Možnosti zapojení se a spolupráce ve farnosti

Možnosti zapojení se a spolupráce ve farnosti

Pokud je vám poslání naší farnosti naší farnosti či charity natolik blízké nebo alespoň sympatické, že byste jej nějakým způsobem chtěli podpořit, nabízí se několik možností:

  • Váš osobní život sloužící životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte (to je spolu s modlitební podporou ten nejcennější způsob spolupráce na poslání farnosti) 
  • Modlitební podpora formou vašich vytrvalých přímluvných modliteb podporujících konkrétní služby a projekty (více viz sekce Chci se přimlouvat)
  • Podpora růstu vztahů cestou připojení se k nějaké stávající malé skupině či založení nové (více viz sekce Chci někam patřit
  • Osobní spolupráce (darování vašeho času a vašich schopností) ve prospěch některého z pastoračních či charitních projektů či služeb (vice viz sekce Chci spolupracovatChci dobrovolničit, či Dlouhodobé projekty)
  • Finanční podpora formou pravidelných či jednorázových finančních příspěvků či sponzorských darů, a to ať už v hotovosti nebo převodem na účet farnosti (více viz sekce Chci být dárcem, či Dlouhodobé projekty)
  • Materiální podpora formou hmotných darů (různý spotřební či stavební materiál, zboží, ošacení, nářadí, potraviny, nábytek apod.) nebo odkazů ze závěti (více viz sekce Chci být dárcem, či Dlouhodobé projekty)
  • Ekumenická spolupráce (spolupráce na společných projektech s jinými křesťanskými církvemi - opět budeme vděčni za osobní iniciativy překračující hranice křesťanských církví a společenství na Chebsku)
  • Spolupráce spřízněných organizací (vzájemná podpora, informovanost či práce na společných projektech s různými partnerskými neziskovými organizacemi či jinými občanskými iniciativami či institucemi - pokud v nějaké takové organizaci či instituci pracujete či jste jakkoli zapojeni, budeme vděčni za zprostředkování kontaktu)
  • Kartotéka kontaktů farnosti (možnost zaregistrovat do naší farní kartotéky - adresáře kontaktů našich farníků, návštěvníků či sympatizantů naší farnosti - stačí kliknout na následující odkaz a vyplnit příslušný formulář): farnostcheb.cz/kartoteka
Některé z forem této osobní spolupráce mohou nabýt trochu více formalizovanou podobu (včetně úrazového a zodpovědnostního pojištění apod.), na kterou se můžete informovat na stránkách našeho dobrovolnického centra.

Ochotu ke spolupráci můžete také vyjádřit tím, že se zaregistrujete ve farní kartotéce, a tak nám umožníte vás kontaktovat, pokud budeme shánět najěkou podporu (viz sekce Chci se zaregistrovat).
 
Pokud uvažujete o vlastním křtu, podívejte se na oddíl Chci se nechat  pokřtít