Večery chval v Chebu

Večery chval v Chebu

Zpravidla každý poslední týden (den je upřesněn na pozvánce) v měsíci od 19 do 20:30 hod., se ve farnosti konají tzv. Večery chval, což je prostor až dvouhodinové spontánní modlitby chval a uctívání inspirované Charismatickou obnovou a hnutím Večerů chval. Hudbu zde zajišťuje malá chválová skupinka. Zván je každý, kdo chce svobodně spočinout ve chvále nesené modlitbou druhých a Božím slovem a směřující k uctívání v hloubce ticha a naslouchání. 

Kontakt: Jana Haklová, tel. 776 683 228

Inspirace pro uvedení do modlitby chval:

Hudba chebských Večerů chval čerpá např. z těchto pramenů: