Rozpis nadcházejících událostí

NADCHÁZEJÍCÍ UDÁLOSTI v rozmezí od 1.11. do 31.12.2020

Den Čas Místo a text
neděle
1.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Mše není přístupná veřejnosti, v zastoupení chebské farnosti ji slaví malá skupina farních spolupracovníků a zajišťuje její on-line přímý přenos a záznam i pro vás (viz www.farnostcheb.cz/live)
pondělí
2.11.
18:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Mše svatá s modlitbou za naše drahé zemřelé z farnosti a v péči Hospice Sv. Jiří v Chebu (viz www.farnostcheb.cz/svice) - mše bude přenášena LIVE online (viz www.farnostcheb.cz/live)
neděle
8.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
neděle
15.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Mše za farnost a Světový Den chudých
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
úterý
17.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Poutní mše svatá ze Slavnosti sv. Alžběty Duryňské
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
neděle
22.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
sobota
28.11.
17:00 Farní penzion D. Žandov: Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle
29.11.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní tichá mše bez kázání
středa
2.12.
08:00 Farní kaple Cheb: Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
pátek
4.12.
16:00 Farní kaple Cheb: Adorace se svátostí smíření
17:00 Farní kaple Cheb: Mše s klasickým kázáním
18:00 Ulička Zavražděných v Chebu: Společný symbolický úklid Uličky Zavražděných v Chebu (viz farnostcheb.cz/tohora)
sobota
5.12.
17:00 Farní penzion D. Žandov: Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle
6.12.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Poutní mše svatá ze Slavnosti sv. Mikuláše
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní tichá mše bez kázání
pondělí
7.12.
15:00 DPS a LDN Amica Cheb: Mše / bohoslužba slova / návštěvy nemocných
středa
9.12.
08:00 Farní kaple Cheb: Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
pátek
11.12.
16:00 Farní kaple Cheb: Prostor ke svátostí smíření, rozhovoru a žehnání
16:30 Farní kaple Cheb: Společná modlitba růžence - setkání členů Živého růžence
17:00 Farní kaple Cheb: Mše s klasickým kázáním
18:00 Ulička Zavražděných v Chebu: Společný symbolický úklid Uličky Zavražděných v Chebu (viz farnostcheb.cz/tohora)
sobota
12.12.
17:00 Farní penzion D. Žandov: Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle
13.12.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní tichá mše bez kázání
pondělí
14.12.
15:00 DPS Spáleniště Cheb: Mše / bohoslužba slova / návštěvy nemocných
středa
16.12.
08:00 Farní kaple Cheb: Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
pátek
18.12.
16:00 Farní kaple Cheb: Prostor ke svátostí smíření, rozhovoru a žehnání
16:30 Farní kaple Cheb: Společná modlitba růžence - setkání členů Živého růžence
17:00 Farní kaple Cheb: Mše s klasickým kázáním
18:00 Ulička Zavražděných v Chebu: Společný symbolický úklid Uličky Zavražděných v Chebu (viz farnostcheb.cz/tohora)
sobota
19.12.
17:00 Farní penzion D. Žandov: Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle
20.12.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní tichá mše bez kázání
pondělí
21.12.
15:00 DPS Skalka Cheb: Mše / bohoslužba slova / návštěvy nemocných
středa
23.12.
08:00 Farní kaple Cheb: Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
čtvrtek
24.12.
16:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Štědrovečerní mše (nejen) pro rodiny s dětmi
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
21:30 Kostel sv. Michaela Žandov: Žandovská půlnoční
pátek
25.12.
00:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Chebská ekumenická půlnoční
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Boží hod vánoční
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní mše svatá
19:00 Ulička Zavražděných v Chebu: Společný symbolický úklid Uličky Zavražděných v Chebu (viz farnostcheb.cz/tohora)
sobota
26.12.
10:00 Farní kaple Cheb: Svatoštěpánská mše ve farní kapli
17:00 Farní penzion D. Žandov: Mše pro žandovskou část farnosti s nedělní platností
neděle
27.12.
10:00 Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Za chebskou farnost a za naplňování jejího poslání Žít život sloužící Životu
Je zajištěn on-line přímý přenos a záznam (viz www.farnostcheb.cz/live)
18:00 Farní kaple Cheb: Večerní tichá mše bez kázání
středa
30.12.
08:00 Farní kaple Cheb: Mše s biblickým rozhovorem nad textem nedělního evangelia
čtvrtek
31.12.
16:00 Farní kaple Cheb: Mše na poděkování za rok 2020