Virtuální kaplička farnosti

Virtuální kaplička farnosti

Milý virtuální poutníče,

dobrouzdal jsi na stránku, kde se můžeš nechat pozvat ke krátkému či delšímu modlitebnímu zastavení se.

Pokud by ses chtěl v modlitbě spojit s naší farností, níže máš k dispozici oblasti, za které se momentálně ve farnosti především modlíme. Na mail kaplicka@farnostcheb.cz nám můžeš zaslat návrh na aktualizaci těchto úmyslů, případně zaslat i svůj osobní úmysl.

Můžeš ovšem zavítat i do osobního Posvátného prostoru, kde najdeš impulsy pro osobní modlitbu s Písmem.

Pokud se chceš spojit s celou katolickou církví, mohou ti v tom pomoci stránky Denní modlitby církve.

A budeš-li chtít se modlit přímo společně s námi, mrkni se SEM na příležitosti ke společnému slavení bohoslužeb či k setkávání ke společným modlitbám v naší farnosti. Na úmysly vložené do této Virtuální kapličky a do Hroznatovy mísy se společně modlíváme především při páteční mši svaté v kapli sv. Jana na faře v Chebu (zimní čas od 17:00, letní čas od 18:00). 

Témata k díkůvzdání

  • Za všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na prohlubování poslání naší farnosti žít život sloužící Životu
  • Za věrnou modlitební podporu života a služby farnosti ze strany nemocných

Dlouhodobé oblasti přímluv

Naléhavé oblasti přímluv

  • Za lidi, rodiny a oblasti vážně zasažené epidemií koronaviru
  • Za nemocné, trpící a umírající v současné pandemii a jejich rodiny
  • Za zdravotníky a celý zdravotní systém, aby vytrvali a aby se jim dostalo potřebné podpory
  • Za dobrovolníky, kteří se dávají k dispozici pro zdravotnictví

Přímluvy Žít Laudato si' říjen:

  • Za ty, kdo jsou na této zemi opuštění a zapomenutí. Dej nám rozpoznat jejich cenu a jim příležitost nalézt bezpečí a spravedlnost.

  • Za naše farní společenství. Vnes uzdravení do našich životů, abychom svět chránili a nekořistili z něho, abychom rozsévali krásu, ne znečištění a zničení.

Vaše modlitební úmysly

  • Další radosti, bolesti či jiné úmysly, které máte na srdci, v nichž byste se chtěli spojit v modlitbě s ostatními čtenáři těchto stránek a které byste chtěli položit na srdce i naší přímluvné skupince, můžete stručně popsat a zaslat správci virtuální kapličky (kaplicka@farnostcheb.cz).