03. Ujmout se slova

03. Ujmout se slova

Synoda o synodalitě

Všichni jsou vybízeni, aby mluvili odvážně a otevřeně, tedy svobodně, pravdivě a s láskou. 

  • Jak v naší místní církvi / farnosti a v jejich různých skupinách uplatňujeme svobodnou a upřímnou komunikaci bez taktizování a snahy zalíbit se?
  • Jak komunikujeme se širší společnosti, do které patříme?
  • Co nás uschopňuje a co nám brání, abychom v naší místní církvi / farnosti / společenství, případně i v širší společnosti, mluvili odvážně, otevřeně a zodpovědně?
  • Kdy a jak dokážeme či nedokážeme říci to, co je pro nás důležité?
  • Jak u nás funguje vztah s místními médii, úřady, neziskovkami apod.?
  • Kdo mluví jménem naší farnosti / našeho společenství a jak jsou tyto osoby vybírány?  

Ke stažení: 03 Ujmout se slova - podklady k rozhovorům

K poslechu: