06. Vést dialog

06. Vést dialog

Synoda o synodalitě

Dialog si žádá vytrvalost a trpělivost, ale umožňuje také vzájemné porozumění. 

  • Do jaké míry se v naší farnosti scházejí k dialogu lidé různého zaměření či různých národností?
  • Kde se v rámci naší místní církve / farnosti odehrává dialog a jakým způsobem?
  • Jak je u nás zacházeno s rozdílnostmi ve vizích, s konflikty, s obtížemi v komunikaci?
  • Jak podněcujeme spolupráci se sousedními diecézemi a farnostmi, s různými řeholními společenstvími, církevními hnutími, sdruženími atd.?
  • Jak se přistupuje k rozdílným představám nebo ke konfliktům a potížím?
  • Jakým zvláštním záležitostem v církvi / farnosti a širší společnosti potřebujeme věnovat větší pozornost?
  • Jakou zkušenost ohledně dialogu a spolupráce máme s příslušníky jiných náboženství a s těmi, kteří nemají k náboženství žádný vztah?
  • Jak naše církev / farnost vede dialog s dalšími oblastmi ve společnosti a jak se od nich učí (oblast politiky, ekonomiky, kultury, občanská společnost, lidé žijící v chudobě...)? 

Ke stažení: 

K poslechu: