02. Naslouchat

02. Naslouchat

Synoda o synodalitě

Naslouchání je první krok, ale vyžaduje otevřenou mysl a otevřené srdce, bez předsudků. 

  • Co usnadňuje nebo zatěžuje naše naslouchání jeden druhému?
  • Jak nasloucháme těm, kteří jsou tišší, pomalejší, méně vyřeční?
  • Jak je u nás nasloucháno prostým věřícím, mladým, dětem?
  • Jak je omezena naše schopnost naslouchat, zvláště těm, kteří mají odlišný názor?
  • Jaký prostor se u nás poskytuje hlasu menšin (např. vietnamské či romské komunitě)?
  • Jak nasloucháme těm, kteří zakoušejí chudobu, odsunutí na okraj, sociální vyloučení?
  • Jak nasloucháme společenskému a kulturnímu prostředí, ve kterých žijeme?
  • Dokážeme popsat předsudky a stereotypy, které nám brání v naslouchání?

Ke stažení: 02 Naslouchat - podklady k rozhovorům

K poslechu: