Chebské varhanní léto

Chebské varhanní léto

varhany-cheb

 

Chebské varhanní léto - Egerer Orgelsommer 2023

Evangelický Chrám Pokoje (ul. 26. dubna) a Chrám sv. Mikuláše a Alžběty Cheb (Kostelní náměstí 188/15) 

začátky koncertů v 19:00, vstupné 80 Kč, předprodej KC Svoboda

Stránky festivalu: farnostcheb.cz/chvl

FCB událost CHVL

Cyklus koncertů duchovní hudby pořádá KC Svoboda

 

 

27. ročník: „Ku poctě řemeslu varhanářskému“

 

      5. červenec           Evangelický chrám Pokoje

Koncert pro varhany a flétny

Účinkují: Jakub Janšta – varhany, Martina Bernášková - flétny

Program: A. Vivaldi, J. Hotteterre, F. Mendelssohn - Bartholdy, J. Brahms, F. Poulenc, improvizace aj.

 

    12. červenec             Evangelický chrám Pokoje

Koncert pro hoboj a varhany

Účinkují: Linda Sítková – varhany, Jaroslava Čiháková-Tajanovská - hoboj

Program: C. Ph. E. Bach, D. Cimarosa, A. Marcello aj.

 

    19. červenec             chrám sv. Mikuláše a Alžběty

Koncert pro housle a varhany

Účinkují: Ondřej Valenta – varhany, Ludmila Pavlová - housle

Program: A. Vivaldi, W. A. Mozart, G. A. Merkel, T. Vitali aj..aj.

 

     26. červenec           chrám sv. Mikuláše a Alžběty

Recitál Martina Poruby

Varhanní hudba 19. a 20. století: F. Mendelssohn-Bartholdy, C. Franck, B. A. Wiedermann, varhanní improvizace aj.

 

       2. srpen                 chrám sv. Mikuláše a Alžběty

Koncert pro trumpety a varhany

Účinkují: Přemysl Kšica – varhany, Jiří Pohnán, Miroslav Smrčka, Miroslav Fejfar - trumpety

Program bude upřesněn

 

Pozvánka na Chebské varhanní léto 2023

Varhanářství - řemeslo s tradicí sahající do daleké historie a řemeslo stále živé. Abychom odhalili, co tato práce obnáší, je ideální setkat se s živým varhanářem – a to přímo při práci. K zastižení bývá nejčastěji ve varhanách, v dílně, nebo na cestě za varhanami, pokud zrovna nedospává po nočním ladění varhan. Varhanář, který své řemeslo bere vážně, často se svému okolí může jevit jako do varhan zamilovaný podivín. Varhanářství ovšem patří mezi povolání, které bez určité dávky posedlosti nelze vykonávat.

   Na první pohled je to práce v krásném prostředí chrámů, koncertních sálů. Na pohled druhý je to práce v zimě nebo horku, ve výšce, stísněných prostorách útrob nástrojů, v hluku silných i vysokých tónů píšťal a často v letitém prachu obohaceném o torza uhynulých tvorů – myší, ptáků aj. Nemilým úskalím tohoto řemesla je např. špatná dostupnost toalety, což by v souvislosti s tak vznešeným nástrojem nikdo nedával do souvislosti. Často bývá pro varhanáře jediným řešením křovinné zákoutí starého opuštěného hřbitova.

   Řemeslo i přes mnohá úskalí dává mnohé pocity radosti. Když se vám pod rukama v plné kráse rozezní několik let nehrající nástroj! Nebo některý z varhaníků po koncertě či mši vysloví pochvalu, že se mu skvěle hrálo na dokonale připravený nástroj!

   Západočeské pohraničí bývalo bohaté na zručné varhanáře – namátkou Loketská škola – varhanáři Starck, Schlick, Chebsko – Sommer, Zaus, Müllerové, Tachovsko – rod Gartnerů aj. Dnes v této lokalitě nenajdeme jedinou varhanářskou dílnu. Ovšem varhanářství není s tímto osudem osamoceno. Podobně zmizelo z příhraničí řemeslo koželuhů, mýdlařů, aj. Mezi řemesly je pravděpodobně na Chebsku nejslavnější a dodnes nejčastěji zmiňované řezbářství – včetně mimořádné techniky reliéfní intarzie.

…Do 27. ročníku CHVL jsme do Chebu pozvali varhaníky, kteří spolupracují s varhanářem CHVL Václavem Válou z Prahy-Stodůlek (Jakub Janšta, Linda Sítková, Ondřej Valenta a Přemysl Kšica). O spolupráci se dozvíte postupně během 5ti koncertů. Mimořádně vzácným hostem je pan Martin Poruba, pražský katedrální varhaník v letech 1994-99.

   Koncerty jsou opět rozděleny mezi 2 chebské chrámy – 1. a 2. termín v evangelickém chrámu Pokoje a 3. až 5. v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu.

   Začátky koncertů v 19. hodin. Těšíme se na setkání!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Martina Kolářová, dramaturg cyklu