Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB ŘKF CHEB
od 4.12. do 12.12.2021 - 49. týden

den liturgická oslava / událost místo a čas úmysl mše sv.
Sobota
4.12.
VIGILIE 2. NEDĚLE ADVENTNÍ 17:00
Farní penzion D. Žandov
Mše pro žandovské společenství
Neděle
5.12.
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Mše (nejen) pro rodiny s dětmi s uvedením do Adventu
18:00
Farní kaple Cheb
Nedělní večerní mše svatá
Pondělí
6.12.
nezávazná památka sv. Mikuláše, biskupa 06:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Mikulášské roráty s P. Jaroslavem Šaškem (malá loď)
úterý
7.12.
památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve Dnes mše sv. není
Středa
8.12.
SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU 08:00
Farní kaple Cheb
Slavení eucharistie (+ 9:00 synodní skupinka)
čtvrtek
9.12.
nezávazná památka sv. Jana Didaka Cuauhtlatoatzina 08:00
Kostel sv. Václava Cheb
Václavské roráty s P. Petrem Hruškou
Pátek
10.12.
nezávazná památka Panny Marie Loretánské 17:00
Farní kaple Cheb
Večerní mše svatá s klasickým kázáním
- půl hodiny před začátkem modlitba růžence
- hodinu před začátkem možnost slavení svátosti smíření
Sobota
11.12.
VIGILIE 3. NEDĚLE ADVENTNÍ 17:00
Farní penzion D. Žandov
Mše pro žandovské společenství
Neděle
12.12.
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 10:00
Chrám sv. Mikuláše a Alžběty
Nedělní farní mše svatá za farníky a sympatizanty farnosti
18:00
Farní kaple Cheb
Nedělní večerní mše svatá

Mikulášské roráty: Každé adventní pondělí od 6:00 v malé lodi chrámu sv. Mikuláše a Alžběty s P. Jaroslavem Šaškem

Václavské roráty: Každý adventní čtvrtek od 8:00 v kostele sv. Václava s P. Petrem Hruškou

 

Setkání synodních skupinek: každou středu od 9:00 otevřené společenství diskutující synodní témata;

                                               ve středu 8.12. od 18:00 infosetkání s Ivanou Čamkovou a domluva na další scházení

 

 

Pravidla pro účast na bohoslužbách a akcích:  Při bohoslužbách musí mít účastníci nos i ústa zakryté respirátorem a být po celou dobu bohoslužby nejméně 1,5 metrů od ostatních účastníků. Při příchodu do kostela a před sv. přijímáním na ruku si desinfikují ruce. Pokud někdo preferuje přijímání do úst, prosíme, aby z ohleduplnosti k ostatním k přijímání přistoupil až mezi posledními. Ostatních farních akcí je možné se účastnit s doložením O-T-N a za aktuálně platných epidemických pravidel. 

 

 

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu: Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 16 hod. (včetně krypty a věže)

 

Online nabídka záznamů bohoslužeb: Video a audiozáznamy na farnostcheb.cz/live

 

 

Farní kancelář a Farní charita - kontaktní hodiny: pondělí a středa 9:00-12:00 13:00-16:00

Kontakty:

  • Petr Hruška, tel. 608 656 557 (farář)
  • Dana Vrbová, tel. 731 619 762 (kancelář)
  • Eva Kolafová, tel. 731 619 729 (charita)

Možnosti podpory farnosti: farnostcheb.cz/darcovstvi