04. Slavit společně

04. Slavit společně

Synoda o synodalitě

„Společné putování“ je možné pouze tehdy, pokud vychází ze společného naslouchání Božímu slovu a slavení eucharistie.

  • Jak inspirující a určující pro náš společný život a naše poslání je v naší farnosti / našem společenství modlitba a liturgické slavení?
  • Jak modlitba a liturgické slavení inspirují a ovlivňují naše nejdůležitější rozhodnutí?
  • Jak napomáháme k tomu, aby se všichni věřící účastnili liturgie aktivně a prohlubovali svoji úlohu posvěcování?
  • Jaký prostor je u nás dán možnosti zapojit se do služeb lektora (lektorky) a akolyty (akolytky)? 

Ke stažení: 

K poslechu: