Křesťanské vzdělávání ve víře a formace

Křesťanské vzdělávání ve víře a formace

Kromě výkladových kázání při pátečních a nedělních bohoslužbách se ve farnosti naskýtají např. tyto příležitosti ke křesťanskému vzdělávání:

  • Uvedení do víry pro dospělé: Skupina katechumenátního typu se schází dle potřeby se během školního roku k setkávání formou systematických katechezí (kontakt na faráře).
  • Výuka náboženství pro školní děti: Malé skupiny mladších a starších dětí školního věku se scházejí v chebském farním centru ke společnému prožití základní zvěsti o Kristu hravým, dětem přiměřeným způsobem. Časy setkávání najdete v Pravidelných aktivitách (kontakt na faráře).
  • Biblické katecheze v rámci středečních mší: Během slavení středeční mše svaté (viz Pravidelné boshoslužby a aktivity) zpravidla v rámci kázání probíhá skupinový moderovaný rozhovor na určité postupně se rozvíjející biblické téma či nad texty postupně čtené biblické knihy.
  • Příležitostné semináře a přednášky: Nepravidelně jsou ve farnosti pořádány různé vzdělávací či formační semináře nebo přednášky na různá témata týkající se výkladu Písma, nauky víry či praxe života z víry (viz Duchovní semináře; konkrétní témata a termíny viz Kalendář).

Kromě toho je ve farní knihovně k dispozici množství kvalitní křesťanské literatury k zapůjčení i k zakoupení.

Zájemcům o vzdělávání on-line nabízíme stručný přehled různých pramenů a příležitostí k digitálnímu vzdělávání.

Pro vaše vlastní osobní zastavení se na duchovní cestě a hledání, kudy jí dá rozvíjet, lze doporučit text Otázky k sebepoznání.

Z další nabídky na tomto webu se osobního růstu a vzdělávání také týkají některé sekce pod položkou menu Co nabízíme - Spiritualita a formace (např. Uvedení na cestu, Skeptici vítáni, Duchovní doprovázení, Cesta kontemplace, Duchovní semináře).

A nakonec se možná někomu bude hodit kontakt na pobočky České křesťanské akademie. Nejbližší místní skupiny ČKA jsou v Karlových Varech, Tachově a Plzni.