Spolek Maria Loreto

Spolek Maria Loreto

Maria Loreto, spolek pro ochranu památek Chebska (IČ 47723262), má za svůj hlavní cíl péči o poutní místo Maria Loreto, aby poutníci i turisté měli po celou dobu sezóny přístup do čistého a upraveného interiéru.

Součástí jeho činnosti je také propagace Lorety, zajišťování a dotování autobusové dopravy na Loretu, zajišťování informačních materiálů o Loretě, pohlednic, upomínkových předmětů apod.

Mnozí ze členů spolku doprovázeli obnovu Lorety od samého jejího počátku. Spolek, který má dnes kolem 100 členů, se ve své většině členů skládá z farníků a farnic Římskokatolické farnosti Cheb, a tak se cítí být nedílnou součástí uskutečňování poslání celé farnosti. Spolek je jedním ze tří subjektů, které se připojily ke společným Zásadám pro spolupráci na poutním místě Maria Loreto (Grundsätze für Zusammenarbeit im Wallfahrtsort Maria Loreto).

Předsedou spolku je P. Filip Zdeněk Lobkowicz, opat Kláštera Teplá

Jednatelkou spolku je paní Alena Kovaříková, kterou můžete kontaktovat na [email protected], nebo tel. 725 879 446.

Alena Kovaříková koordinuje tzv. "Loreto-tým", který na Loretě zajišťuje službu zpřístupnění areálu a běžnou péči o areál. Současnými stálými spolupracovníky tohoto týmu jsou (dle abecedy):

Petr Beran, Josef Čejka, Vlasta Černochová, Marie Červenková, Marta Juricová, Jana Karasová, Alena Kovaříková, Magda Novotná, Petr Novotný, Edeltraud Penkertová, Růžena Polívková, Jaroslava Rymešová, Anna Skoupá, Jaromír Slezák, Marie Šalátová, Eva Svatá, Michal Tancoš, Zdeňka Tancošová; řidička: Vlasta Černochová, výpomoc: Vladimír Kratochvíl

Spolek intenzivně spolupracuje s partnerským spolkem Maria Loreto z Waldsassenu (Förderverein Maria Loreto e.V.).