Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

Koronavirus: Opatření ve farnosti a další informace

korona_2020_10_titulka

#ZACHRAŇMEČESKO Výzva vědců ZDE

Závěrečný apel multioborového panelu vědců Zachraňme Česko:

 1. Zaveďte osobní lockdown. Mezi lidi vycházejte jen v nejnutnějších případech – například péče o blízké. Neshlukujte se. Minimalizujte fyzický kontakt se všemi lidmi mimo vaši domácnost.

 2. Pokud musíte výjimečně mezi lidi, noste roušku přes nos a ústa ve všech vnitřních prostorách a venku v místech, kde nemůžete od všech ostatních lidí udržet vzdálenost dva metry. Virus se šíří hlavně v kapénkách a po jejich vysušení ve formě aerosolu (miniaturních částečkách poletujících volně vzduchem). Kontakt s nimi je třeba zastavit buď vzdáleností nebo kusem látky.

 3. Berte situaci skutečně vážně, nevěřte dezinformačním webům a konspiračním teoriím, které riziko zlehčují či popírají (přehled vyvrácených nepravd najdete na manipulatori.cz).

 4. To, co uděláme či neuděláme teď, rozhoduje o tom, kolik lidí bude za měsíc vážně nemocných nebo bude umírat – nehrajme ruskou ruletu s osudem našich blízkých.

Důležité církevní hlasy:

Výzva předsedy ČBK dodržování aktuálních vládních opatření (27. 10.)

Chebský farář: Pět velkých slov (25. 10.)

Biskupové Čech a Moravy: Výzva všem věřícím (21. 10.)

Biskup Tomáš: Zůstaňte doma, zajděte do kostela, nadechněte se v přírodě (16. 10.)

Charita ČR: Nekašlete na druhé: Výzva nevládních organizací (16. 10.)

Chebský farář: Výzva k osobní zodpovědnosti (15. 10.)

Kardinál Duka: Prohlášení k aktuální situaci (15. 10.)

Chebský farář: Mám vás rád a myslím na vás (12. 10.)

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Důležité zdroje informací:

Infostránka chebské farnosti k probíhající pandemii:

Poslední aktualizace: 27. říjen 2020

Aktuality (27. 10.) Infolinka MZ ČR tel. č. 1221


Níže pod letákem najdete podrobná opatření pro chebskou farnost:

korona_2020_10

PROPOJENÍ - DŮVĚRA - NADĚJE - ZODPOVĚDNOST
Chebská farnost v rozptýlení (verze z 21. 10. 2020)

Sestry a bratři z naší chebské farnosti!

I v této podzimní "druhé vlně" stále platí slova našeho biskupa Tomáše z jeho jarního pastýřského listu z 22. 3. 2020: "Svět se skutečně mění a my jsme vyzváni, abychom na tyto změny reagovali zodpovědně, ale zároveň sdůvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází".

Abychom si mohli vzájemně pomoci v pokoji, ale s rozhodností čelit této nesnadné situaci a soustředili se na to podstatné, setkání s živým Kristem a službě svým bližním, zvláště těm nejslabším, aktualizujeme pro tuto dobu pro chebskou farnost ve spolupráci s farní charitou již na jaře vydaná doporučení a opatření. Cílem i těchto podzimních opatření je jako tehdy: respektovat vážnost situace, racionálními kroky chránit nejslabší a pokusit se zpomalit průběh nákazy (což je zásadní pro funkčnost zdravotnických zařízení, aby mohla zachraňovat životy těch, u nichž nemoc bude mít těžký průběh). Širší pohled společné cesty víry na tuto situaci nám nabídl biskup Tomáš již na jaře, ve svém mimořádném pastýřském listu (22. 3.), a sám nyní opět nabízí telefonickou pomoc lidem v nouzi. Nejnovější vývoj je zachycen vždy v aktuálním Slovu faráře.  

