Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Prostor pro přiblížení

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty: Prostor pro přiblížení

mikulas_07_thin

INFO PRO SLABOZRAKÉ - KLIKNI

Chrám sv. Mikuláše a Alžběty je farním kostelem naší farnosti otevřený široké veřejnosti. Lze zde obdivovat krásu historické architektury, zůstat v tiché meditaci, sestoupit do hlubin země a prohlédnout si expozici v kryptě kostela nebo vystoupat téměř do oblak na jižní věž chrámu a obdivovat z věžní vyhlídky krásu města a dalekého okolí.

Společenství katolických křesťanů se tento posvátný prostor snaží rozvíjet jako Prostor pro přiblížení - člověka k člověku, Boha k lidem, lidí k Bohu... a jako životem naplněný farní kostel a duchovně-kulturní centrum města i širšího regionu.

church_welcome

 

 

CHRÁM SV. MIKULÁŠE V CHEBU JAKO TURISTICKÝ CÍL

Registrace: CZ.1.09./4.1.00/71.01182 Období: 31. 12. 2013 - 14. 12. 2015 Podrobnosti: mikulas.farnostcheb.cz

Předmětem projektu je revitalizace významné kulturní památky v samém historickém centru města Chebu a její začlenění do základní infrastruktury pro cestovní ruch. Jedná se mimořádně významný objekt – chrám sv. Mikuláše a sv. Alžběty na Kostelním náměstí v Chebu. Projekt zahrnuje aktivity výstavby a rekonstrukce základní infrastruktury a realizaci stavebních prací v kryptě a jižní věži, jejich vybavení mobiliářem pro účely využití v cestovním ruchu s rozšířením nabídky v této oblasti a při příležitosti dalších kulturních, společenských a duchovních akcí. Projekt je spolufinancován z Evropské unie skrze ROP Severozápad