Soubory ke stažení

 • Covid-19
  název velikost publikováno stáhnout
  Desatero doporučení pro veřejnost (25. 11. 2021)
  Mezioborová skupina pro epidemické situace (verze A)
  246.49 kB 1.1.2021
  Desatero doporučení pro veřejnost (25. 11. 2021)
  Mezioborová skupina pro epidemické situace (verze B)
  250.91 kB 1.1.2021
  Rady pacientům: Domácí léčba Covid-19
  Manuál Společnosti infekčního lékařství ČLS J. E. Purkyně
  241.89 kB 1.1.2021
 • Farnost
  název velikost publikováno stáhnout
  Chrámu zbývá naděje - zmizelé kostely 2021
  Zmizelé kostely a synagogy v Chebu a okolí od A do Z
  3.97 MB 1.1.2021
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  529.97 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu pastoračních rad v Plzeňské diecézi
  Stručné směrnice a podrobné prováděcí pokyny pro službu PRF
  2.80 MB 1.1.2021
  Farní kronika
  Kronika chebské farnosti od r. 845
  1.61 MB 1.1.2020
  Formulář farní kartotéky
  Záznamový arch farní kartotéky z roku 2018
  220.52 kB 1.1.2020
 • Charita
  název velikost publikováno stáhnout
  Výroční zpráva FCh Cheb 2020
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  2.03 MB 1.7.2021
  Výroční zpráva FCh Cheb 2019
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.73 MB 1.7.2020
  Výroční zpráva FCh Cheb 2018
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  2.03 MB 1.7.2019
  Výroční zpráva FCh Cheb 2017
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.95 MB 1.7.2018
  Výroční zpráva FCh Cheb 2016
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.40 MB 1.7.2017
  Výroční zpráva FCh Cheb 2015
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.28 MB 1.7.2016
  Výroční zpráva FCh Cheb 2014
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.06 MB 1.7.2015
  Výroční zpráva FCh Cheb 2013
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.10 MB 1.7.2014
  Výroční zpráva FCh Cheb 2012
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  991.88 kB 1.7.2013
  Výroční zpráva FCh Cheb 2011
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  538.96 kB 1.7.2012
  Výroční zpráva FCh Cheb 2010
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.49 MB 1.7.2011
  Výroční zpráva FCh Cheb 2009
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  895.51 kB 1.7.2010
  Výroční zpráva FCh Cheb 2008
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  1.11 MB 1.7.2009
  Výroční zpráva FCh Cheb 2007
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  608.38 kB 1.7.2008
  Výroční zpráva FCh Cheb 2006
  Výroční zpráva Farní charity Cheb a Dobrovolnického centra
  305.42 kB 1.7.2007
 • Knihovna
  název velikost publikováno stáhnout
  Provozní řád Farní knihovny Cheb
  Podrobný provozní řád chebské farní knihovny z r. 2007
  118.14 kB 1.1.2020
 • Loreta
  název velikost publikováno stáhnout
  MARIA LORETO: MÍSTO SMÍŘENÍ A SETKÁVÁNÍ
  Zásady pro spolupráci na poutním místě Maria Loreto
  257.81 kB 1.1.2020
  MARIA LORETO: VERSÖHNUNG- UND BEGEGNUNGSORT
  Grundsätze für Zusammenarbeit im Wallfahrtsort Maria Loreto
  258.38 kB 1.1.2020
 • Mikuláš
  název velikost publikováno stáhnout
  Chrámu zbývá naděje - zmizelé kostely 2021
  Zmizelé kostely a synagogy v Chebu a okolí od A do Z
  3.97 MB 1.1.2021
  A spali a spali a spali… Opravdu?
  Aneb fact-checking o chebské monstranci
  274.94 kB 7.8.2020
  Přípravy na vystavení gotické monstrance pro veřejnost
  Tisková zpráva ze 7. 8. 2020 o chebské gotické monstranci
  148.92 kB 7.8.2020
  Zpráva pro partnery Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (2020)
  Zpráva pro partnery projektu Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl
  573.86 kB 3.3.2020
  Dobrovolnická služba v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
  Pro dobrovolníky: vize – poslání – dobrovolníci – organizace – praxe
  189.26 kB 1.1.2020
  Historie věží chrámu sv. Mikuláše a Alžběty
  Stručný přehled historie mikulášských věží v Chebu
  213.86 kB 1.1.2020
  Chrám sv. Mikuláše a Alžběty vás vítá
  Přivítání v chrámu inspirované z Coventry Cathedral
  69.81 kB 1.1.2020
  Průvodce chrámem sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu
  Podrobný turistický průvodce chrámem sv. Mikuláše a Alžběty
  161.17 kB 1.1.2020
  Zpráva pro partnery Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (2019)
  Zpráva pro partnery projektu Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl
  554.52 kB 15.3.2019
  Zpráva pro partnery Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (2018)
  Zpráva pro partnery projektu Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl
  517.17 kB 12.3.2018
  Zpráva pro partnery Chrámu sv. Mikuláše a Alžběty (2017)
  Zpráva pro partnery projektu Chrám sv. Mikuláše jako turistický cíl
  296.47 kB 15.3.2017
 • Penzion
  název velikost publikováno stáhnout
  Farní penzion Pokoje a ceny od září 2020
  Přehledný ceník ubytovacích služeb farního penzionu
  148.38 kB 1.9.2020
  Farní penzion Ochrana osobních údajů
  GDPR informace pro klienty Farního penzionu Dolní Žandov
  130.49 kB 1.1.2020
  Poslání a vize Farní penzion 2020
  Poslání a rozvojová vize Farního penzionu Dolní Žandov
  120.07 kB 1.1.2020
  Požární poplachová směrnice Farní penzion
  Pokyny pro případ požáru v budově farního penzionu
  135.68 kB 1.1.2020
  Provozní podmínky Farní penzion 2020
  Provozní směrnice a pokyny Farní penzion Dolní Žandov
  126.40 kB 1.1.2020
  Ubytovací řád Farní penzion 2020
  Ubytovací řád pro Farní penzion Dolní Žandov
  180.00 kB 1.1.2020
  Živnostenský list Ubytovací služby 2006
  Živnostenský list vydaný pro Řk farnost Cheb
  805.15 kB 1.1.2020
 • Pomůcky
  název velikost publikováno stáhnout
  1. list Janův - pomůcka k četbě
  Pomůcka pro Velikonoční cestu 2021 na 3. neděli velikonoční
  865.56 kB 1.1.2021
  Barbara Busowietz: Od nářku k radosti
  Rozhovory s Bohem na lůžku nemocného
  668.60 kB 1.1.2021
  Biskupská blahoslavenství papeže Františka
  Blahoslavenství darované papežem Františkem italským biskupům
  196.48 kB 1.1.2021
  Hod Beránka - pro účastníky
  Liturgie pro Zelený čtvrtek na základě sederové hostiny
  714.58 kB 1.1.2021
  Hod Beránka - pro vedoucí
  Liturgie pro Zelený čtvrtek na základě sederové hostiny
  957.22 kB 1.1.2021
  Homilie na Velkou a svatou sobotu
  Sestoupení Páně do pekel - ze starobylé homilie
  343.39 kB 1.1.2021
  Chebské Velikonoce 2021 - Znamení naděje (12 str.)
  ROZŠÍŘENÁ verze průvodce pro slavení Velikonoc v domácím prostředí
  973.41 kB 1.1.2021
  Chebské Velikonoce 2021 - Znamení naděje (4 str.)
  KRATŠÍ verze průvodce pro slavení Velikonoc v domácím prostředí
  316.25 kB 1.1.2021
  Chrámu zbývá naděje - zmizelé kostely 2021
  Zmizelé kostely a synagogy v Chebu a okolí od A do Z
  3.97 MB 1.1.2021
  Konstruktivní diskuze a dialog (Peter Senge)
  Prezentace různých způsobů konverzace pro pastorační praxi
  361.24 kB 1.1.2021
  Lectio divina aneb Stávat se Božím slovem
  Podněty k osobní modlitbě s Písmem svatým
  549.57 kB 1.1.2021
  Model čtyř uší a žebřík našeho myšlení
  Pomůcka k prohloubení vzájemného porozumění a konverzace
  360.12 kB 1.1.2021
  Norbert Baumert: Láska u sv. Pavla
  aneb Muž a žena v těle Kristově
  475.83 kB 1.1.2021
  Norbert Baumert: O čtení Písma
  Hlubší uvedení do smyslu Písma a jeho četby a studia
  353.59 kB 1.1.2021
  Norbert Baumert: Rozlišuj duchy
  Pomoc k duchovnímu rozlišování podle Ignáce z Loyoly
  374.68 kB 1.1.2021
  Papež František: Evangelii gaudium
  Exhortace papeže Františka o radosti z hlásání evangelia
  1.04 MB 1.1.2021
  Petr Vaďura: Rozhovor s koronavirem
  Rozhovor realizovaný jako kázání v ECM Tachov 7. 3. 2021
  366.95 kB 1.1.2021
  Pomůcka ke čtení Bible
  Základní uvedení do vzniku Bible a její četby
  431.01 kB 1.1.2021
  Postní kalendář 2021 s Laudato si'
  Krátké úvahy k postním nedělím cyklu B podle Laudato si'
  172.13 kB 1.1.2021
  Rekapitulace v Kristu: Druhá nedělní čtení z listu Efezským
  Pracovní překlad osmi úryvků z listu Efezským (Paulus neu gelesen)
  316.76 kB 1.1.2021
  Rekapitulace v Kristu: Překlad listu Efezským s poznámkami
  Překlad listu Efezským dle Norberta Baumerta (Paulus neu gelesen)
  735.74 kB 1.1.2021
  Velikonoce pro jednotlivce - tipy a inspirace
  Text s inspiracemi pro slavení Velikonoc v době pandemie pro jednotlivce
  167.74 kB 1.1.2021
  Velikonoce v obýváku - průvodce domácím slavením
  Praktický průvodce domácími Velikonocemi od oblátů z Plas
  3.21 MB 1.1.2021
  Vstanu a půjdu k svému Otci
  Eucharistická křížová cesta Petra Hrušky
  1.68 MB 1.1.2021
  Biblické Trio - Ježíš a žena v evangeliu sv. Jana
  Pomůcka ke sdílení Božího slova v rozhovoru a modlitbě
  1.11 MB 1.1.2020
  Biblické Trio - Ježíšovy Velikonoce v evangeliu sv. Lukáše
  Pomůcka ke sdílení Božího slova v rozhovoru a modlitbě
  628.55 kB 1.1.2020
  Biblické Trio - Prožít Advent s Marií
  Pomůcka ke sdílení Božího slova v rozhovoru a modlitbě
  729.56 kB 1.1.2020
  Biblické Trio - Sedm setkání s Ježíšem v evangeliu sv. Lukáše
  Pomůcka ke sdílení Božího slova v rozhovoru a modlitbě
  615.58 kB 1.1.2020
  Biblické Trio - Sedm znamení v evangeliu sv. Jana
  Pomůcka ke sdílení Božího slova v rozhovoru a modlitbě
  625.42 kB 1.1.2020
  Ekologické obrácení a sedm ekologických hříchů
  Podklad k bohoslužbě smíření na základě encykliky Laudato si'
  222.45 kB 1.1.2020
  Já přesto budu jásat v Hospodinu (KLS)
  Seminář Kontemplace v Laudato si‘ papeže Františka
  1.61 MB 1.1.2020
  Martin Luther King: I have a dream
  Český překlad projevu Martina Luthera Kinga z 28. srpna 1963
  182.99 kB 1.1.2020
  Noc zmizelých kostelů - Noc kostelů 2020
  Poselství zaniklých kostelů v Chebu pro dnešní dobu
  1.62 MB 1.1.2020
  Pane, nauč nás modlit se!
  Škola modlitby První stupeň
  1.25 MB 1.1.2020
  Papež František: Laudato si'
  Encyklika papeže Františka o péči o společný domov
  842.96 kB 1.1.2020
  Poklady zmizelé - Noc kostelů 2018
  Zmizelé kostely a kaple v Chebu a okolí a jejich poselství dnešku
  1.64 MB 1.1.2020
  Růženec v době pandemie
  Závěrečná modlitba k růženci v době pandemie
  178.02 kB 1.1.2020
  Scala paradisi - Stupně k ráji
  Osmitýdenní škola modlitby
  475.71 kB 1.1.2020
  Svatá Alžběta Uherská - Duryňská
  Význam - Život - Svědectví - Prameny
  580.63 kB 1.1.2020
 • Reflexe
  název velikost publikováno stáhnout
  Biskupská blahoslavenství papeže Františka
  Blahoslavenství darované papežem Františkem italským biskupům
  196.48 kB 1.1.2021
  Pastorační reflexe a rozlišování (Petr Hruška)
  Modely teologické reflexe a duchovního rozlišování pro praxi
  1.17 MB 1.1.2021
  Pastorační záměry ŘkF Cheb 2021 - 2023
  Poslání, teologie, vize, identita a záměrů farnosti
  940.37 kB 1.1.2021
  Petr Vaďura: Rozhovor s koronavirem
  Rozhovor realizovaný jako kázání v ECM Tachov 7. 3. 2021
  366.95 kB 1.1.2021
  Typologie farností podle počtu účastníků (Petr Hruška)
  Praktická pomůcka k pastorační reflexi života farností
  268.42 kB 1.1.2021
  Valčík změny a jeho jednotlivé fáze (Peter Senge)
  Výtah z textů od Petera Sengeho na téma organizační změny
  172.12 kB 1.1.2021
  Kontemplace v Laudato si' podle papeže Františka
  Reflexe Petra Hrušky na téma "kontemplace" v encyklice Laudato si'
  1.62 MB 1.1.2020
  Kontemplace: Dlouhý milující pohled na skutečnost
  Klasická reflexe Waltera J. Burghardta, SJ (1914–2008), o kontemplaci
  937.75 kB 1.1.2020
 • Správcovství
  název velikost publikováno stáhnout
  Průvodce kostelem sv. Václava v Chebu
  Stručná historie a popis vybavení kostela sv. Václava
  255.70 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  529.97 kB 1.1.2021
  Prodej fary v Nebanicích
  Podrobný popis farní budovy v Nebanicích nabízené k prodeji
  1.63 MB 1.9.2020
  Blahoslavení dělící se
  Koncepce správcovství ŘkF Cheb (1. února 2018)
  2.01 MB 1.1.2020
  Budeš mít poklad v nebi aneb Restituce jako šance
  PRF o finanční spoluzodpovědnosti ve farnosti (30. 1. 2014)
  743.15 kB 1.1.2020
  Návod na přípravu rozvojových plánů farností
  Návrh pro ověření ve vybraných farnostech
  156.78 kB 1.1.2020
 • Synodalita
  název velikost publikováno stáhnout
  00 Synoda: Infobalíček (.docx)
  Infobalíček "čtyři v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita
  895.58 kB 1.1.2021
  00 Synoda: Infobalíček (.pdf)
  Infobalíček "čtyři v jednom": Pozvání, Témata. Skupinky, Kreativita
  708.67 kB 1.1.2021
  01 Synoda: Přípravný dokument (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  460.69 kB 1.1.2021
  02 Synoda: Vademecum (.pdf)
  Za církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání
  837.99 kB 1.1.2021
  03 Synoda: Pastýřský list (.pdf)
  Pozvání Tomáše Holuba k synodální cestě 2021 - 2023
  236.18 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták k tisku (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  604.19 kB 1.1.2021
  04 Synoda: Leták na web (.pdf)
  Leták uvádějící do smyslu synody o synodalitě
  625.38 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.docx)
  Pozvání na společnou cestu
  495.01 kB 1.1.2021
  05 Synoda: Pozvání (.pdf)
  Pozvání na společnou cestu
  344.87 kB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pdf)
  PDF prezentace smyslu Synody o synodalitě
  3.32 MB 1.1.2021
  06 Synoda: Prezentace (.pptx)
  Powerpointová prezentace smyslu Synody o synodalitě
  8.12 MB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.docx)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  96.33 kB 1.1.2021
  07 Synoda: Témata (.pdf)
  Podklady k rozhovorům o deseti tématech synodálního procesu
  255.29 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.docx)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  743.13 kB 1.1.2021
  08 Synoda: Skupinky (.pdf)
  Návod k moderaci synodálních skupinek v plzeňské diecézi
  209.84 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.docx)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  851.83 kB 1.1.2021
  09 Synoda: Kreativita (.pdf)
  Podněty k různým kreativním přístupům k naslouchání
  252.59 kB 1.1.2021
  10 Synoda: Modlitba za synodu (.pdf)
  Modlitba za průběh Synody o synodalitě
  87.43 kB 1.1.2021
  11 Synoda: Zápis ze setkání (.docx)
  Formulář pro zpětnou vazbu ze synodních skupinek
  11.63 kB 1.1.2021
  Biskupská blahoslavenství papeže Františka
  Blahoslavenství darované papežem Františkem italským biskupům
  196.48 kB 1.1.2021
  Duchovní konverzace (Sekretariát biskupské synody)
  Pomůcka pro sdílení při setkávání synodních skupinek
  245.49 kB 1.1.2021
  Inspirace pro hledání konsenzu (Michal Opatrný)
  Inspirace z metod sociální práce (Univerzum 2021/3)
  1.19 MB 1.1.2021
  Konstruktivní diskuze a dialog (Peter Senge)
  Prezentace různých způsobů konverzace pro pastorační praxi
  361.24 kB 1.1.2021
  Model čtyř uší a žebřík našeho myšlení
  Pomůcka k prohloubení vzájemného porozumění a konverzace
  360.12 kB 1.1.2021
  Pastorační reflexe a rozlišování (Petr Hruška)
  Modely teologické reflexe a duchovního rozlišování pro praxi
  1.17 MB 1.1.2021
  Pastorační záměry ŘkF Cheb 2021 - 2023
  Poslání, teologie, vize, identita a záměrů farnosti
  940.37 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  Směrnice pro službu ekonomických rad v Plzeňské diecézi
  529.97 kB 1.1.2021
  Směrnice pro službu pastoračních rad v Plzeňské diecézi
  Stručné směrnice a podrobné prováděcí pokyny pro službu PRF
  2.80 MB 1.1.2021
  Synodální církev jako učící se organizace (Petr Hruška)
  Synodální církev ve světle konceptu učících se organizací
  368.05 kB 1.1.2021
  Typologie farností podle počtu účastníků (Petr Hruška)
  Praktická pomůcka k pastorační reflexi života farností
  268.42 kB 1.1.2021
  Valčík změny a jeho jednotlivé fáze (Peter Senge)
  Výtah z textů od Petera Sengeho na téma organizační změny
  172.12 kB 1.1.2021
  Za synodální církev (Michael Czerny)
  Dokument naznačující hlavní linie synody (Univerzum 2021/3)
  2.56 MB 1.1.2021
  Změna postoje, nebo splnění pokynu? (Alois Křišťan)
  Výzva k přijetí synodality jako stylu života (Univerzum 2021/3)
  974.06 kB 1.1.2021
 • Zpravodaj
  název velikost publikováno stáhnout
  Zpravodaj Cheb 2021 06 zima
  Zimní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2021
  1.51 MB 4.1.2021
  Zpravodaj Cheb 2021 05 podzim
  Podzimní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2021
  1.33 MB 3.1.2021
  Zpravodaj Cheb 2021 04 léto
  Letní číslo chebského farního zpravodaje ročníku 2021
  724.44 kB 2.1.2021
  Zpravodaj Cheb 2021 03 Velikonoce
  Velikonoční číslo chebského farního zpravodaje ročníku 2021
  1.35 MB 1.1.2021
  Zpravodaj Cheb 2021 02 půst
  Postní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2021
  2.01 MB 8.12.2020
  Zpravodaj Cheb 2021 01 leden
  Novoroční číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2021
  1.40 MB 7.12.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 08 vánoce
  Vánoční číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.64 MB 6.12.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 07 listopad
  Listopadové číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.54 MB 1.11.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 06 říjen
  Říjnové číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  713.88 kB 4.10.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 05 září
  Zářijové číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.20 MB 6.9.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 04 léto
  Letní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.30 MB 5.7.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 03 korona
  Karanténní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.44 MB 3.5.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 02 postní
  Postní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.56 MB 1.3.2020
  Zpravodaj Cheb 2020 01 zimní
  Zimní číslo chebského farního Zpravodaje ročníku 2020
  1.58 MB 5.1.2020
 • Zzzzzz
  název velikost publikováno stáhnout
  Pohřeb Jiří Těthal
  Parte, rozloučení a přímluvy z pohřbu Jiřího Těthala
  286.98 kB 9.7.2021