Virtuální kaplička farnosti

Virtuální kaplička farnosti

Oheň Milý virtuální poutníče,

dobrouzdal jsi na stránku, kde se můžeš nechat pozvat ke krátkému či delšímu modlitebnímu zastavení se.

Pokud by ses chtěl v modlitbě spojit s naší farností, níže máš k dispozici oblasti, za které se momentálně ve farnosti především modlíme. Na mail [email protected] nám můžeš zaslat návrh na aktualizaci těchto úmyslů, případně zaslat i svůj osobní úmysl.

Můžeš ovšem zavítat i do osobního Posvátného prostoru, kde najdeš impulsy pro osobní modlitbu s Písmem.

Pokud se chceš spojit s celou katolickou církví, mohou ti v tom pomoci stránky Denní modlitby církve.

A budeš-li chtít se modlit přímo společně s námi, mrkni se SEM na příležitosti ke společnému slavení bohoslužeb či k setkávání ke společným modlitbám v naší farnosti. Na úmysly vložené do této Virtuální kapličky a do Hroznatovy mísy se společně modlíváme především při páteční mši svaté v kapli sv. Jana na faře v Chebu (zimní čas od 17:00, letní čas od 18:00). 

Témata k díkůvzdání

  • Za všechny, kdo se jakýmkoliv způsobem podílejí na poslání naší farnosti žít život sloužící Životu
  • Za všechny, kdo se i v dnešní válkou na Ukrajině prosycené době snaží o dobro, milosrdenství a pomoc bližnímu

Dlouhodobé oblasti přímluv

Naléhavé oblasti přímluv

Přímluvy Žít Laudato si' červenec 2022:

  • V červenci tě, Otče, prosíme za ty, kdo jsou vyháněni ze svých domovů válkami a přírodními katastrofami. Ať dojdou vyslyšení a přijetí.
  • Prosíme tě také za naše farní společenství, abychom těm, kdo nemohou zůstat ve svých domovech rozrušených bojem, táním, bouřemi, záplavami a požáry, otevírali svá srdce.

Vaše modlitební úmysly

  • Další radosti, bolesti či jiné úmysly, které máte na srdci, v nichž byste se chtěli spojit v modlitbě s ostatními čtenáři těchto stránek a které byste chtěli položit na srdce i naší přímluvné skupince, můžete stručně popsat a zaslat správci virtuální kapličky ([email protected]).