Farní tým

Farní tým

Posláním farního týmu je spolupracovat na vytváření podpůrného zázemí pro naplňování poslání farnosti.

Do farního týmu patří všichni zaměstnanci Biskupství plzeňského, zaměstnanci farnosti a dobrovolníci smluvně spolupracující na týlovém zabezpečení poslání farnosti:

 • Mgr. Libor Buček: farář a statutární zástupce farnosti
 • Členové pastorační a ekonomické rady farnosti
 • Ing. Eva Kolafová: pastorační asistentka, ředitelka farní charity
 • Mgr. Jaroslav Šašek: výpomocný duchovní
 • Dana Vrbová: farní asistentka, vedoucí farní kanceláře
 • Bc. Zdena Hulínská: asistentka pro správu majetku a právní záležitosti
 • Zdeňka Skubeničová: vikariátní účetní a ekonomická konzultantka
 • Jozef a Helena Čverhovi: správci farního penzionu Dolní Žandov
 • Jarka Rymešová: vedoucí redakce Zpravodaje
 • Zdeňka Nykodýmová: chrámová pokladní, vedoucí dobrovolníků v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
 • Alena Kovaříková: vedoucí dobrovolníků na poutním místě Maria Loreto
 • Veronika Peťovská: kostelnice v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty, ve farní kapli sv. Jana a farní kuchařka
 • Zdeňka Kyznarová: kostelnice kostela sv. Michaela v Dolním Žandově
 • Marta Juricová: kostelnice na poutním místě Maria Loreto
 • Richard Preibisch: vikariátní stavební technik
 • Jiří Dytrych: farní údržbář

Kontakty na některé z těchto členů farního týmu viz Kontakty