Farní taxi

Farní taxi

Nabídka dovozu starších a nemocných farníků především na nedělní bohoslužby

Farnost ve spolupráci s farní charitou nabízí dopravní službu těm farníkům, kteří by se pro tělesný handicap či odlehlost bydliště a nemožnost dopravy vlastním prostředkem či špatně navazující hromadnou dopravu nemohli zúčastnit různých farních akcí nebo je pro ně nemožné se vlastními silami dopravit k lékaři, na úřad apod.

Tato služba se nabízí zejména pro ranní nedělní bohoslužbu, ale také další centrální akce farnosti, případně po domluvě i pro jiná setkání či nezbytné osobní záležitosti. Službu realizuje chebská farnost ve spolupráci s farní charitou svými vlastními dopravními prostředky či dopravními prostředky svých spolupracovníků a služba je poskytována za dobrovolný příspěvek.

Případní zájemci o využití této dopravní služby, hlaste se u Jarky Rymešové (tel. 604 131 721), Karla Vnenka (730 156 536), Milana Kubinčana (732 982 269), případně Vlasty Černochové (732 973 036).

Ostatní diakonické služby farnosti