Živý růženec

Živý růženec

Živý růženec je řetězec modliteb, kdy každý ze zúčastněných se modlí za farnost jeden desátek růžence denně. Tímto způsobem se zapojuje do duchovního řetězu modliteb ostatních, spolu se kterými pak svojí modlitbou nese radosti i bolesti celé farnosti.

Inspiraci k modlitebním úmyslům lze získat např. ZDE.

Skupina se neschází, je propojena rozpisem desátků na celý rok. Ten dostává každý účastník zároveň s obecným popisem modlitby, koncem roku pro rok následující

V našem společenství Živého růžence zapojeno kolem 40 farnic a farníků.

Připojit se do skupiny Živého růžence je možné kdykoliv. Ozvěte se na níže uvedený kontakt.

Kontaktní osoba:

Návod k modlitbě růžence najdete např. ZDE

Inspiraci k modlitbě růžence najdete např. ZDE nebo ZDE

Mobilní aplikace Růženec: Android Apple (praktická věcička do vašeho mobilu)

Růženec s Božím slovem: Android (růženec s úryvky z Písma pro každý den v týdnu)

 

Růženec za ukončení pandemie

Online denně 20:00 hod. - zkuste to, třeba tam někdo bude:

meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie, za nemocné kolem nás, za Boží ochranu pro všechny, kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají a v boji proti pandemii jsou v první linii, a za ty, které nařízená opatření ohrožují sociálně a ekonomicky, je doporučené modlit se společně denně ve 20:00 hod. Komu by pomohla online podpora, zkuste kliknout na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb, třeba tam právě také bude někdo další a můžete se pak modlit společně.

Modlitba na závěr růžence za ukončení pandemie

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa,
všemohoucí a milosrdný,
z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 
jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,
které se v této obtížné, zmatené a zděšené době
v mnoha částech Evropy a světa
na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné,
utěš jejich rodiny,
dej moudrost našim vládcům,
sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,
věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky
a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.

Amen

Maria, Matko uzdravení a naděje - oroduj za nás!

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)