Domácí bohoslužby a modlitby v rodině či ve společenství

Domácí bohoslužby a modlitby v rodině či ve společenství

modlitba_rodina_1

Podněty a prameny pro domácí nedělní bohoslužby

Na serveru Pastorace.cz je vám k dispozici velmi praktický a jednoduchý manuál pro slavení nedělní bohoslužby v domácnosti. Můžete si jej vysvítit přímo v počítači či mobilu, případně si jeho text stáhnout také ve formátu .pdf k vytištění. Manuál je vám navíc k dispozic ve třech verzích: (1) pro dospělé; (2) pro rodinu s dětmi; (3) pro jednotlivce:

K textům písní, na které je ve výše zmíněném manuálu odkazováno (jako např. Kancionál), lze ještě přidat oblíbený Zpěvník pro scholy (který má i verzi jak pro PC, tak pro mobilní telefony či tablety). Můžete se také mrknout do naší nabídky Mobilních aplikací, ze které vám pro slavení neděle mohou pomoci jak některé aplikace z biblické sekce, tak další ze sekce liturgické. 

Podobně i kromě doporučovaných Nedělních textů lze k praktickým pomůckám přidat např. Liturgický kalendář či Liturgický misálek, případně další zdroje inspirace k nedělním evangeliím, jako např. Evangelium Live od Oblátů z Plas, Vezmi a čti z brněnské diecéze, E-neděle od Paulínek, Slovo na neděli z pražské Fortny bosých karmelitánů, či přípravy na neděli z Poutního místa Lomec od Josefa Prokeše. 

Pokud někdo preferuje spíše videonávody a nevadí mu trochu striktnější liturgické podněty, může se mu líbit video Liturgie v rodině, které přiravil tým webu Liturgie.cz. 

Pokud se při slavení neděle chcete inspirovat židovskou liturgií, možná s vděčností použijete Rodinný rituál zpracovaný Václavem Vackem uvedený biblickou reflexí Dobrořečení jako životní styl (originál na letohrad.farnost.cz, v lepším formátu ke stažení ZDE, viz také ZDE). 

Pro bohoslužby s dětmi jsou kromě v manuálu zmíněných pramenů (Děti Víra.cz či Kannan) možné použít také např. listy z Malého oslíka či inspirovat se pořadem Ovečky z TV Noe či kázáními z Vlčího doupěte. Zajímavé podněty k domácím bohoslužbám s dětmi také najdeme na stránkách farnosti v Praze - Vinoři

Propojení s celkem farnosti skrze bohoslužby přenášené online

Jako důležitá podpora domácích bohoslužeb, především kvůli inspiraci do konkrétní situace té které farnosti vykládaného Božího slova, společné modlitby celé farnosti (či diecéze) v reálném čase a propojení s ostatními farníky (diecézany) např. skrze předchozí sdílení přímluv, důvodů k vděčnosti, potřeb či vzkazů pro ostatní, se může prokázat také propojení se s celkem farnosti (diecéze) skrze sledování farní (diecézní) bohoslužby přenášené online:  

Propojení se širší církví skrze sledování bohoslužeb v televizi či rozhlase

Při zvláštních příležitostech (nebo nemá-li někdo připojení k internetu) může být vhodné svoji sounáležitost s širší církví vyjádřit příležitostným sledováním bohoslužeb přenášených televizí či rozhlasem (případně přes internet z jiných farností, se kterými nás třeba pojí nějaká osobní pouta). Nemělo by to ovšem být náhradou, ale spíše jen doplněním, inspirací a posilou pro naší osobní či rodinnou společnou modlitbu či modlitu v malém společenství. 

Další podněty pro rozvoj komunitní i osobní spirituality

Pro další prohloubení či jako pozvání k setkávání se ve společenstvích může posloužit přehled Malá společenství v naší farnosti. 

Pro rozvoj osobní duchovní cesty se pak nabízí množství podnětů na našem webu přes odkaz hlavního menu "Co nabízíme" - "Spiritualita a formace" (např. Cesta kontemplace apod.). Z dalších zdrojů k prohloubení osobní spirituality a pro ztvárnění času pro osobní modlitbu lze doporučit např. 7 minut (Fortna), Posvátný prostor, Modlitba.cz či Denní modlitbu církve (breviář). 

modlitba_rodina_2