Chebská pouť do Marienweiher

Chebská pouť do Marienweiher

Chebská pouť do Marienweihier - Egerer Wallfahrt

SPOLEČNĚ NA CESTĚ

Chebská pouť do Marienweiher

zpravidla první zářijový víkend

Třídenní pěší putování z Chebu do Marienweiher

Češi a Němci společně na cestě smíření, přátelství a žehnání

Termíny: Pěší putování bývá obvykle zahájeno první zářijový pátek v 9:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty na Kostelním nám. v Chebu a zakončeno první zářijovou neděli mší svatou v odpoledních hodinách v bazilice Navštívení Panny Marie v Marienweiher. Někdy bývá v neděli vypraven také autobus na závěrečnou mši svatou z Chebu do Marienweiher a zpět. 

Doprovázení: Alespoň část cesty poutníky většinou doprovází český nebo německý duchovní, někdy oba. Modlitby a promluvy na jednotlivých zastaveních jsou pronášeny většinou česky i německy.

Poutníci: Pěšky se na 75 km dlouhou třídenní pouť z Chebu do Marienweiher (trasa na Mapy.cz) vydává většinou 20 až 30 poutníků, většina z nich bývá z Německa. Česky umí jen pozdravy a poděkování, ale téměř všichni umí anglicky a někteří i rusky. Vždy někdo z českých poutníků umí dobře německy, a proto je sice znalost jazyků plusem, ne však musem. :-) Je však třeba zvládnout pěší trasu o denní délce kolem 25 km.

Informace: Další informace o pouti naleznete facebookové stránce pouti (Egerer Wallfahrt nach Marienweiher), případně si je můžete vyžádat na emailu [email protected].

Přihlášky: Zájemci se mohou hlásit na [email protected], osobně Jiřímu Kolafovi, nebo SMSkou na tel. 731 435 180.

Web poutě ke sdílení: farnostcheb.cz/marienweiher 

Facebook: FCB Deutsch

Přibližná trasa poutě: Mapy.cz

Historie: Malebné městečko Marienweiher, jedno z nejstarších poutních míst v Německu, leží 53 km západně od Chebu, v části Bavorska zvané Horní Franky. Dominuje mu bazilika Navštívení Panny Marie (www.basilika-marienweiher.de). Již roku 1745 sem vyrazili chebští měšťané poprvé na pouť, která byla výrazem díků za uchránění města od válečných hrůz v předchozím roce. Tradice těchto poutí zanikla před 1. světovou válkou a v roce 2008 byla z iniciativy poutního střediska v Marienweiher obnovena. V roce 2010 se prvně poutní mše v Marienweiher účastnili také poutníci z Chebu, z nichž někteří se pak od roku 2011 (9. - 11. 9. 2011) přidali i ke každoroční společné pěší pouti, které se od té doby účastní poutníci z Čech i Německa. Až na výjimky se od té doby třídenní pěší pouť z Chebu do Marienweiher koná každý rok (viz níže fotogalerie z jednotlivých ročníků). 

Trasa: Na Mapy.cz si můžete prohlédnout přibližný průběh trasy. Občas jsou malé odchylky, pevnými místy jsou Cheb (0. km), nocleh v Thiersheimu (cca 25. km), nocleh v Zellu (cca 50. km), setkání s autobusovými poutníky v Rothu (cca 70. km) a cíl v Marienweiher (cca 75. km).

Zajištění: Noclehy jsou ve vlastním spacáku a na vlastní karimatce. Zavazadla během pouti převáží doprovodné vozidlo, které veze také vodu, čaj, kávu a jednoduché svačiny. Doprava zpět autobusem.

Z předchozích ročníků

Fotoalba: