Synoda o synodalitě - farnost

Synoda o synodalitě - farnost

Synoda o synodalitě

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32


Aktuální možnosti setkávání na cestě

Povzbuzeni papežem Františkem, abychom se zamýšleli nad tím, jak se nám společně v naší církvi, farnosti, skupince putuje, jsme se rozhodli, že se tímto tématem budeme zabývat po několik setkání i ve skupince, která se schází každou středu po ranní bohoslužbě. Mše svatá začíná v 8:00 hodin a po ní následuje setkávání, které věnujeme následující 2 – 3 týdny (počínaje 1. 12. 2021) společné cestě (synodě). Všichni, kdo se přidají, budou skutečně vítáni.

Pro ty, co nemají možnost se scházet dopoledne a rádi by se ke společnému putování také vyjádřili, nabízí Ivana Čamková možnost sejít se ve středu 8. 12. 2021 od 18:00 hodin na faře. Toto první setkání bude spíše taková ochutnávka, kde si budete moci zjistit, zda Vás téma zaujalo, či zda Vám vyhovuje forma, a domluvit se, kdy budou další setkání (např. jednou za měsíc, každý týden apod.). Také se zde dozvíte, jakými dalšími tvůrčími způsoby je možné se do synody zapojit. 

Papež František se o naše zkušenosti opravdově zajímá, takže máme nyní jedinečnou příležitost se s ním o ně podělit a byla by škoda to nevyužít, ???? ale jak se píše přípravném dokumentu:

„Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu“ (čl. 32).

Podnětné materiály k synodě jsou vám k dispozici v tištěné podobě v kostele i na faře (Pozvání na cestu, Základní otázky, Setkávání skupinek, Tvůrčí přístupy). Kompletní informace, včetně těchto a dalších materiálů ke stažení, pak najdete na farnostcheb.cz/synoda.

K dispozici, zvláště pokud byste chtěli např. rozběhnout vlastní skupinku, nebo pokud byste chtěli témata synody probírat ve vašem zaběhlém společenství, vám jsou také farní průvodci na cestě, Eva Kolafová, Martin Svatek a Ivana Čamková, které můžete kontaktovat buď osobně nebo mailem na synoda@farnostcheb.cz.   

eko

Svědectví o společné cestě ve farnosti:
Další důležité termíny:
 • 9. – 10. října 2021 zahájení v Římě
 • 17. října 2021 zahájení v katedrále a farních kostelích
 • 6. listopadu 2021 setkání koordinátorů procesu z farnosti
 • listopad až březen setkávání nejrůznějších skupinek
 • 26. února 2022 diecézní synodální shromáždění
 • do konce března odeslání všech výstupů ze setkání
 • 15. května 2021 odeslání zprávy za diecézi

Celkový harmonogram synody najdete ZDE

Pomůcky ke scházení skupinek:
 • KLIKNI Infobalíček "4 v 1": Pozvání, Témata, Skupiny, Kreativita
 • KLIKNI Infoleták obsahující základní informace o synodálním procesu
 • KLIKNI Základní informace a pozvání na společnou cestu (.pdf)
 • KLIKNI Pastýřský list biskupa Tomáše k zahájení synody 17. října 2021
 • KLIKNI Modlitba za synodu Adsumus Sancte Spiritus
 • KLIKNI Základní otázka synody a deset okruhů ke konzultacím
 • KLIKNI Pomůcka k moderování a průběhu setkání synodálních skupinek
 • KLIKNI Pomůcka ke kreativním přístupům k naslouchání
 • KLIKNI Prezentace Synody o synodalitě (.pptx)
 • KLIKNI Prezentace Synody o synodalitě (.pdf)
 • KLIKNI Přípravný dokument synody
 • KLIKNI Podněty k synodální cestě od Petra Hrušky (AUDIO)
 • KLIKNI Podněty k synodální cestě od Josefa Prokeše (VIDEO)
 • KLIKNI Online diskusní fórum synoda.online
 • KLIKNI Prověř si svou bublinu... P. Šebestián OFM (VIDEO)
Úkoly synodálních průvodců chebské farnosti:
 • Představení synodálního procesu farnosti (s využitím této prezentace)
 • Iniciace a doprovázení vlastní synodální skupinky
 • Iniciace a povzbuzování ke vzniku dalších skupinek (vzniklých k této příležitosti či již existujících: např. pastorační rada, skupinka dětí, Modlitby matek, Růženec otců, malá společenství, Klub křesťanských žen, farní charita apod.)
 • Zácviku průvodců stávajících skupin i nových synodálních skupinek
 • Vyhledávání a zácvik spolupracovníků pro naslouchání v netypických prostředích
 • Předávání výstupů ze skupinek a dalších záznamů diecézním koordinátorům
 • Vnášení tématu synody do života farnosti při nejrůznějších příležitostech
Kontakty na synodální průvodce chebské farnosti:

Eva Kolafová, Ivana Čamková, Martin Svatek

Kontakty na diecézní synodální koordinátory:
Jana Černíková (jana.cernikova@bip.cz) a Jindřich Fencl (jindrich.fencl@bip.cz)
Kontakty na národní synodální koordinátory:

Prokop Brož, Roman Czudek, Josef Mikulášek, Hana Pohořalá, Stanislav Přibyl, Robert Svatoň

Kontakty na Generální sekretariát Synody biskupů:

Segreteria Generale del Sinodo dei Vescovi

Více viz zde: