Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 25.9. do 3.10.2021 - 39. týden

sobota 25.9. sobota 25. týdne v mezidobí, nebo sobotní památka Panny Marie
Farní kaple Cheb 14:00 "Davidův stánek"
Kostel sv. Michaela Žandov 17:00

Poutní Slavnost sv. Michaela

neděle 26.9. 26. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00

Nedělní večerní mše svatá

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti

pondělí 27.9. památka sv. Vincence z Pauly, kněze
Dnes mše sv. není
úterý 28.9. SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA, HLAVNÍHO PATRONA METROPOLITNÍHO CHRÁMU A OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZE
Kostel sv. Václava Cheb 10:00

Svatováclavská poutní mše svatá s kázáním P. Jaroslava Šaška

Následuje setkání s pohoštěním na faře

středa 29.9. svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
Fara Cheb 09:00 Lepší způsob politiky
19:00 Lepší způsob politiky
Farní kaple Cheb 08:00

Slavení eucharistie

čtvrtek 30.9. památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
Dnes mše sv. není
pátek 1.10. památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
Farní kaple Cheb 17:00

Eucharistická adorace
(možnost svátosti smíření)

18:00

Večerní mše svatá s komentářem Fratelli tutti
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření

sobota 2.10. památka svatých andělů strážných
Kostel sv. Michaela Žandov 19:00

Mše svatá pro žandovské společenství

neděle 3.10. 27. neděle v mezidobí
Farní kaple Cheb 18:00

Nedělení večerní mše svatá

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty 10:00

Mše (nejen) pro rodiny s dětmi se svatým Františkem


Účelová sbírka: v neděli 26.9.2021 je vyhlášena sbírka svatováclavská

Lepší způsob politiky: Cyklus setkávání v rámci 40tidenní duchovní přípravy na parlamentní volby se společnou četbou encykliky Fratelli tutti každou středu od 1. 9. do 6. 10. buď od 9:00 nebo od 19:00 na chebské faře. Podrobnosti a materiály k přípravě na farnostcheb.cz/volby.  

Svatomichaelská pouť Dolní Žandov: sobota 25.9.2021 v 17:00 v kostele sv. Michaela v Dolním Žandově, tentokrát společně i s obcí, kde vás zvou na bohatý celodenní program.

Svatováclavská pouť: úterý 28. 9. 2021 v 10:00 v kostele sv. Václava v Chebu, káže P. Jaroslav Šašek

  • po poutní mši svaté zveme na setkání na faře a na bližší seznámení se s naším spolufarářem Jaroslavem
  • prosíme o pomoc s občerstvením ve sladké i ve slané podobě, přinášet lze během pondělí
Pastorační centrum BIP: v sobotu 16. října 2021 proběhne další setkání pastoračních asistentů, akolytů, lektorů a dalších služebníků ve farnostech. Tentokrát bude prezenčně v Plzni na biskupství (nám. Republiky 35)
od 9:30 – 15:30 hodin.
Jako lektor je pozvaný Karel Šimr, farář ČCE v Chrástu a téma bude Farnost a diakonie
Přihlášky zasílejte na e-mail: petra.konarikova@bip.cz nebo se nahlašte do kanceláře Daně Vrbové.  

Volby do pastorační rady: Během celého září může kdokoli do Hroznatovy mísy či osobně faráři či některému ze členů současné pastorační rady předávat návrhy na kandidáty na službu v pastorační radě farnosti na další čtyři roky. Členem PRF se může stát dospělý biřmovaný katolický křesťan, které je součástí společenství chebské farnosti zapsaný ve farní kartotéce (farnostcheb.cz/kartoteka)

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu:

  • Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 17 hod. (včetně krypty a věže)

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Pravidla pro účast na bohoslužbách:  Při bohoslužbách musí mít účastníci nos i ústa zakryté respirátorem nebo být po celou dobu bohoslužby nejméně 2 metry od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. 

Online nabídka přenosů bohoslužeb:

Telefonické kontakty: Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář); Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář); Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (Charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi