Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

Možnosti finanční podpory života a služby farnosti

financni_zprava_wordle
Možnosti podpory farnosti

Děkujeme všem, kteří se i skrze své finanční příspěvky podílíte na naplňování poslání naší farnosti.

Níže přinášíme několik různých nástrojů, díky kterým to pro vás může být snadnější: 

 •  
  Příspěvky do sbírek

  Tradičním způsobem finanční spoluúčati na poslání farnosti je pravidelné přispívání nějaké vámi zvolené částky do sbírek při nedělních či dalších bohoslužbách v našich kostelích.

  • Tímto způsobem je symbolicky vyjádřené propojení naší bohoslužby s praktickou podporou rozvoje poslání farnosti včetně její služby potřebným.
  • Z každé takovéto sbírky je 10 % z vybrané částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi.

  Některé ze sbírek jsou pak biskupstvím určené jako účelové diecézní (např. na Charitu, na Diecézi, na Svatopeterský haléř, na Bohoslovce apod.). Tyto sbírky pak farnost celé odvádí na předem deklarovaný účel mimo farnost. 

  Některé ze sbírek může jako účelové vlastní určit i farnost (např. na Topení, na Střechu, na Židle apod.). Z takovýchto sbírek se pak nic nikam již neodvádí a vše do nich vložené je určeno na daný účel.  

  Zvláště v době nouzového stavu, kdy není možné takto přispívat, prosíme o zvážení převod vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  Příspěvky do kasiček 

  Váš finanční příspěvek je možné také vložit do označených kasiček umístěných v našich kostelích a na faře (chrám sv. Mikuláše a Alžběty, kostel sv. Michaela v Dolním Žandově, poutní místo Maria Loreto a fara v Chebu).

  • Kasičky jsou označeny konkrétním účelem, na který je pak váš příspěvek nasměrován, a to takto: na opravy chrámu (kasička uprostřed vchodu do chrámu sv. Mikuláše a Alžběty a kasička u svíček), na tiskoviny (kasička ve farním sále a košíčky či kasička u tiskovin při bohoslužbách), na provoz farního domu (kasička na chodbě chebské fary), na podporu poslání farnosti (kasička vlevo od vrátnice v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty).
  • Z příspěvků do kasiček na opravy chrámu a na tiskoviny se nic neodvádí, z kasiček na provoz farního domu a na podporu poslání farnosti je 10 % z do nich vložené částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 

  Kasičky v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty jsou přístupné v návštěvních hodinách (viz aktuální Návštěvní hodiny chrámu); kasička na podporu poslání farnosti je přístupná i mimo ně, je-li otevřené zádveří (vlevo za vchodem).

  Zvláště v době nouzového stavu, kdy možnost přispívat do kasiček je omezena, prosíme o zvážení převod vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  Hotovostní dar v kanceláři

  Pokud chcete přispět v hotovosti nějakým větším obnosem (ať už obecně na a podporu poslání farnosti nebo na konkrétní účel), můžete svůj dar předat ve farní kanceláři (v kontaktních hodinách či po telefonické domluvě). 

  • Na požádání vám pak může být vystaveno potvrzení o daru, které v případě daru přesahujícím v součtu během roku 2000 Kč můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.
  • Z každého takovéto daru, pokud není určen na konkrétní časově omezený účel, je 10 % z z darované částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některéh z dlouhodobých projektů farrnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty

  Zvláště v době nouzového stavu, kdy tato možnost přispívání je omezena, prosíme o zvážení převod vašeho příspěvku na účet farnosti (viz sekce Převod na účet a QR kód).

 •  
  Převod na účet a QR kód

  Pokud chcete přispět nějakým větším obnosem převodem na účet (ať už obecně na a podporu poslání farnosti nebo na konkrétní účel), bankovní spojení je vám k dispozici zde:  

  Číslo účtu: 781 704 309 / 0800 
  IBAN: CZ27 0800 0000 0007 8170 4309
  SWIFT / BIC: GIBACZPX
  Banka: Česká spořitelna, a. s.
  Majitel účtu: Římskokatolická farnost Cheb

  • Jako variabilní symbol můžete uvést začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem).
  • Na požádání může být vystaveno potvrzení o daru, které v případě daru přesahujícím v součtu během roku 2000 Kč můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.
  • Z každého takovéto daru, pokud není určen na konkrétní účel, je pak 10 % z z darované částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některéh z dlouhodobých projektů farrnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty; účel pak uveďte do zprávy pro příjemce.

  Pokud ve svém chytrém telefonu používáte mobilní bankovnictví, které vám umožňuje QR platby, můžete si platbu usnadnit použitím jednoho z přiložených QR kódů (částku si tam pak samozřejmě můžete upravit také podle svého rozhodnutí):

  qr_platby_farnost  

  Prosíme také o zvážení pravidelných měsíčních příspěvků, které je možné zadat jako trvalý příkaz k úhradě (o jeho výhodách viz další sekce Pravidelné převody na účet). 

 •  
  Pravidelné převody na účet

  Pravidelný bezhotovostní převod na účet farnosti (formou trvalého příkazu k úhradě) je velmi vhodnou alternativou k příspívání do sbírek při bohoslužbě, která farnosti usnadňuje finanční plánování a dárci dává větší přehled o výši jeho spoluúčasti na finanční podpoře poslání farnosti. Někteří z farníků tento způsob spojují s osobním rozhodnutím podílet se každoměsíčně na podpoře poslání farnosti nějakým konkrétním procentuálním podílem dle svých možností (např. 5 %, 10 % apod.) ze svých běžných příjmů. Bankovní spojení je vám k dispozici zde:

  Číslo účtu: 781 704 309 / 0800 
  IBAN: CZ27 0800 0000 0007 8170 4309
  SWIFT / BIC: GIBACZPX
  Banka: Česká spořitelna, a. s.
  Majitel účtu: Římskokatolická farnost Cheb

  • Jako variabilní symbol uveďte začátek svého rodného čísla (bez číslice, které je za lomítkem).
  • Na požádání může být na konci roku vystaveno potvrzení o daru, které v případě daru přesahujícím v součtu během roku 2000 Kč můžete uplatnit k odečtu darované částky od základu daně z příjmu.
  • Z každého takovéto daru, pokud není určen na konkrétní účel, je pak 10 % z z darované částky podpořena služba biskupství plzeňského a solidarita s ostatními farnostmi v diecézi. 
  • Pokud chcete svůj příspěvek nasměrovat na podporu některého z dlouhodobých projektů farrnosti, mrkněte se do oddílu Dlouhodobé projekty; účel pak uveďte do zprávy pro příjemce. 

  Pokud chcete přispět na účet farnosti jednorázovým bezhotovostním převodem, můžete k tomu samozřejmě použít bankovní spojení uvedené výše; máte-li však v telefonu mobilní bankovnictví, může se vám hodit nástroj plateb pomocí QR kódu, který je vám k dispozici v předchozím oddíle (Převod na účet a QR kód).  

 •  
  Materiální dary farnosti

  Jsme samozřejmě vděčni za každý finanční příspěvek, avšak finanční spoluúčast není jedinou formou, jak se lze podílet na poslání naší farnosti.

  Velkou pomocí může být darování různého spotřebního materiálu (např. úklidové prostředky, kancleářské potřeby, kancelářský papír, drobné nářadí, ale i trvanlivé potraviny apod.) - na konkrétní podobě či aktuální vhodnosti takovýchto darů se, prosíme, předem dohodněte ve farní kanceláři

 •  
  Darování vašeho času

  Nejosobnější formou účasti na poslání farnosti (která se samozřejmě nevylučuje s finanční či materiální podporou) ;-) je pak samozřejmě vlastní spolupráce na základě vašich osobních darů a schopností a darování vašeho času pro jakékoli služby poskytované farností či farní charitou, včetně vašeho vlastního života sloužícího životu všude tam, kde žijete, pracujete, studujete či odpočíváte.

  O různých možnostech této osobní spolupráce se můžete více dozvědět ZDE nebo na stránkách našeho dobrovolnického centra.

 •  
  Podpora farní charity

  Podrobnosti o možnostech přímé podpory služby Farní charity Cheb, která pro farnost zajišťuje některé z diakonických služeb, najdete ZDE.

 •  
  Podpora skrze závěť

  Možná to zní divně, říkáte si. Nepřivolávám přemýšlením o závěti smrt? Nechce se farnost takto podivně dostat k mým penězům? A je to vůbec etické takto přemýšlet? 

  Ač to u nás zatím není moc běžné, ve světě je podpora neziskových organizací, se kterými jsme spolupracovali či které jsme podporovali za svého života, velmi častá i tím, že jim odkážeme něco ze své pozůstalosti.

  Jak to vyjádřili z koalice Za snadné dárcovství na webu zavetpomaha.cz

  POMÁHÁM ZA ŽIVOTA, BUDU I PO NĚM
  Sepsáním poslední vůle zabezpečíte své blízké. Navíc můžete díky daru ze závěti podpořit činnost vybrané dobročinné organizace a dál tak konat dobré skutky. I malý dar má velký smysl. 

  I když je sepsání závěti relativně jednoduchý úkon, vždycky je dobré se poradit s notářem. ZDE najdete potřebné informace, na základě kterých se budete schopni rozhodnout, jak nejjednodušeji touto formou darovat na dobrou věc.

  Pokud byste se rozhodli ze své pozůstalosti nějakým podílem podpořit naši farnost, uveďte, prosíme, její správný název:

  Římskokatolická farnost Cheb, IČ 47722347, Kostelní nám. 15, 350 02 Cheb (viz také Základní údaje o Řk farnosti Cheb

Správcovství majetku a financí

V sekci Dlouhodobé projekty jsou vám pod odkazem Evangelijní správcovství k dispozici základní informace o rozvoji správcoství majetku a financí v naší farnosti.

Ekonomické dokumenty a výroční zprávy farnosti naleznete ZDE, farní charity pak ZDE.

Samostatnou stránku o možnostech podpory farní charity najdete ZDE.

Děkujeme!

Děkujeme za Váš příspěvek a těšíme se případně někdy na viděnou v naší farnosti!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb