Tichá zahrada na Sv. Anně

Tichá zahrada na Sv. Anně

Vincenc van Gogh: Farní zahrada v Nuenen (1884) Groninger Muzeum, Holandsko

Naše inspirace: Vincenc van Gogh, Farní zahrada v Nuenen (1884), Groninger Muzeum, Holandsko

Velký sen o malé farní zahradě

Před pár lety naše farnost do svého majetku získala návrší, kde dříve stál poutní kostel sv. Anny na Zelené hoře u Chebu (mapy.cz). Abychom se na Sv. Annu dostali, musíme stoupat po cestě vzhůru. Můžeme tím opustit náš obvyklý úhel pohledu, a tím získat i fyzický nadhled nad našimi běžnými starostmi. Z kostela už jsou jen téměř neviditelné ruiny (fotogalerie), ale stále je to prostor, kde se po staletí scházeli lidé k modlitbě, přinášeli svoje problémy i naděje. Je to neviditelné duchovní dědictví těch, kteří tu žili před námi. A my na něj toužíme navázat. Čas korony ukázal, že teď možná tolik nepotřebujeme velké chrámy k tomu, abychom se zastavili a měli čas vnímat a propojit, co žijeme a cítíme, kdo jsme, kde jsme na naší životní cestě a kam jdeme. Možná k tomu stačí svobodný a zároveň chráněný a bezpečný kus země, jako je zahrada. Takový prostor ticha, krásy a svobody bychom rádi na Sv. Anně vytvořili.

A tak jsme začali snít velký sen o malé farní zahradě. Zkuste snít s námi:

 • Tichá zahrada místo odpočinku od povinností, od spěchu a hluku, jako místo, kde se můžeme setkat sami se sebou, s přírodou, setkat se s tím, co (kdo) nás převyšuje...
 • Tichá zahrada jako místo krásy, která v nás probouzí touhu po kráse a obrací náš pohled k okolní přírodě a k nebi...
 • Tichá zahrada jako místo tvorby, kde můžeme spoluvytvářet prostor, ve kterém zrovna jsme, pracovat rukama, sekat, plít, zalívat, kosit, malovat...
 • Tichá zahrada jako místo samoty, kde můžeme být den či pár dní sami v poustevně v době, kdy potřebujeme na čas vystoupit ze zajetých kolejí...
 • Tichá zahrada jako místo na půli cesty, ani náš domácí prostor, ani chrám, ani divoká příroda, prostor nikoho, prostor na hranicích...
 • Tichá zahrada jako místo pohostinnosti, společného přebývání v tichu, duchovní podpory, inspirace, rozhovorů s průvodcem...
 • Tichá zahrada jako místo s kořeny, kde si můžeme uvědomit, že jsme částí stvoření, a znovu objevit vztah ke všemu živému i neživému, co nás obklopuje...
 • Tichá zahrada jako místo kontemplace, onoho dlouhého milujícího pohledu na skutečnost v nás i kolem nás, do kterého vrůstáme v tichu...

Poutní místo Sv. Anna již nelze obnovit do jeho původní podoby. Zakonzervováním ruin bývalého kostela bychom zde však rádi během následujících několika let vytvořili pietní místo připomínající historii česko-německých vztahů a na bývalé farní zahradě nabídli prostor ticha navazující na místní tradici poustevnictví a pohostinnosti (v roce 1575 se zde usídlil františkánský poustevník a později zde františkány zřídili útulek pro pocestné, nemocné a staré; více viz Historie poutního místa sv. Anna - Annaberg).

Před dvěma lety jsme navázali spolupráci s projektem Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku, v jehož rámci byly navrženy různé možnosti, jak tuto lokalitu rekultivovat. Letos jsme toto místo začlenili do turisticko-historického průvodce Chrámu zbývá naděje: Zmizelé kostely a synagogy v Chebu a okolí od A do Z (viz Zastavení 17. Kostel sv. Anny v Horním Pelhřimově). Co nás čeká v nejbližší době, abychom postoupili od snu ke skutečnosti? 

Postupné kroky od snu ke skutečnosti:

 1. Památkářský a archeologický průzkum lokality (léto / podzim 2021; chceme oslovit Muzeum Cheb nebo ÚOP NPÚ v Lokti)
 2. Krajinná a botanická studie lokality (zima / jaro 2022; projekt Společnost a církev v procesu restitucí církevního majetku)
 3. Realizační studie Pietního místa a Tiché zahrady (jaro / léto 2022; nutné práce, vybavení a předběžný rozpočet)
 4. Podání žádostí o finanční podporu (léto / podzim 2022; Nadační fond Historický Cheb, Nadace VIA, MŽP apod.)
 5. Zpracování realizačního projektu (podzim / zima 2022; stavební technik chebského vikariátu, zahradní architekt; základní zadání: decentní otevření a prosvětlení prostoru, zachování etnobotanických kvalit, zakonzervování reliktů budov travním drnem, obnova zdi kolem farní zahrady, obnova farní zahrady, výsadba aleje, zřízení poustevny, otázka symbolické - pietní stavby / památníku / zelené kaple na místě bývalého kostela)
 6. Vlastní komunitní tvorba Tiché zahrady (jaro / léto 2023; spolupráce farníků, dobrovolníků, farní charity, sociálně podporovaných pracovníků a místních živnostníků)
 7. Služba Tiché zahrady veřejnosti (od léta 2023 dál; nabídka podporovaného tichého prostoru pro kontemplaci, relaxaci a duchovní re-kreaci a další dotváření zahrady; otázka financování provozu a údržby)

Příklady a možnosti zapojení se:

 • zpracování studií, realizačních plánů a finančních plánů
 • zpracování žádostí o finanční podporu
 • pomoc při vyklučení náletů a terénních úpravách
 • pomoc při opravě zdi kolem farní zahrady
 • pomoc při zakládání záhonů na farní zahradě a obnově ovocného sadu
 • pomoc při konzervování pietního místa bývalého kostela
 • údržbové a zahradnické práce jako sekání trávy, pletí, zalévání, kosení...
 • návrh, realizace a financování poustevny (chaty, srubu, maringotky apod.)
 • spolupráce s Farní charitou Cheb při zajišťování možností výdělku pro lidi bez přístřeší
 • spolupráce se spolkem Chebsko za klima při zajišťování ekologických aktivit
 • dárcovství či firemní partnerská podpora celého projektu či jeho části

Pojďte snít s námi a pokud se v našem snu najdete, zveme vás ke spolupráci!

Pokud byste nám s Tichou zahradou chtěli jakkoli pomoci či na tomto projektu dlouhodobě spolupracovat, jsme k dostižení na [email protected], tel. 608 656 557, www.farnostcheb.cz. Budeme rádi i za jakékoli vaše rady a podněty.

Petr Hruška

Další zdroje informací:

 

Mapa lokality Sv. Anna z katastru nemovitostí

Lokalita Sv. Anna na mapě Katastru nemovitostí

 

Východní část bývalé farní zahrady

Východní část bývalé farní zahrady

 

Severní část bývalé farní zahrady

Severní část bývalé farní zahrady

 

Východní strana bývalého kostela sv. Anny

Sklípek pod východní stranou bývalého kostela Sv. Anny

 

Vnitřek sklípku pod bývalým kostelem sv. Anny

Vnitřek sklípku pod východní stranou bývalého kostela Sv. Anny

 

svata_anna_56

 Noční pohled ze sklípku pod východní stranou bývalého kostela sv. Anny

 

svata_anna_52

Noční pohled z dolní hranice farní zahrady směrem na město Cheb

 

svata_anna_54

Noční pohled z dolní hranice farní zahrady směrem na město Cheb

 

Svatá Anna s farní zahradou v roce 1966

Bývalý kostel Sv. Anny - fotografie z roku 1966

 

Svatá Anna před rokem 1945

Bývalý kostel sv. Anny - fotografie z období před rokem 1945

 

Poutní areál Sv. Anna s farní zahradou

Poutní areál s kostelem Sv. Anny a farní zahradou (stav po r. 1781)

 

Logo Řk farnosti Cheb

Logo Římskokatolické farnosti Cheb