ZÁKLADNÍ POSTOJE
 • Ve všem jednejte zodpovědně, s respektem vůči centrálně nařízeným opatřeníms pozorností vůči svým bližním (nosit roušky), zvláště vůči starším a jakkoli oslabeným, a zároveň s důvěrou v dobrého Boha a s nadějí, že On je ten, který nás provází, zůstane nám věrný za každých okolností a dává nám k dispozici vše, abychom i tuto krizi, která je zároveň šancí, společně zvládli.
BOHOSLUŽBY A SETKÁNÍ
 • Po dobu obnoveného podzimního nouzového stavu se ve farnosti aktuálně nekonají žádné veřejné bohoslužby ani jakákoli jiná veřejná duchovní, vzdělávací či společenská setkání (s výjimkou pohřbů). 
SLAVENÍ DNE PÁNĚ
 • Den Páně, neděli, je vhodné slavit v kruhu rodiny či o samotě v domácnostech, a to především četbou Božího slova a rozhovorem nad ním (viz např. pomůcky na vira.cz či podněty pro děti na deti.vira.cz nebo www.kanan.cz), společnou modlitbou (viz např. podněty k modlitbě růžence) a výpravou do přírody. K propojení se s farností o Dni Páně je vhodný přímý živý videopřenos nedělních mší z chrámu sv. Mikuláše od 10:00 (viz farnostcheb.cz/live), kde jsou pak také k dispozici záznamy bohoslužby slova (více na Možnosti propojení). Můžete také např. SMSkou či mailem na kaplicka@farnostcheb.cz poslat nějaký vzkaz, díkůvzdání či přímluvu, které pak budou při nedělní bohoslužbě přečteny.
BOHOSLUŽBY PRO MALÉ SKUPINY (dočasně zrušeny)
 • Zároveň od pondělí 12. 10. minimálně do konce nouzového stavu 3. 11. platí, že se můžete domluvit ve vašem společenství, farní skupině, klubu či jakémkoli neformálním uskupení, že byste kdekoliv (v kostele, ve farní kapli, venku) a kdykoli během týdne či v neděli odpoledne či večer chtěli společně slavit eucharistii. Zvolte si mezi sebou svého mluvčího, který za tuto skupinu (v počtu max. 5 lidí) bude zodpovědný, u něj se budou účastníci hlásit, případně odhlašovat, a který se osobně s farářem (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz) domluví čas a místo.
ADORACE A RŮŽENEC
 • Vždy ve středu od 7:00 do 8:00 a každý pátek od 17:00 do 18:00 je bude tichá adorace ve farní kapli v Chebu (lidé se zde musí vystřídat tak, aby v kapli bylo současně max. 6 lidí). Duchovně se můžeme propojit při modlitbě růžence denně od 20:00 (případně i elektronicky kliknutím na odkaz meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb).
CHRÁM SV. MIKULÁŠE A ALŽBĚTY
 • Chrám sv. Mikuláše a Alžběty je běžně pro veřejnost až do odvolání uzavřen (nejspíše do konce nouzového stavu). Pokud by někdo z farníků toužil po tiché adoraci a nevyhovoval by mu výše nabízený čas či prostor, může se osobně domluvit s farářem či ve farní kanceláři na mimořádné otevření chrámu. O tzv. "dušičkovém víkendu" (sobota 31. 10. až pondělí 2. 11.) bude chrám sv. Mikuláše a Alžběty mimořádně otevřen vždy od 14 do 18 hod. k modlitbě za naše zemřelé, případně zapálení svíce za zemřelé. 
ZPOVÍDÁNÍ A OSOBNÍ SLUŽBA
 • Pro svátost smíření, osobní modlitbu či rozhovor bude farář k dispozici vždy ve středu od 7:00 do 8:00 a každý pátek od 17:00 do 18:00 v eucharistické kapličce ve farní kapli v Chebu. po osobní domluvě: Pokud byste si chtěli domluvit osobní termín, případně pozvat faráře k návštěvě v domácnosti, povzbuzujeme k telefonickému či online kontaktu (Petr Hruška, tel. 608 656 557, či email farar@farnostcheb.cz)
STARŠÍ A NEMOCNÍ
 • Protože starší lidé či lidé jinak oslabení jsou vůči nákaze nejcitlivější, je jim doporučeno se společných bohoslužeb příliš neúčastnit a raději zůstávat doma. Pokud byste si přáli donést svaté přijímání, slavit svátost smíření nebo si prostě pohovořit, zavolejte či napište faráři Petru Hruškovi (tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cznebo pastorační asistentce Evě Kolafové (tel. 731 619 729, charita@farnostcheb.cz). Rádi vás vyslechneme, zprostředkujeme pomoc nebo sami navštívíme, případně farář k přinesení svatého přijímání pověří někoho z vašich blízkých, kdo vás běžně navštěvuje. Viz také Potravinové balíčky pro osaměle žijící seniory 75+ organizované z chebské radnice.
