Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 18.9. do 26.9.2021 - 38. týden

sobota 18.9. sobota 24. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00

Mše svatá pro žandovské společenství

Tetín 11:00 Národní pouť na Tetín
neděle 19.9. 25. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00

Nedělní večerní mše svatá

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

pondělí 20.9. památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků
DPS Skalka Cheb 15:00

Mše pro klienty a návštěvníky DPS Skalka

úterý 21.9. svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Dnes mše sv. není
středa 22.9. středa 25. týdne v mezidobí
Fara Cheb 09:00 Lepší způsob politiky
19:00 Lepší způsob politiky
Farní kaple Cheb 08:00

Slavení eucharistie

čtvrtek 23.9. památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Dnes mše sv. není
pátek 24.9. pátek 25. týdne v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00

Večerní mše svatá s komentářem Fratelli tutti
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření

sobota 25.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kaple Cheb 14:00 "Davidův stánek"
Kostel sv. Michaela Žandov 17:00

Poutní Slavnost sv. Michaela

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00

Nedělní večerní mše svatá

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti


Účelová sbírka: na příští neděli 26.9.2021 je vyhlášena sbírka svatováclavská
 
Svatební ohlášky: Dne 25 .9. 2021 uzavřou církevní sňatek snoubenci Oleksandra Bakošová a Petr Kulišan.

Lepší způsob politiky: Cyklus setkávání v rámci 40tidenní duchovní přípravy na parlamentní volby se společnou četbou encykliky Fratelli tutti každou středu od 1. 9. do 6. 10. buď od 9:00 nebo od 19:00 na chebské faře. Podrobnosti a materiály k přípravě na farnostcheb.cz/volby.  

Svatomichaelská pouť Dolní Žandov: sobota 25.9.2021 v 17:00 v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově, tentokrát společně i s obcí, kde vás zvou na bohatý celodenní program.

Svatováclavská pouť: úterý 28. 9. 2021 v 10:00 v kostele sv. Václava v Chebu, káže P. Jaroslav Šašek

  • po poutní mši svaté zveme na setkání na faře a na bližší seznámení se s naším spolufarářem Jaroslavem
  • prosíme o pomoc s občerstvením ve sladké i ve slané podobě, přinášet lze během pondělí
  • prosíme také o pomoc při úklidu kostela sv. Václava, který se bude konat 24.9. v pátek od 9:30 hod.

Davidův stánek: KS pořádá chvály, které se budou konat na faře ve farním sále, 25.9.2021 od 14:00 do 21:00 hod.. Jste srdečně zváni. 

Volby do pastorační rady: Během celého září může kdokoli do Hroznatovy mísy či osobně faráři či některému ze členů současné pastorační rady předávat návrhy na kandidáty na službu v pastorační radě farnosti na další čtyři roky. Členem PRF se může stát dospělý biřmovaný katolický křesťan, které je součástí společenství chebské farnosti zapsaný ve farní kartotéce (farnostcheb.cz/kartoteka)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)
  • Od 8.9. do 30.9. výstava VÁŽKY: kresby dětí 4. ZŠ Cheb s tématem ekologie

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastníci nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka přenosů bohoslužeb:

Telefonické kontakty: Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář); Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář); Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (Charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi