Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

Správcovství majetku a financí

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří svými příspěvky podpořili službu naší farnosti či farní charity.

V sekci Dlouhodobé projekty jsou vám pod odkazem Evangelijní správcovství k dispozici základní informace o rozvoji správcoství majetku a financí v naší farnosti.

Ekonomické dokumenty a výroční zprávy farnosti naleznete ZDE, farní charity pak ZDE.

Samostatnou stránku o možnostech podpory farní charity najdete ZDE.

Možnosti finančního příspěvku farnosti či farní charitě

1) Přispívání do pravidelných sbírek při nedělním slavení eucharistie v našich kostelích

2) Příspěvek do určených kasiček (chrám sv. Mikuláše a Alžběty, kostely sv. Václava a sv. Michaela, poutní místo Maria Loreto)

3) Složení příležitostného hotovostního daru ve farní kanceláři

4) Jednorázový či pravidelný bezhotovostní převod na účet farnosti či charity (pravidelný každoměsíční převod z účtu na účet je vhodnou alternativou ke každotýdennímu příspěvku do nedělní sbírky, která nám usnadňuje finanční plánování):

  • Řk farnost Cheb: ČSp, č. účtu 781 704 309 / 0800
  • Farní charita Cheb: Pošt. spoř., č. účtu 220 699 597 / 0300
  • jako variabilní symbol uveďte prosím své r. č. bez čísla, které je za lomítkem
  • pokud byste chtěli dar směřovat na konkrétní účel, uveďte jej, prosíme, ve zprávě pro příjemce

V případě využití možností č. 3 a 4 vám může být v kanceláři farnosti na požádání vystavena darovací listina, kterou můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.

Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některéh z dlouhodobých projektů farrnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty

Další možnosti podpory farnosti a farní charity

Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání naší farnosti.

Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu, zboží, ošacení, nářadí či potravin - na konkrétní podobě či vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte ve farní kanceláři.

Nejosobnější formou účasti na poslání farnosti je však samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli farní či charitní služby, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte.

O různých možnostech této osobní spolupráce se můžete více dozvědět ZDE nebo na stránkách našeho dobrovolnického centra.

Podrobnosti o možnostech přímé podpory služby Farní charity Cheb najdete ZDE.

Děkujeme!

Děkujeme za Váš příspěvek a těšíme se případně někdy na viděnou v naší farnosti!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb