Základní údaje o Řk farnosti Cheb

Základní údaje o Řk farnosti Cheb

Základní údaje o církevní právnické osobě Římskokatolická farnost Cheb

V následujících sekcích najdete základní údaje o naší farnosti:

 •  
  Kontaktní údaje farnosti

  Název: Římskokatolická farnost Cheb

  Adresa: Kostelní nám. 188/15, 350 02 Cheb

  Telefon: 354 422 458 (kancelář farní asistentky)

  E-mail: [email protected] 

  Datová schránka: t8mhpee

  Farní kancelář:

  • osobně pondělí a středa od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00
  • nebo i jindy po telefonické domluvě na tel. č. 354 422 458, nebo na mobilu 731 619 762

  Kontakty: kompletní seznam kontaktů farnosti v sekci Kontakty

   

 •  
  Úřední evidence farnosti

  Právní statut: Církevní evidovaná právnická osoba (CPO)

  Registrace: Rejstřík CPO na MK ČR č. 8/1-06-079/1994 ze dne 1. 7. 1994

  Zřizovatel: Biskupství plzeňské, Nám. Republiky 35, 301 14 Plzeň, IČ 45334439

  47722347

  DIČ: CZ 47722347

  Datová schránka: t8mhpee

  Bankovní účet: 781 704 309 / 0800

  Evidence: Farnost je evidována Evidenci nestátních neziskových organizací na Portálu veřejné správy České republiky ZDE.

  GDPR: Pravidla pro ochranu osobních údajů jsou k dispozici ZDE.

 •  
  Území a mapa farnosti
  Území farnosti je součástí plzeňské diecéze a karlovarského kraje a tvoří jej lokality administrativně přináležející k obcím (viz také ZDE):

  Dolní ŽandovChebLipováMilíkovNebaniceOdravaOkrouhláPomezí n. OhříTuřany

  Směrem na sever naše farnost hraničí s Řk farností Františkovy Lázně, směrem na jihovýchod s Řk farností Mariánské Lázně (obě z vikariátu Cheb), směrem na severovýchod pak s Řk farností Sokolov a Řk farností Chlum sv. Máří (obě z vikariátu Sokolov) a směrem na jihozápad s německou diecézí Regensburg.

  Kromě zmíněných F. Lázní a M. Lázní do chebského vikariátu patří ještě Řk farnost AšŘk farnost Skalná a Řk farnost Teplá a Klášter Teplá.

  Interaktivní mapa na vizitce farního centra je k dispozici ZDE

  Mapa chebského vikariátu je k dispozici ZDE

  Mapa plzeňské diecéze je vám k dispozici ZDE

  Území chebské farnosti je na níže připojené mapě chebského okresu vyznačeno oranžově:

  mapa_cheb_large

   

  mapa_dieceze_08

   

 •  
  Základní nabídky a situace

  Na následujících odkazech najdou základní orientaci:

  • zájemci o svátosti (křest, svatba, apod.): zde
  • zájemci o křesťanský pohřeb: zde
  • lidé hledající nejbližší mši svatou či bohoslužbu: zde
  • lidé v osobní vztahové, duchovní či materiální nouzi: zde
  • zájemci o uvedení do křesťanské víry a růst ve víře: zde
  • zájemci o zapůjčení křesťanské literatury: zde
  • lidé hledající přijetí či zázemí ve společenství: zde
  • zájemci o duchovní doprovázení či pastorační poradenství: zde
  • zájemci o pamětihodnosti a turistiku na území farnosti: zde
  • zájemci o spolupráci v různých službách farnosti: zde
  • zájemci o spolupráci na dlouhodobých projektech farnosti: zde
  • zájemci o ubytování ve farním penzionu: zde
  • zájemci o možnost finančního dárcovství či sponzorování: zde
  • lidé, kteří se výše nikde nenašli: zde
 •  
  Identita a poslání farnosti

  Římskokatolická farnost Cheb je společenstvím katolických křesťanů, kteří chtějí v Kristově Duchu, na biskupem svěřeném území (viz výše), pod vedením faráře a ve spolupráci se všemi lidmi dobré vůle ŽÍT ŽIVOT SLOUŽÍCÍ ŽIVOTU, tj. žít z Kristovy radostné zvěsti a sloužit jejímu šíření ve službě všem lidem, zvláště těm nejpotřebnějším.

  Více se o poslání, hodnotách a krédu farnosti dozvíte ZDE

  Informace o bohoslužbách naleznete ZDE, o skupinách ZDE

 •  
  Organizační struktury farnosti

  Duchovní správou farnosti je pověřen Libor Buček, tel. 608 917 696

  Podrobnosti o našich nadřízených najdete ZDE

  Na spoluzodpovědnosti za farnost jako celek nebo některé oblasti se podílí:

   

 •  
  Střediska a projekty farnosti

  Římskokatolická farnost Cheb není aktuálně zřizovatelem žádné další organizace, i když s mnohými partnersky spolupracuje.

  Farnost provozuje tato vlastní střediska:

  Farnost úzce spolupracuje s těmito organizacemi:

   

 •  
  Základní dokumenty a předpisy

  Základní dokumenty farnosti ke stažení naleznete ZDE.

  Řk farnost Cheb se řídí jak církevním, tak českým právem.

  Služby nabízí buď zdarma či za dobrovolný příspěvek.

  Specifickou oblastí je provoz farního penzionu, podrobnosti ZDE.

  Zvláštními předpisy se také řídí farní charita, podrobnosti ZDE.

  Aktuální i starší "výroční zprávy" nebo tzv. "pastorační zprávy" naleznete ZDE (sekce Farnost či Charita).

 •  
  Pastorační reflexe

  Všechny dokumenty věnované pastorační reflexi farnosti lze stáhnout ZDE.