DOMOVY, LÉČEBNY, NEMOCNICE
 • V chebských zařízeních zdravotních i sociálních služeb platí opět zákaz návštěv, konkrétní pokyny sledujte na webových stránkách jednotlivých zařízení (chebská nemocniceLDN Amica, domovy pro senioryna Skalce ana Spáleništi). Pokud v těchto zařízeních máte někoho blízkého, případně víte, že je tam někdo z farnosti, zůstaťte s nimi alespoň v telefonickém kontaktu, případně nám dejte vědět, abychom se jim pokusili zařídit návštěvu faráře, nemocničního kaplana či akolyty se svatým přijímáním
RODINY A DĚTI
 • Podněty pro slavení nedělní bohoslužby s dětmi a pro další rodinné aktivity najdete na Možnosti propojení. Krizové kontakty viz níže.
SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÍ
 • Je velmi pravděpodobné, že zdravotní krize kolem koronaviru se bude postupně rozšiřovat i do oblasti ekonomiky (zavírání firem, propouštění zaměstnanců), a tudíž i do oblasti sociálního zabezpečení (výpadky příjmů). Vyzýváme farníky, aby na tento rozměr krize také pamatovali, maximálně omezili své výdaje na nezbytně nutné a v případě, že by jim už nyní hrozila nějaká dluhová past, aby celou situaci včas konzultovali s odborníky. Můžete se ozvat na číslo naší farní charity (731 619 729), pokusili bychom nějakou konzultaci či pomoc zprostředkovat, případně bychom hledali možnosti solidární výpomoci uvnitř farnosti (Tříkrálová sbírka, Hroznatova mísa). Krizové kontakty viz níže.
DÁRCI A SPONZOŘI
 • Pokud by chtěl někdo naopak někdo chtěl na výše uvedené účely přispět, může kontaktovat naši farní charitu (za účelem příspěvku do Hroznatovy mísy, fondu sociální výpomoci uvnitř farnosti). 
KONTAKTY
 • V případě chřipkových příznaků a teploty 38°a více kontaktujte ihned telefonicky svého praktického lékaře, v případech neistoty volejte speciální infolinku MZ ČR 1221. Tísňové linky (112 či 155) volejte jen při závažném ohrožení. Můžete se samozřejmě také s čímkoli ozvat i faráři (tel. 608 656 557) či farní charitě (tel. 731 619 729), pokusíme se vám poradit, zprostředkovat pomoc ci sami pomoci. K dispozici je také spolupracovnice plzeňského biskupství, psychoterapeutka Marie Kutilová (tel. 606 710 631). Několik krizových linek různého zaměření také provozuje či zprostředkovává Diecézní charita Plzeň (např. Sociální poradna Cheb, tel. 731 433 090, poradenství pro rodiče na tel. 733 522 339, přehledně ZDE). 

Prosíme, buďme společně, slovy biskupa Tomáše, opravdu "lidmi naděje, která nebude jen nadějí naší, ale bude pomocí pro druhé". 

S důvěrou nás všechny svěřujeme Kristu, který se k nám za každé situace přimlouvá svým každodenním:

Nebojte se, já jsem s vámi!

Petr Hruška
farář Řk farnosti Cheb
tel. 608 656 557

Eva Kolafová
Farní charita Cheb
tel. 731 619 729

Možnosti sledování bohoslužeb v médiích a podpora domácích setkání:

Aktuální zprávy z farnosti a jejích středisek:

 

RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie,
za nemocné kolem nás,
za Boží ochranu pro všechny,
kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají
a v boji proti pandemii jsou v první linii
a za ty, které nařízená opatření
ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

Stránky Živého růžence naší farnosti ZDE

Modlitba doporučená na závěr růžence za ukončení pandemie:

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky

a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

corona_graph

 

korona_povzbzeni

 

koronavirus_na_pravou_miru

 

nebojte_se