Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

korona_2020_10_titulka

Důležité zdroje informací:

Poslední aktualizace: 24. listopad 2020

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

Níže pod letákem najdete podrobná opatření pro chebskou farnost:

korona_2020_10

PROPOJENÍ - DŮVĚRA - NADĚJE - ZODPOVĚDNOST
Chebská farnost v rozptýlení (verze z 24. 11. 2020)

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

I v této podzimní "druhé vlně" stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho jarního pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň sdůvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, aktualizujeme pro tuto dobu pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou již na jaře vydaná doporučení a opatření. Cílem i těchto podzimních opatření je jako tehdy: respektovat vážnost situace, racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy (což je zásadní pro funkčnost zdravotnických zařízení, aby mohla zachraňovat životy těch, u nichž nemoc bude mít těžký průběh). Širší pohled společné cesty víry na tuto situaci nám nabídl biskup Tomáš již na jaře, ve svém mimořádném pastýřském listu (22. 3.), a sám nyní opět nabízí telefonickou pomoc lidem v nouzi. Nejnovější vývoj je zachycen vždy v aktuálním Slovu faráře.  

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

ZÁKLADNÍ POSTOJE
 • Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně nařízeným opatřeníms pozorností vůči svým bližním (nosit roušky), zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli.
 • Pro formování osobních postojů a návhyků může pomoci Desatero proti nakažení koronavirem od Jana Kulvejta. 
BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
SLAVENÍ DNE PÁNĚ
 • Den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny či o samotě v domácnostech, a to především četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (pro inspiraci viz farnostcheb.cz/doma), společnou modlitbou (viz např. podněty k modlitbě růžence) a výpravou do přírody. K propojení se s farností o Dni Páně je vhodný přímý živý videopřenos nedělních mší z chrámu sv. Mikuláše od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live), kde jsou pak také k dispozici záznamy bohoslužby slova (více na Živé přenosy a nahrávky). Můžete také např. SMSkou či mailem na kaplicka@farnostcheb.cz poslat nějaký vzkaz, díkůvzdání či přímluvu, které pak budou při nedělní bohoslužbě přečteny.
FARNÍ RŮŽENEC
 • Každý den ve 20:00 se pár lidí z farnosti "schází" elektronicky na online farní růženec za zvládnutí pandemie - jednoduchým kliknutím na odkaz meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb (stačí mít dobré internetové připojení, funkční mikrofon a reproduktory a nejlépe i kameru, které ale není podmínkou).
CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY
 • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty má po dobu nouzového stavu omezenou otevírací dobu, a to úterý až pátek vždy od 12 do 16 hod., sobota a neděle od 12 do 17 hod. (aktuálně viz ZDE). Každý, kdo jde kolem, je zván na chvilku spočinout, načerpat síly, obnovit naději, zapílit svíci... Do koše u stojanu na svíčky je také možné vložit na lístku napsanou vaši osobní potřebu či starost, ve farnosti se pak za ní budeme modlit (stejně tak své intence můžete poslat mailem na kaplicka@farnostcheb.cz). 
ZPOVÍDÁNÍ A OSOBNÍ SLUŽBA
 • Pro svátost smíření, osobní modlitbu či rozhovor bude farář k dispozici po osobní domluvě: Pokud byste si chtěli domluvit osobní termín, případně pozvat faráře k návštěvě v domácnosti, povzbuzujeme k telefonickému či online kontaktu (Petr Hruška, tel. 608 656 557, či email farar@farnostcheb.cz). 
STARŠÍ A NEMOCNÍ
 • Protože starší lidé či lidé jinak oslabení jsou vůči nákaze nejcitlivější, je jim doporučeno se společných bohoslužeb příliš neúčastnit a raději zůstávat doma. Pokud byste si přáli donést svaté přijímání, slavit svátost smíření nebo si prostě pohovořit, zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cznebo pastorační asistentce Evě Kolafové (tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz). Rádi vás vyslechneme, zprostředkujeme pomoc nebo sami navštívíme, případně farář k přinesení svatého přijímání pověří někoho z vašich blízkých, kdo vás běžně navštěvuje. Viz také Potravinové balíčky pro osaměle žijící seniory 75+ organizované z chebské radnice a Dodávka léků pro ty, kdo jsou v karanténě a nemá, kdo by jim léky donesl.
DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE
 • V chebských zařízeních zdravotních i sociálních služeb platí opět zákaz návštěv, konkrétní pokyny sledujte na webových stránkách jednotlivých zařízení (chebská nemocniceLDN Amica, domovy pro senioryna Skalce ana Spáleništi). Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se jim pokusili zařídit návštěvu faráře.
RODINY A DĚTI
 • Podněty pro domácí slavení nedělní bohoslužby s dětmi a pro další rodinné aktivity najdete v článku Domácí bohoslužby a modlitby.
 • Krizové kontakty viz níže.
SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ
 • Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů). Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci či pomoc zprostředkovat, případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti (Tříkrálová sbírka, Hroznatova mísa). Krizové kontakty viz níže.
DÁRCI A SPONZOŘI
 • Pokud by chtěl někdo naopak někdo chtěl na výše uvedené účely přispět, může kontaktovat naši farní charitu (za účelem příspěvku do Hroznatovy mísy, fondu sociální výpomoci uvnitř farnosti).
 • Možnosti finanční podpory farnosti jsou vám k dispozici na farnostcheb.cz/darcovstvi
KONTAKTY
 • V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1221. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení.
 • Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (tel. 608 656 557) či farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci.
 • K dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie Kutilová (tel. 606 710 631). 
 • Několik krizových linek různého zaměření také provozuje či zprostředkovává Diecézní charita Plzeň (např. Sociální poradna Cheb, tel. 731 433 090, poradenství pro rodiče na tel. 733 522 339, přehledně ZDE). 

Prosíme, buďme společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

Pro inspiraci ke ztvárnění domácích bohoslužeb doporučujeme:

Aktuální zprávy z farnosti a jejích středisek:

Archiv článků a odkazů:


RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie,
za nemocné kolem nás,
za Boží ochranu pro všechny,
kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají
a v boji proti pandemii jsou v první linii
a za ty, které nařízená opatření
ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Stránky Živého růžence naší farnosti ZDE

Modlitba doporučená na závěr růžence za ukončení pandemie:

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky

a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

 

corona_graph

 

korona_povzbzeni

 

koronavirus_na_pravou_miru

 

nebojte_se

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM