Živý růženec

Živý růženec

Živý růženec je řetězec modliteb, kdy každý ze zúčastněných se modlí za farnost jeden desátek růžence denně. Tímto způsobem se zapojuje do duchovního řetězu modliteb ostatních, spolu se kterými pak svojí modlitbou nese radosti i bolesti celé farnosti.

Skupina se neschází, je propojena rozpisem desátků na celý rok. Ten dostává každý účastník zároveň s obecným popisem modlitby, koncem roku pro rok následující.

V našem společenství Živého růžence je zapojeno kolem 40 farnic a farníků.

Připojit se do skupiny Živého růžence je možné kdykoliv. Ozvěte se na níže uvedený kontakt.

Kontaktní osoba:

Návod k modlitbě růžence najdete např. ZDE

Inspiraci k modlitbě růžence najdete např. ZDE nebo ZDE