byli zvyklí z předchohí verze našeho webu. Jinak se na položky jednotlivých středisek dostanete také přímo skrze hledání tematických nabídek služeb či prostorů života farnosti na hlavním menu. Tyto sekce jsou také přístupné jak přes původní user-friendly URL odkazy, tak také přes odkazy ve formě s lomítkem (viz výše). 

 

Tak, to je zatím vše, pokud by byly některé zásadní změny, pokusíme je zde (bez záruky) zohlednit. Pokud vy naopak přijdete na nějakou chybu či vymyslíte nějaký zlepšovák, napiště nám, prosíme, na webmaster@farnostcheb.cz

Díky a přejeme úspěšné brouzdání a především nalezení své vlastní Cesty! ;-)