Maria Loreto úvodní prezentace

Maria Loreto úvodní prezentace

maria_loreto_thin

Jsme jeden Boží lid a máme být staviteli mostů přátelství, usmíření a porozumění mezi našimi národy. Je k tomu třeba navazovat přátelství mezi rodinami, mezi jednotlivci i mezi obcemi přes hranice, a tím budovat vzájemnou důvěru a odstraňovat předsudky. Je dále třeba znát společnou historii s jejími klady a zápory, abychom se mohli podílet s úspěchem na hojení zranění z minulosti. A je též potřebné, aspoň podél hranic, se učit jazyk sousedů, abychom mohli lépe pěstovat vzájemné kontakty a lépe se poznávat.
 
My, křesťané, máme mnohem víc společného, než ostatní naši spoluobčané z obou zemí. Proto jsme povinni víc pro vzájemné smíření a dobré soužití udělat. Modlitbou i skutkem.
 
Za to prosím, k tomu žehnám všem, zvláště pak p. ing. Hartovi a jeho rodině, p. Kočímu a jeho spolupracovníkům i všem, kteří pro toto poutní místo už tolik vykonali.

Maria Loreto, 1. 10. 1995

+ František Radkovský, biskup plzeňský

 Otevřeno od května do začátku října

středa až neděle 10:30 až 16:00

(viz Návštěvní hodiny)

Barokní poutní areál Maria Loreto s kaplí Panny Marie Loretánské, který je v současné domě jedním z míst setkávání naší farnosti, byl vystavěn v letech 1664-1689 chebskými jezuity u farního kostela sv. Ducha na vrcholu návrší severovýchodně od vsi Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg). K areálu stoupala několik kilometrů dlouhá křížová cesta s 29 zastaveními. Během druhé poloviny 20. století však opuštěný a neudržovaný areál zcela zchátral a proměnil se ve zříceniny. Hned po roce 1989 začaly snahy o záchranu areálu. Celková rekonstrukce areálu probíhala v letech 1992-2010 za česko-německé spolupráce. Máme radost, že vás na naší Loretě můžeme přivítat alespoň takto virtuálně a těšíme se na vaší návštěvu přímo na místě. Chcete-li se s Loretou více seznámit, použijte, prosíme, související menu.

Petr Hruška