Chebské varhanní léto

Chebské varhanní léto

Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2020

24. ročník série koncertů duchovní hudby

NEJEN NA VARHANY HRAJÍ A ZPÍVAJÍ PLZEŇÁCI

8. července až 5. srpna 2020

Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna) a Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb (Kostelní náměstí) 

začátky koncertů v 19:00, vstupné 80 Kč, předprodej KC Svoboda

Stránky festivalu: farnostcheb.cz/chvl

Cyklus koncertů duchovní hudby pořádá Město Cheb

 

8. 7.                 Koncert pro zpěv a varhany, chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Jitka Chaloupková – varhany, Miriam Čížková - soprán

Program: J. S. Bach, A. Vivaldi, W. A. Mozart, A. Dvořák a M. Reger aj.

 

15. 7.               Koncert pro zpěv a varhany, chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Aleš Nosek – varhany, Blanka Nosková - zpěv

Program: J. S. Bach, A. Guilmant, J. Klička, L. Vierne aj.

 

22. 7.               Koncert pro zpěv a varhany, evangelický Chrám Pokoje

                        Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová - zpěv

Program: G. A. Rigatti, J. S. Bach, F. Schubert, aj.

 

29. 7.               Komorní koncert, evangelický Chrám Pokoje

                        H. Pumrová – flétny, M. Neumannová – flétny, hoboj, J. Esterle – varhany

Program: D. Buxtehude, A. Vivaldi, L. Janáček, Fr. X. Thuri, L. Vierne aj.

 

5. 8.                 Koncert pro flétnu a varhany, chrám sv. Mikuláše a Alžběty

                        Vojtěch Novák - varhany

                        Eliška Bošková - flétna

Program: G. Ph. Telemann, J. S. Bach, W. A. Mozart, P. Hindemith aj.

 

Pozvánka na Chebské varhanní léto 2020

24. ročník je věnován plzeňské „varhanické líhni“. Váženým hostem je paní profesorka Jitka Chaloupková, která vedla řadu let varhanní třídu – brzy po založení konzervatoře (1961). A nenajdu myslím mnoho oponentů, když budu tvrdit, že patří k našim nejlepším pedagogům varhanní hry v ČR. A i když své pedagogické působení v rámci konzervatoře ukončila, díky dobré kondici stále koncertuje a vypomáhá s výukou chrámových varhaníků v rámci plzeňské diecéze.

Dále jsem oslovila její výborné žáky a zároveň mé spolužáky – Vojtěcha Nováka, Jana Esterleho a Adama Viktoru. Každý z nich od doby studií vyzrál do svébytné osobnosti a odpracoval na poli hudební pedagogiky i varhanní hry kus dobré práce. A jako už jsem před dvěma lety tvrdila o žácích prof. Jana Hory, i zde platí totéž. Třídou p. Chaloupkové prošla řada různorodých žáků. Ale nelze říci, že by výsledkem byly „kopie“. Považuji za pedagogické mistrovství, dát všem žákům výborný technický základ pro ovládání nástroje a přitom neomezit svébytnost talentu žáka. V tom vidím velký přínos pedagogického umění J. Chaloupkové, která se stane spojovací osobou letošního cyklu.

Pátým varhanickým hostem letošního CHVL je současný regenschori plzeňské katedrály Aleš Nosek. V posledním čase se na tomto postu vystřídalo několik varhaníků – Miroslav Pšenička, Pavel Šmolík a krátce Martin Moudrý. Je to povolání, které bere hodně času a úsilí, ale nedokáže bohužel zcela zajistit obživu bez toho, aby bylo doplněno pedagogickým působením, koncertováním. Ovšem, jako většina povolání, vyžaduje správného člověka na správném místě.

Dne 13. 5. 2020 jsem obdržela rozhodnutí Města, vlastníka kostela sv. Kláry, že je pro letošní léto zrušeno konání koncertů v tomto objektu. Jako důvod je uvedena nemožnost splnit platná opatření v souvislosti s epidemií.

Koncerty tedy plánujeme dělit mezi katolický chrám sv. Mikuláše a Alžběty a evangelický Chrám Pokoje. Místo konání je upřesněno na plakátech i zvacích letáčcích. A prosíme o sledování aktuálního dění, které může ovlivnit některé zaběhnuté zvyklosti při pořádání našich koncertů.

Letošní rok i nám ukázal, jak málo mocný je člověk se svými plány. Celé jaro se nedalo odpovědět na otázku, zda se budeme jako jiná léta setkávat pod klenbami chebských chrámů při poslechu varhanní hudby. O to více si vážím letošních hostů, kteří neztráceli naději a nezanechali příprav svých programů. A stejně tak děkuji pořadatelům z Kulturního centra, kteří neztráceli víru a letošní ročník nevzdali.

Zpracovala Martina Kolářová, MgA., dramaturg cyklu