01. Společníci cesty

01. Společníci cesty

Synoda o synodalitě

V církvi a ve společnosti jdeme jeden vedle druhého po stejné cestě.

  • Kdo jsou v naší místní církvi / farnosti / společenství ti, kteří "putují společně"?
  • Kdo jsou ti, u kterých se zdá, že zůstávají více stranou?
  • Když říkáme "naše církev" / "naše farnost" / "naše společenství", kdo tam patří?
  • Kdo se zdají být či skutečně jsou "vzdáleni", "zraněni", "neslyšeni"?
  • Kdo od nás chce, abychom putovali společně? Kdo nám v tom fandí?
  • Kdo putují po stejné cestě, a to i za hranicemi církve / farnosti / společenství?
  • Kteří lidé či které skupiny jsou u nás opomíjeny, ať už úmyslně, či prakticky?
  • Jakým způsobem jsme voláni k tomu, abychom se ve větší míře stávali společníky na cestě? 

Ke stažení: 01 Společníci cesty - podklady k rozhovorům

K poslechu: AUDIO "Na kraji cesty" aneb Kdo jde s námi?