Kontakty Farní knihovny Cheb

Kontakty Farní knihovny Cheb

Kontaktní osoby farní knihovny:

Rudolf Postl, knihovník, tel. 725 544 883, Dana Vrbová, farní asistentka, tel. 731 619 762, [email protected] 

Kontaktní osoba pro půjčování knih z Farní charity Cheb:

Eva Kolafová, tel. 731 619 721, [email protected] 

Statutární zástupce Řk farnosti Cheb, provozovatele Farní knihovny Cheb:

Libor Buček, tel. 608 917 696, [email protected]