Chebské varhanní léto

Chebské varhanní léto

Chebské varhanní léto 2021

Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2021

25. ročník série koncertů duchovní hudby

Te Deum laudamus - Tebe Bože chválíme

7. července až 4. srpna 2021

Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna) a Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb (Kostelní náměstí) 

začátky koncertů v 19:00, vstupné 80 Kč, předprodej KC Svoboda

Stránky festivalu: farnostcheb.cz/chvl

Cyklus koncertů duchovní hudby pořádá KC Svoboda

VSTUP ZA AKTUÁLNĚ PLATNÝCH HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ
(rozestupy - respirátory - potvrzení o očkování / testu / prodělaném covidu)

 

7. 7.                 Koncert pro varhany, housle a klarinet - evangelický Chrám Pokoje

                        Lenka Čechová - varhany, Václav Vála - varhany, Sandra Biňovcová - housle, Petr Čech - klarinet

Program: G. Fr. Händel, W. A. Mozart, A. Dvořák, G. Perlman aj.

 

14. 7.               Koncert studentů Konzervatoře Plzeň - evangelický Chrám Pokoje

                        Jakub David Směšný - varhany, Ivana Měsičková - varhany, Kristýna Prančlová - housle

Program: J. S. Bach, A. Dvořák, J. Rheinberger aj.

 

21. 7.               Varhanní recitál Jaroslava Tůmy - chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Jaroslav Tůma – varhany, samostatný recitál

Program: J. G. Rheinberger, L. Vierne, J. Bonnet, A. Hába, varh. improvizace aj.

 

28. 7.               Koncert pro zpěv a varhany - chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Irena Chřibková - varhany, Roman Janál - baryton

Program: A. Stradella, A. Dvořák, J. Brahms, F. Mendelssohn-Bartholdy, M. Reger, F. Schubert aj.

 

4. 8.                 Koncert pro zpěv, trubku a varhany - chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Přemysl Kšica - varhany, Pavel Josef Kšica - baryton, Jiří Pohnán - trubka

Program: J. S. Bach, A. Dvořák, B. A. Wiedermann aj.

 

Pozvánka na Chebské varhanní léto 2021

Tento rok si připomínáme nejen 25. výročí našeho festivalu, ale i 230 let od úmrtí jednoho z největších světových skladatelů – W. A. Mozarta. Jeho dílo, mimo jiné, zazní i při prvním společném koncertě (7. 7., Evangelický Chrám Pokoje) houslistky Sandry Biňovcové, klarinetisty Petra Čecha, chrámové varhanice z M. Lázní Lenky Čechové a varhaníka a varhanáře CHVL Václava Vály.

Na druhém koncertě (14. 7.) vystoupí nadějní studenti Konzervatoře Plzeň. Klasický repertoár varhanní tvorby J. S. Bacha představí v evang. Chrámu Pokoje Jakub David Smešný, chebská rodačka Ivana Měsíčková a celý koncert oživí a doplní krásným zvukem houslí Kristýna Prančlová.

Třetí koncert bude patřit významnému českému varhaníkovi a profesorovi AMU, Jaroslavu Tůmovi, který stál při Chebském varhanním létě od samého počátku a byl jeho častým hostem. Na jeho recitál a na vzácné Zausovy varhany se můžeme těšit 21. 7. v kostele sv. Mikuláše.

Na dalším, v pořadí čtvrtém koncertě (28. 7.), uslyšíme Irenu Chřibkovou, která pozvání do Chebu přijala již poněkolikáté. Známá varhanice a ředitelka kůru baziliky sv. Jakuba na Starém Městě pražském zahraje v kostele sv. Mikuláše spolu s barytonistou Národního divadla Romanem Janálem repertoár evropských mistrů z období romantismu.

Posledním koncertem (4. 8.) uzavřou letošní festival mladý varhaník a pedagog Přemysl Kšica, barytonista Pavel Josef Kšica a skladatel a trumpetista, chebský rodák, Jiří Pohnán. Oblíbená kombinace zpěvu, trubky a varhan rozezní kostel sv. Mikuláše. Můžeme se těšit na díla J. S. Bacha, A. Dvořáka nebo B. A. Wiedermanna.

Spojovací „nití“ letošního cyklu je téma poděkování a vděčnosti (v textu zpěvu „Te Deum laudamus“) - za bohatou a požehnanou historii chebského varhanního cyklu. Drobnou, ale zlatou nitkou cyklu je i druhý letošní jubilant - Antonín Dvořák, který v tomto roce slaví 180. výročí narození. Jeho skladby budou provázet téměř všechny připravené koncerty. A není to jistě náhoda. Věřím, že A. Dvořák, jako člověk zbožný a pokorný vyslovil své „Te Deum laudamus“ svou nesmrtelnou hudbou.

Těšíme se na setkávání s Vámi!

Ivana Měsíčková a Martina Kolářová

Te Deum laudamus – Tebe Bože chválíme

1. Bože, chválíme tebe, / Pane, moc tvou velebíme,
kterou zná zem i nebe, / všem tvým skutkům se divíme;
když se vše v světě mění, / ty sám jsi bez proměny.

5. Po všem okrsku země / tobě, Otče, velcí, malí,
kdož jsou tvé svaté plémě, / vděčně prozpěvují chvály,
vzdávají čest i Synu / na trůnu sedícímu.

12. Pane, smiluj, smiluj se, / buď s námi tvé požehnání;
oč prosíme, staniž se / podle našeho doufání.
Kdo v tě doufá samého, / neopustíš žádného.