Živý růženec

Živý růženec

Živý růženec je řetězec modliteb, kdy každý ze zúčastněných se modlí za farnost jeden desátek růžence denně. Tímto způsobem se zapojuje do duchovního řetězu modliteb ostatních, spolu se kterými pak svojí modlitbou nese radosti i bolesti celé farnosti.

Inspiraci k modlitebním úmyslům lze získat např. ZDE.

Skupina se neschází, je propojena rozspisem desátků na celý rok. Ten dostává každý účastník zároveň s obecným popisem modlitby, koncem roku pro rok následující

V našem společenství Živého růžence zapojeno kolem 40 farnic a farníků.

Připojit se do skupiny Živého růžence je možné kdykoliv. Ozvěte se níže uvedeným sestrám.

Kontaktní osoby:

Návod k modlitbě růžence najdete např. ZDE

Inspiraci k modlitbě růžence najdete např. ZDE nebo ZDE

Mobilní aplikace Růženec: Android Apple (praktická věcička do vašeho mobilu)

Růženec s Božím slovem: Android (růženec s úryvky z Písma pro každý den v týdnu)

RŮŽENEC ZA UKONČENÍ PANDEMIE

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb (videokonference)

nemocna_matka_zeme_01

Růženec za ukončení pandemie,
za nemocné kolem nás,
za Boží ochranu pro všechny,
kteří se v náročné situaci dnešních dnů o nemocné starají
a v boji proti pandemii jsou v první linii
a za ty, které nařízená opatření
ohrožují sociálně a ekonomicky

Denně ve 20:00 na meet.vpsfree.cz/RuzenecCheb (videokonference)

Modlitba doporučená na závěr růžence za ukončení pandemie:

Modlitba ke stažení (.pdf) ZDE

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Dej nám důvěru v tvoji blízkost v době zkoušky

a osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

Autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)