Lidé s postižením

Lidé s postižením

Podpora plnohodnotného života a integrace do společnosti lidí s jakýmkoli postižením

Dříve ve farnosti fungovala svépomocná skupina SASANKA, která byla určena pro rodiče dětí s mentálním či fyzickým handicapem. Dnes se jedná spíše o zprostředkování dobrovolníků do jednotlivých rodin, které se s touto potřebou obrátí na farní charitu. Pokud by vznikla potřeba svépomocné skupiny, lze jí znovu aktivovat. 

Kontakty: Eva Kolafová, kontakt přes Kancelář farní charity

Ostatní diakonické služby farnosti