Seznam duchovních farnosti

Kněží působící ve farnosti v současnosti i v minulosti

Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

Mgr. Petr Hruška, Ph.D.

farář ( od 1.8.2004 )

Datum svěcení: 10.6.1995
Petr byl od 1. 8. 2004 členem společné duchovní správy farnosti (spolu s Petrem Bauchnerem), od 1. 8. 2010 administrátorem farnosti a od 1. 5. 2011 dodnes je farářem chebské farnosti.

Ing. Eva Kolafová

Ing. Eva Kolafová

neuvedeno ( od 1.9.2007 )

Pastorační asistentka pro diakonii a ředitelka Farní charity Cheb

Dana Vrbová

Dana Vrbová

neuvedeno ( od 3.9.2014 )

Farní asistentka pro administrativu a vedoucí farní kanceláře

Mgr. Jaroslav Šašek

Mgr. Jaroslav Šašek

výpomocný duchovní ( od 1.8.2021 )

Jaroslav byl od 1. 8. 2021 v chebské farnosti ustanoven jako výpomocný duchovní a zároveň v Řk farnosti Skalná jako duchovní správce farnosti. Zároveň vykonává službu vězeňského kaplana ve věznici Kynšperk nad Ohří a službu koordinátora duchovní služby pro vězně v plzeňské diecézi. Bydlí na chebské faře. 

Jan Nguyen the Hung

Jan Nguyen the Hung

kněz ( od 1.1.2010 )

Duchovní pastýř chebské vietnamské komunity (dojíždí do farnosti zpravidla 1x týdne v neděli večer)

Mgr. Richard Polák

Mgr. Richard Polák

kaplan (1.10.2013 - 31.7.2017 )

Datum svěcení: 14.2.2015
Ve farnosti působil od 1. 10. 2013 jako pastorační asistent, po jáhenském svěcení od 25. 3. 2015 jako jáhen a po kněžském svěcení (14. 2. 2015) a krátkém odskočení si do Strážova po Velikonocích 2015 znovu od 1. 9. 2015 do 31. 7. 2017 jako farní vikář (kaplan). V současné době (r. 2020) je moderátorem společné duchovní správy farností Kralovice, Lubenec a Jesenice (www.farnostkralovice.cz).

ThLic. Petr Bauchner

ThLic. Petr Bauchner

farář (1.8.2003 - 31.7.2010 )

Petr byl od 1. 8. 2003 administrátorem farnosti a od 1. 8. 2004 do 31. 7. 2010 moderátorem společné duchovní správy farnosti (spolu s Petrem Hruškou). Dnes (r. 2020) je Petr farářem Řk farnosti Sokolov (www.farnostsokolov.cz).

Filip Lobkowicz

Filip Lobkowicz

farář (1.8.1997 - 31.7.2003 )

Ján Augustin Kováčik

Ján Augustin Kováčik

farář (1.8.1995 - 31.7.1997 )

Stanislav Uhlíř

Stanislav Uhlíř

administrátor (1.8.1992 - 31.7.1995 )

Josef Malůš

Josef Malůš

administrátor (1.8.1981 - 31.7.1992 )

Pavel Grimmig

Pavel Grimmig

administrátor (1.8.1976 - 1.8.1981 )

František Engelmann

František Engelmann

administrátor (1.8.1961 - 31.7.1976 )

Karel Sommer

Karel Sommer

administrátor (1.8.1958 - 31.7.1961 )

Jiří Dítě

Jiří Dítě

administrátor (1.8.1954 - 31.7.1958 )

Augustin Dragoun

Augustin Dragoun

administrátor (1.8.1952 - 31.7.1954 )

Jan Machač

Jan Machač

administrátor (1.8.1946 - 31.7.1951 )

1