Historie a kronika farnosti

Historie a kronika farnosti

„Pamatuj, že jsi byl otrokem v egyptské zemi a že tě Hospodin, tvůj Bůh, vykoupil“ (5. kniha Mojžíšova 15,15).

K identitě Božího lidu vždy patřila „vzpomínka“ (která v přítomnosti činila živou minulost) na nezaslouženost vyvolení a vykoupení Bohem uprostřed hříšné i slavné historie Izraele. Proto k vědomí identity naší farnosti patří také vědomí, odkud přicházíme, uvědomění si alespoň těch nejzřetelnějších pozitivních i negativních stop, které jsou často ještě i dnes patrné na vrásčité a přesto stále mladé tváři naší farnosti, připomenutí si Boží věrnosti na všech těchto cestách a vnímání výzev k případné změně směru, smýšlení či konání, pokud jsme se ocitli v nějakých slepých uličkách. K tomu všemu má (kromě jiného) sloužit i farní kronika, která je vám v anonymizované verzi k dispozici ke stažení ZDE a v plné verzi je vám k dispozici ve farní kanceláři

Farní kronika je stále živým dokumentem otevřeným dalšímu průběžnému doplňování, aniž by si kladla nárok na kompletnost v ní zachycených událostí a na jedinou správnost s těmito informacemi někdy spojených interpretací a pokusů o nalezení souvislostí. Každý její čtenář, zvláště pokud je součástí společenství chebské katolické farnosti, je proto zván účastnit se aktivně na dalším dotváření tohoto dokumentu zachycujícího naši společnou paměť. Návrhy na doplnění či opravy farní kroniky zasílejte na [email protected].

13. ledna 2019, na Svátek Křtu Páně

Petr Hruška, farář