Kontakty Farní knihovny Cheb

Kontakty Farní knihovny Cheb

Kontaktní osoba farní knihovny:

Dana Vrbová, tel. 731 619 762, knihovna@farnostcheb.cz 

Kontaktní osoba pro půjčování knih z Farní charity Cheb:

Eva Kolafová, tel. 731 619 721, charita@farnostheb.cz 

Statutární zástupce Řk farnosti Cheb, provozovatele Farní knihovny Cheb:

Petr Hruška, tel. 608 656 557, farar@farnostcheb.cz