Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

korona_2020_10_titulka

Poslední aktualizace: 28. února 2021

AKTUÁLNĚ: 

 • zachrante_zivoty_2Povinnost nosit respirátory FFP 2 či chirirgické roušky (Mimořádné opatření MZ ČR z 26. 2. 2021):
  • Obchody, služby, MHD, nástupiště, vozidla, ambulance, sociální služby: Od 1. 3. 2021 je všem s výjimkou osob od 2 do 15 let (kterým zde stačí zdravotnická obličejová maska) nařízena povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) ve vnitřních prostorech prodejen, provozoven služeb, zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, mezinárodních letišť, MHD včetně nástupišť a čekáren a v motorových vozidlech, pokud v nich necestují osoby z jedné domácnosti. 
  • Vnitřní prostory staveb a veřejná prostranství: Od 1. 3. 2021 je všem nařízena povinnost nosit respirátor bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95) nebo zdravotnickou obličejovou masku v ostatních vnitřních prostorech staveb (a to včetně prostor zaměstnání - pokud tam není člověk sám) a na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěné oblasti obce, mimo zastavěné území obce pokud jsme s druhými (mimo okruh lidí žijícími ve společné domácnosti) v kontaktu bližším než 2 metry. Toto nařízení proto také platí i pro každého, kdo přijde načerpat vnitřní sílu do našeho chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. 
 • zachrante_zivoty_1 Omezení pohybu od 1. do 21. března (Usnesení vlády č. 216 o přijetí krizových opatření / FAQ MV ČR):
  • OMEZENÍ POHYBU PŘES HRANICE OKRESU (viz bod I. a II. Usnesení): Zákaz opuštění okresu bydliště (kromě cest za výkonem povolání, k lékaři, k vyřízení neodkladných záležitostí na úřady, péče o blízké, dobrovolnictví v péči o jinou osobu, k zajištění individuální duchovní péče či služby, účasti na pohřbu do počtu 15 lidí, účasti na vzdělávání); při uplatnění všech těchto výjímek je nutné mít s sebou potvrzení zaměstnavatele, sepsané čestné prohlášení či vyplněný formulář (viz bod IV. Usnesení)
  • OMEZENÍ POHYBU UVNITŘ OKRESU (viz bod III. Usnesení): Povinnost omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti, povinnost pobývat pouze v místě svého aktuálního pobytu (s výjimkami jako výše, tj. kromě cest do práce, k lékaři, k vyřízení neodkladných záležitostí na úřady, péče o blízké, dobrovolnictví v péči o jinou osobu, k zajištění individuální duchovní péče či služby, účasti na pohřbu do počtu 15 lidí; navíc pak také kromě cest za účelem nákupu zboží a služeb nebo poskytnutí služeb v nutném počtu osob, kromě pobytu ve vlastním rekreačním objektu za podmínky pobytu pouze členů jedné domácnosti, kromě účasti na svatbě či uzavření registrovaného partnerství v počtu max. 15 osob a kromě návštěvy hřbitova); nejsou možné návštěvy příbuzných s výjimkou zajištění nezbytných potřeb či nutné péče; na veřejně přístupných místech je třeba se pohybovat nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti; důrazně se doporučuje zdržovat se v místě trvalého pobytu nebo bydliště pouze se členy vlastní domácnosti a osobami, o které člen domácnosti pečuje
  • OMEZENÍ POHYBU UVNITŘ OBCE (viz bod II. 2. c Ustanovení): cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích omezené pouze na území obce aktuálního bydliště, nikoli celého okresu, a to za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti
  • NOČNÍ OMEZENÍ POHYBU: Zákaz vycházení od 21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní (s výjimkou výkonu povolání či venčení psů do 500 metrů od bydliště, výkonu povolání apod.)
  • Přísnější uzávěry: Uzavřené školy a školky (kromě dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví) i většina obchodů (kromě potravin, lékáren, drogerií, optik, trafik či květinářství) či služeb (kromě čerpacích stanic, výdejen zboží objednaných z e-shopů, myček aut bez obsluhy, pohřebních služeb, taxislužeb, či servisů telefonů a počítačů; restaurace stále mohou fungovat jen s výdejními okénky)
  • Delší karanténa: Karanténa či izolace jsou prodlouženy na 14 dnů

Otázky a odpovědi Ministerstva vnitra ČR k pohybu v okrese a mezi okresy

 • Bezpečné návštěvy na Amice: V chebské LDN / DPS Amica Centrum bude od 1. března možné navštívit vaše blízké, a to v místnosti pro „bezpečné návštěvy“. Klienti jsou od návštěvy odděleni sklem. To sice neumožňuje osobní kontakt, ale je to bezpečné z hlediska nákazy koronavirem. Podrobnosti o objednávkách návštěv najdete ZDE.

Stupeň protiepidemických opatření platný ve farnosti: PLES 6

Podrobnosti o očkování na farnostcheb.cz/ockovani
(od 1. března 2021 možná registrace pro lidi ve věku 70 let a více)

Základní zdroje

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

PROPOJENÍ - DŮVĚRA - NADĚJE - ZODPOVĚDNOST
Chebská farnost v rozptýlení (verze z 26. 2. 2021)

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

I dnes stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň sdůvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, aktualizujeme pro tuto dobu pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou již na jaře vydaná doporučení a opatření. Cílem i těchto podzimních opatření je jako tehdy: respektovat vážnost situace, racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy (což je zásadní pro funkčnost zdravotnických zařízení, aby mohla zachraňovat životy těch, u nichž má nemoc mít těžký průběh). Širší pohled společné cesty víry na tuto situaci nám nabídl biskup Tomáš již na jaře, ve svém mimořádném pastýřském listu (22. 3.). Nejnovější vývoj je zachycen v aktuálním Slovu faráře (pokud jej farář stihne sepsat). 

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

ZÁKLADNÍ POSTOJE

Základní 3 R:

 • ROZESTUPY (minimálně dvoumetrové odstupy, nepodávání rukou, vycházení jen v nezbytných případech, pokud možno práce z domova, nakupování přes internet, žádné akce s více lidmi, totéž vyžadovat od členů domácnosti)
 • RUCE (pečlivé mytí rukou mýdlem, případně použití desinfekce na ruce, kde umytí mýdlem není možné, po jakémkoli dotyku něčeho, čeho se dotýkali jiní; doma a v zaměstnání desinfekce sdílených předmětů, klik apod.; neumytýma rukama se nedotýkat očí či dýchacích sliznic)
 • RESPIRÁTORY (respirátor FFP 2 / KN 95 bez výdechového ventilu či nanorouška - dobře sedící na obličeji, těsnící při nádechu a pravidelně dle možností měněné - špatně nasazený respirátor je k ničemu!!!; vyžadovat to i od svého okolí (někteří odborníci připouštějí, že je možné respirátor nechat na cca 7 dní vyschnout, případně sterilizovat v troubě při 75 stupních, a používat pak opakovaně - stačí mít tak určitou zásobu, kterou takto střídáme - viz např. ZDE a ZDE)

Doplňková 3 O:

 • OČKOVÁNÍ (jakmile to pro vás bude přístupné, ihned se zaregistrovat k očkování a zarezervovat si nejbližší možný termín očkování jakoukoli dostupnou certifikovanou vakcínou; registrace ZDE, volná místa ZDE
 • OCHRANA (přísné dodržování ochranných opatření, ale i osobní ohleduplnost vůči druhým skrze poctivé dodržování nařízené i preventivní karantény, maximální izolaci a testování ihned, když vnímám nějaké chřipkové příznaky; instalace e-roušky a udržování jí v běhu na svém mobilu, viz www.erouska.cz)
 • OKNA (udržování vyšší realtivní vlhkosti - nad 40 procent - v místnostech, kde žijeme či pracujeme, a to častým větráním, nižší teplotou, i za cenu nutnosti teplejšího oblečení)

Dlouhodobá péče:

 • Tělesná kondice (hodně zeleniny, ovoce, vitamínů - především D a C v doporučeném denním dávkování), pohyb na čerstvém vzduchu v místech, kde nejsou lidé, domácí fyzické cvičení, dostatečně spát a odpočívat)
 • Psycho-sociální kondice (telefonní a elektronická komunikace s přáteli, známými a příbuznými, hlavně s těmi dříve narozenými; online hudba, divadlo, ilmy, čtení knih, sebevzdělávání; pomoc druhým, dělat si radost něčím, co vás baví; velmi střízlivé zacházení s množstvím informací, zaměření se jen na kvalitní zdroje, dát si denní limit v bezmyšlenkovitém "brouzdání" po internetu či užívání sociálních sítí; udržet si režim dne; být kreativní a hledat či využívat nové příležitosti, nové nápady, být např. psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, dle možností spolupracovat s dobrovolnickými iniciativami apod. - možnosti níže)
 • Duchovní kondice (přijetí současné situace jako prostoru k životu, ne k přežívání; žít "tady a teď", cvičit se v přebývání v přítomném okamžiku; hledání a využívání duchovní podpory, která je k dispozici; hledání způsobů, jak si být "z dálky nablízku" ve společenství církve - kontakt s farností, online bohoslužby, posílání přímluv, ale i díkůvzdání do mše, online růženec, vzájemná telefonická podpora, modlitební vycházky ve dvou; znovuobjevení spirituality stvoření, kontemplace a služby bližnímu - možnosti viz níže)
 • Ekonomická kondice (pokud neohrozíte rodinný rozpočet, investujte do vybavení domácnosti, šatníku, dílny, knih, vzdělání, ale i za dovoz jídla z oblíbené restaurace; investujte tak do své budoucnosti, zabavte se a nechte ostatním vydělat; pokud ovšem jste ve finanční nouzi či hrozí, že se do ní dotanete, včas vyhledejte podporu a pomoc ve svém okolí či k tomu určených institucí či organizací - možnosti viz níže)
 • Tvůrčí kondice (hledat a využívat nové příležitosti, nové nápady, být tvůrčí např. v psaní textů, básní, skládání písní, malování, věnování se druhým přes internet, rozjet internetový obchod, poradenskou službu, kreativně hledat nové možnosti, jak si být "zdálky nablízku" a jak podpořit osamělé či nemocné sousedy apod.)

Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně nařízeným opatřeníms pozorností vůči svým bližním (nosit roušky), zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli.

Pro formování osobních postojů a návyků může pomoci aktualizované Protikovidové dvanáctero od Jaroslava Flegra, případně již starší, ale stále platné Desatero proti nakažení koronavirem od Jana Kulvejta.

OMEZENÍ POHYBU

Omezení pohybu od 1. do 21. března (Usnesení vlády č. 216 o přijetí krizových opatření / FAQ MV ČR):
 • Základní omezení: omezit na nezbytně nutnou míru kontakty s jinými osobami než se členy domácnosti a pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou členů domácnosti (pak dodržovat odstup 2 metry)
 • Omezení na okres: Zákaz opuštění okresu bydliště (kromě cest do práce, k lékaři, k vyřízení neodkladných záležitostí na úřady, péče o blízké, dobrovolnictví v péči o jinou osobu, k zajištění individuální duchovní péče či služby, účasti na pohřbu apod. - zde je nutné potvrzení zaměstnavatele, čestné prohlášení či formulář)
 • Další omezení pohybu: V rámci okresu je nařízeno pobývat v místě svého aktuálního bydliště, s výjímkou cest cest do práce, k lékaři, k vyřízení neodkladných záležitostí na úřady, péče o blízké, dobrovolnictví v péči o jinou osobu, k zajištění individuální duchovní péče či služby, účasti na pohřbu (v počtu ne vyšším než 15 osob), za nejnutnějšími nákupy (v nutném počtu osob); nejsou možné návštěvy příbuzných, s výjimkou zajištění nezbytných potřeb či nutné péče
 • Za zdravím jen v obci: Cesty za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a sportování na venkovních sportovištích jsou možné jen na území obce bydliště, nikoli celého okresu, za podmínky společné přítomnosti pouze členů jedné domácnosti
 • Noční zákaz vycházení: Zákaz vycházení od 21. hodiny večerní do 5. hodiny ranní (s výjimkou výkonu povolání či venčení psů do 500 metrů od bydliště apod.)
 • Přísnější uzávěry: Uzavřené školy a školky (kromě dětí rodičů pracujících ve zdravotnictví) i většina obchodů (kromě potravin, lékáren, drogerií, optik, trafik či květinářství) či služeb (kromě čerpacích stanic, výdejen zboží objednaných z e-shopů, myček aut bez obsluhy, pohřebních služeb, taxislužeb, či servisů telefonů a počítačů; restaurace stále mohou fungovat jen s výdejními okénky)
 • Delší karanténa: Karanténa či izolace jsou prodlouženy na 14 dnů

Otázky a odpovědi Ministerstva vnitra ČR k pohybu v okrese a mezi okresy

OČKOVÁNÍ PROTI COVID-19

TESTOVÁNÍ NA COVID-19

BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ

Všechny bohoslužby zrušeny (PLES 6), pouze ranní nedělní bohoslužba je zajišťována a online přenášena malým služebným týmem (viz farnostcheb.cz/live) a ani ta není přístupná dalším účastníkům.

SLAVENÍ DNE PÁNĚ

 • Den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny či o samotě v domácnostech, a to především četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (pro inspiraci viz farnostcheb.cz/doma), společnou modlitbou (viz např. podněty k modlitbě růžence) a výpravou do přírody. K propojení se s farností o Dni Páně je vhodný přímý živý videopřenos nedělních mší z chrámu sv. Mikuláše či z farní kaple od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live), kde jsou pak také k dispozici záznamy bohoslužby slova (více na Živé přenosy a nahrávky). Můžete také např. SMSkou či mailem na kaplicka@farnostcheb.cz poslat nějaký vzkaz, díkůvzdání či přímluvu, které pak budou při nedělní bohoslužbě přečteny.

PODNĚTY PRO POSTNÍ DOBU

FARNÍ RŮŽENEC

 • Každý den ve 20:00 se pár lidí z farnosti "schází" elektronicky na online farní růženec za zvládnutí pandemie - příslušný odkaz najdete na farnostcheb.cz/ruzenec (stačí mít dobré internetové připojení, funkční mikrofon a reproduktory a nejlépe i kameru, které ale není podmínkou).

CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY

 • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty má po dobu nouzového stavu omezenou otevírací dobu, a to úterý až neděle vždy od 12 do 16 hod. (aktuálně viz ZDE). Každý, kdo jde kolem, je zván na chvilku spočinout, načerpat síly, obnovit naději, zapílit svíci... Do koše u stojanu na svíčky je také možné vložit na lístku napsanou vaši osobní potřebu či starost, ve farnosti se pak za ní budeme modlit (stejně tak své intence můžete poslat mailem na kaplicka@farnostcheb.cz). 

ZPOVÍDÁNÍ A OSOBNÍ SLUŽBA

 • Pro svátost smíření, osobní modlitbu či rozhovor bude farář k dispozici po osobní domluvě: Pokud byste si chtěli domluvit osobní termín, případně pozvat faráře k návštěvě v domácnosti, povzbuzujeme k telefonickému či online kontaktu (Petr Hruška, tel. 608 656 557, či email farar@farnostcheb.cz). 

STARŠÍ A NEMOCNÍ

 • Protože starší lidé či lidé jinak oslabení jsou vůči nákaze nejcitlivější, je jim doporučeno se společných bohoslužeb příliš neúčastnit a raději zůstávat doma. Pokud byste si přáli donést svaté přijímání, slavit svátost smíření nebo si prostě pohovořit, zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cznebo pastorační asistentce Evě Kolafové (tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz). Rádi vás vyslechneme, zprostředkujeme pomoc nebo sami navštívíme, případně farář k přinesení svatého přijímání pověří někoho z vašich blízkých, kdo vás běžně navštěvuje.

DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE

 • V chebských zařízeních zdravotních i sociálních služeb platí možnost návštěv po prokázání se negativním PCO testem, konkrétní pokyny sledujte na webových stránkách jednotlivých zařízení (chebská nemocniceLDN Amica, domovy pro senioryna Skalce ana Spáleništi). Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se jim pokusili zařídit návštěvu faráře.
 • Bezpečné návštěvy na Amice: V chebské LDN / DPS Amica Centrum bude od 1. března 2021 možné navštívit vaše blízké, a to v místnosti pro „bezpečné návštěvy“. Klienti jsou od návštěvy odděleni sklem. To sice neumožňuje osobní kontakt, ale je to bezpečné z hlediska nákazy koronavirem. Podrobnosti o objednávkách návštěv najdete ZDE.

RODINY A DĚTI

 • Podněty pro domácí slavení nedělní bohoslužby s dětmi a pro další rodinné aktivity najdete v článku Domácí bohoslužby a modlitby.
 • Krizové kontakty viz níže.

SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ

 • Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů). Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci či pomoc zprostředkovat, případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti (Tříkrálová sbírka, Hroznatova mísa). Krizové kontakty viz níže.

DÁRCI A SPONZOŘI

 • Pokud by chtěl někdo naopak někdo chtěl na výše uvedené účely přispět, může kontaktovat naši farní charitu (za účelem příspěvku do Hroznatovy mísy, fondu sociální výpomoci uvnitř farnosti).
 • Možnosti finanční podpory farnosti jsou vám k dispozici na farnostcheb.cz/darcovstvi

KONTAKTY

 • V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1221. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení.
 • Bezplatná asistenční linka KV kraje k očkování seniorů: 800 600 444
 • Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (tel. 608 656 557) či farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci.
 • K dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie Kutilová (tel. 606 710 631). 
 • Několik krizových linek různého zaměření také provozuje či zprostředkovává Diecézní charita Plzeň (např. Sociální poradna Cheb, tel. 731 433 090, poradenství pro rodiče na tel. 733 522 339, přehledně ZDE). 
 • Bezpečnostní portál KV kraje
 • Krajský systém rezervací testů na Covid-19 (komentář)

Prosíme, buďme společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

 

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

Pro inspiraci ke ztvárnění domácích bohoslužeb doporučujeme:

Aktuální zprávy z farnosti a jejích středisek:

Aktuální odkazy na další zdroje (archiv níže pod článkem):

Níže pod připojenými letáky najdete archiv odkazů

korona_2020_10


RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie, za nemocné kolem nás, za Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii, a za ty, které nařízená opatření ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Stránky Živého růžence naší farnosti ZDE

Modlitba na závěr růžence za ukončení pandemie

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky
a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen

Maria, Matko uzdravení a naděje - oroduj za nás!

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

 

zachrante_zivoty_1

 

zachrante_zivoty_2

 

corona_graph

 

korona_povzbzeni

 

koronavirus_na_pravou_miru

 

nebojte_se

motto2021-banner

Farní proti-letargicko-epidemický systém PLES - pro základní info klikni SEM

Archiv článků a odkazů: