Klub křesťanských žen

Klub křesťanských žen

Kdo je kontaktní osobou klubu?

Vedoucí klubu je paní Anna Kolková, tel. 737 790 002

Kdy a kde se klub setkává?

Ustálená doba setkávání je celoroční, každé dva týdny ve čtvrtek od 14 hodin. Přesná data setkávání: 25.05.2023   08.06.2023   22.06.2023, na tomto webu ve Farním kalendáři.

Místem setkávání je Klub důchodců, Dlouhá 12, Cheb.

Klub je otevřen pro nové členy, je možné se samozřejmě přijít podívat i zcela nezávazně.

Co je cílem setkávání klubu?

Smyslem vzniku klubu před sedmnácti lety byla nabídka setkávání nad různými tématy důležitými pro demokracii, kulturu, svobodu a právo diskutovanými v ekumenickém duchu ve světle biblického křesťanského poselství. O to se náš klub snaží i v současné době.

Pro koho je klub určen?

Do klubu jsou zvány všechny ženy se zájmem o křesťanský pohled na svět, otevřené ekumenickému dialogu a spolupráci mezi různými církvemi a hledající hlubší porozumění dnešní společnosti.

Jaká je náplň setkávání klubu?

Hlavní náplň našich setkání je všeobecně vzdělávací (přednášky, besedy, prezentace, promítání či diskuse na různá témata apod.). Limitujícím faktorem jsou zde ovšem poměrně omezené možnosti získávat odborné přednášející, kteří to dělají na dobrovolné bázi.

Také se scházíme k různým společenským příležitostem (výročí, narozeniny), občas pořádáme různé poutě či zájezdy na zajímavá místa.