Synoda o synodalitě - reflexe

Synoda o synodalitě - reflexe

Synoda o synodalitě

Cílem synody není vyprodukovat dokumenty, nýbrž dát vzklíčit snům, probudit proroctví a vize, přinést novou naději, rozhojnit důvěru, obvázat rány, navázat vztahy, dát zazářit nadějeplnému úsvitu, učit se jedni od druhých a vytvořit prostor pro růst bohaté inspirace, která bude osvěcovat mysl, rozehřívat srdce, rukám navrátí sílu.“

Přípravný dokument Synody o synodalitě, čl. 32

Články a reflexe na téma synoda či synodalita

6. července 2021 - synodní setkání katolické církve v ČR (Velehrad) s prezentací a připomínkováním národní syntézy

Z naší farnosti a diecéze:

Z Vatikánu:

Z českých, moravských a slovenských diecézí:

Z dalších zdrojů:

Teologické reflexe synodality:

Mediální rozcestník:

Kam dál na těchto stránkách: