Malá společenství a skupiny

Malá společenství a skupiny

Ve farnosti se pravidelně či příležitostně schází křesťané v menších skupinách či společenstvích, aby mohli spolu s druhými osobně sdílet život z víry a vzájemně si poskytovat podporu pro své křesťanské poslání ve všedním životě.

Každá z těchto skupin má trochu jiné zaměření, některé se scházejí spíše na základě určité lokality (Dolní Žandov), jiné na základě věku (děti, mládež) či rodinné role (matky, otcové, rodiny), další na základě specifického programu (ranní chvály, večery chval), spirituality (fokoláre, charismatická obnova) či služby (modlitby matek, chrámový sbor, modlitby za nemocné, přímluvy).

Pro podrobnosti o jednotlivých skupinách klikněte na jeden z odkazů (+) níže.

 • Farní tým a pondělní ranní chvály

  Každé pondělí od 8:00 do 8:30 se na faře v jídelně s farním týmem modlíváme ranní chvály, kterým od 7:30 předchází společná snídaně. Každý je zván. 

  Kontakt: viz KONTAKTY

 • Pondělní modlitebně-charismatická skupinka

  Každé pondělí od 18 hod. se na faře schází skupinka ke společné modlitbě v duchu "domů modlitby" s inspirací z charismatické katolické komunity Koinonia Jan Křtitel. 

  Kontakt: Martin Svatek, tel. 608 828 423

 • Středeční ranní skupinka sdílení a modlitby

  Každou středu po ranní mši (kolem 9. hod.) se na faře v jídelně schází malé společenství převážně starších žen ke společné snídani a návaznému sdílení Božího slova a modlitbě.

  Kontakt: Alena Svatošová, tel. 606 530 486, Věra Strachová, tel. tel. 737 525 685

 • Skupinka Večerů chval

  V rámci Večerů chval, které se konají zpravidla každý poslední týden v měsíci od 19 do 20:30 hod. (den je upřesněn pozvánkou), se schází určité stálé jádro lidí otevřených charismatické modlitbě chval a uctívání. Hudbu zajišťuje malá chválová skupinka.

  Kontakt: Jana Haklová, tel. 776 683 228

 • Pondělní společenství Modlitby matek

  Každé pondělí se na faře od 15:30 schází malá modlitební skupinka v duchu Hnutí Modlitby matek, která se přimlouvá za vlastní děti, ale i za děti z farnosti a za sebe navzájem. Jak se na uvedeném webu dočteme, "modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději..." Věříme tomu, že je tak tomu i v naší farnosti.

  Veronika, zakladatelka Hnutí Modlitby matek v Anglii, k tomu píše následující slova:

  Drahé přítelkyně, jsem velmi ráda, že vám mohu sdělit něco o Modlitbách matek.

  V určité době jsme spolu s mou švagrovou Sandrou cítily potřebu se s odevzdaností modlit za problémy týkající se našich dětí. Byly jsme povolané založit novou modlitební skupinu, která by se modlila speciálně za děti, a pozvaly jsme i jiné matky, aby se k nám připojily...

  Dostaly jsme úžasné odpovědi a víme, že tato modlitební skupina je v Boží režii. Bylo to velmi požehnané! Zjistily jsme, že mnohé matky měly podobné představy a rády se s námi spojily. Je velmi povzbudivé vědět, že nejsme samy a že se k našim modlitbám přidávají další matky na různých místech světa.

  Na začátku, když jsem se modlila, aby nás Pán vedl a udržel na správné cestě, jsem otevřela Bibli náhodně na verši z Jeremiáše 31, 16:

  „Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,
  vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala, je výrok Hospodinův,
  však oni se vrátí z nepřátelské země.
  Je naděje pro tvé potomstvo, je výrok Hospodinův.
  Synové se vrátí na své území.“

  Jaké nádherné potvrzení – i kdybych prohledala celou Bibli, nenašla bych lepší verš.

  … Je opravdu nutné sjednotit se v modlitbě za naše děti. …Nedělejte si starosti, když zpočátku není dost matek, které by se k vám připojily – pro začátek stačí dvě matky. Pokud se chcete na něco zeptat, prosím, ozvěte se.

  Těšíme se na Vaši odpověď. Bůh Vám žehnej.

  S láskou k Ježíši, Veronica

  Kontakt: Věra Strachová, tel. 737 525 685, Dana Kučerová, tel. 724 238 275

 • Sboreček děti

  Každý čtvrtek se na faře od 17 do 17:30 hod. schází skupinka dětského sboru věnující se nácviku zpěvu k dětské mši svaté nebo pro různé příležitosti. Doufejme, že z nich vyroste nový chrámový sbor.

  Kontakt: Jana Haklová, tel. 776 683 228

 • Skupinka Růženec otců

  Ve farnosti se dříve scházela skupinka pod názvem "chlapi" (viz níže). Poté, co si prošla určitou krizí a nějaký čas se nescházela, se podařilo obnovit scházení několika mužů - otců ke společnému růženci Schází se dle domluvy, buď u někoho doma, ve sklepě, v hospodě, v přírodě nebo (v nouzi :-) i na faře. 

  Kontakt: Jiří Kolafa, tel. 731 435 180

   
 • Skupinky a setkávání dětí (náboženství)

  Skupinky dětí různého věku se schází na faře vždy ve čtvrtek odpoledne od 16 do 17 hod..

  Kontakt: farář Řk farnosti Cheb (viz KONTAKTY) a Jana Haklová, tel. 776 683 228

 • Příležitostné setkávání mládeže

  Mládež se ve farnosti momentálně pravidelně neschází, občas se domluví na nějaké akci, víkendovce či táboře (Úlet, Rozlet apod.).

  Kontakt: Anička Nováková, tel. 776 894 199, Eliška Tumidalská, tel. 739 850 518

 • Žandovská skupinka

  Jsme skupinka převážně starších věřících z Dolního Žandova a snažíme se vytvářet místní společenství křesťanů v oblasti, která byla dříve samostatnou farností.

  Naším cílem je podporovat charitativní činnost v D. Žandově a okolí (např. sběrem šatstva do šatníku v Chebu nebo návštěvou starých a nemocných), naučit se pracovat s biblí, scházet se ke společným rozhovorům, učit se vzájemně si pomoci radou i skutkem v osobních potížích a problémech, společně se modlit (např. formou májových pobožností, křížových cest, růžence apod., ale i vlastními slovy), případně si také sdělovat zkušenosti z cest či vlastního studia (promítání, besedy apod.). Také spolupracujeme na péči o náš žandovský kostel v době velkých svátků nebo v akutních případech.

  Skupinka je otevřená pro každého, kdo přijde mezi nás.

  Setkáváme se nepravidelně dle domluvy u někoho z nás doma, nebo na žandovské faře.

  Kontakt: Zdenka Kyznarová, tel. 354 693 502

 • Pelhřimovská skupinka

  Malá skupinka přátel se příležitostně setkává po bytech, zvláště v Dolním Pelhřimově u pana Vöröse, ke společnému sdílení, modlitbě růžence a vzájemnému povzbuzení.

  Kontakt: Aloiz Vörös, tel. 608 978 659

 • Společenství Díla Mariina

  Nepravidelně se ve farnosti setkává skupinka hnutí "fokoláre", tj. Společenství Díla Mariina.

  Kontakt: Jiří Pospíšil, tel. 724 340 656

 

 • Setkávání chlapů

  Mladý muž, který neumí plakat,
  je barbar.
  Starý muž, který se neumí smát,
  je hlupák.

  Richard Rohr

  Toto je skupina, která je momentálně uložená k ledu a čeká na své vzkříšení... ;-)

  Ve farnosti se ovšem celkem pravidelně schází skupina mužů - otců (viz výše) ke společnému růženci.

  Co je cílem setkávání skupiny?

  Setkat se v družném hovoru spolu s dalšími věřícími muži a pozvat mezi sebe i ty, kteří třeba do kostela nechodí, ale otázky víry či smyslu života je zajímají.

  Pro koho je skupina určena?

  Pro muže hledající svou životní cestu i pro ty, kteří už ji našli a rádi by po ní šli spolu s dalšími muži. Ať už jen chvíli, nebo delší čas. A pro muže proto, že jejich prožívání víry či hledání smyslu života je přece jen jiné, méně nápadné, a proto jakoby ani moc nebylo. Ale je!

  Jaká je náplň setkávání skupiny?

  Setkání mužů, ať už věřících, či těch kteří se o víru zajímají. Setkání jsou příležitostí k hovoru o běžných radostech či strastech, ale také o otázkách hlubších, na které byste běžně buď ani nepomysleli, nebo neměli náladu či odvahu o nich začít mluvit. Běžné "chlapské" hovory nám jdou vždycky :-), těžší duchovní témata se leckdy "nerozjedou" lehce. Ale když se to podaří, stojí to za překonání ostychu.

  Hlubší témata k diskusi si domlouváme vždy na předchozím setkání a jsou někdy zveřejňována i ve Zpravodaji, aby bylo možné se na ně připravit či pozvat zájemce o konkrétní téma.

  Při osobním sdílení ve skupině se učíme dodržovat určitá základní pravidla, která najdete ke stažení ZDE.

  Kdy a kde se skupina setkává?

  Obvykle se na konci setkání dohaduje kdy a kde se sejdeme příště. Svého času jsme se setkávali každý třetí pátek v měsíci od 19:30 do 21:30, přičemž někteří pak dle chuti a možností zůstávali i déle. Momentálně je skupina v útlumu, takže na případné termíny je třeba se zeptat na níže uvedeném kontaktu.

  Je skupina otevřena pro nové členy?

  Ano, rádi mezi sebou přivítáme další, klidně se přijďte podívat a třeba jen poslouchat. Ke "zpovědi" nikoho nenutíme.

  Jaké jsou naše inspirační zdroje?

  Svého času jsme studovali knihu od Stephe Biddulpha: Kniha o mužství (ZDE najdete zajímavou recenzi s odkazy na další knihy o mužské spiritualitě).

  Zajímavé akce pro chlapy a táty také občas nabízí Centrum pro rodinu biskupství plzeňského.

  Další inspirace najdete třeba na webu YMCA nebo Víra.cz.

  Kdo je kontaktní osobou skupiny?

  Svého času setkávání koordinoval Jiří Kolafa.

  Být Mužem,

  • který miluje... a má v úctě Stvoření, Boží tvorstvo a jeho krásu. Je současně vnímavý k bolesti druhých i celého Stvoření. A to navzdory tomu, že je to někdy velmi těžké.
  • který bojuje... s vědomím, že meč, který jako bojovník nosí u boku, slouží především k oddělení dobrého od zlého a že hlavní bitvu musí vyhrát především sám nad sebou. Nebojuje pro svou osobní slávu a boj vede tak, aby ve světě dobro přemáhalo zlo. Je si vědom toho, že tuto bitvu může i nevyhrát, ale to není důvodem k opuštění bojiště. Je připraven na to, že život na této straně řeky jednou skončí. A to vše přesto, že to často stojí krev, pot a slzy.
  • který je moudrý... a ví, že ne vše drží ve svých rukou. Učí se oddělovat dobro od zla a pravdu od lži a žije podle poznané pravdy. Umí naslouchat a rozumět nevyslovenému, ví kdy mlčet a kdy promluvit. A to vše přesto, že to někdy znamená zůstat nepochopen.
  • který bere na sebe odpovědnost krále... vědom si neustále potřeby LáskyStatečnosti a Moudrosti pro zachování Života. Odpovídá za svá slova i skutky. Jako moudrý Vladař usiluje o harmonii a zná své hranice. Žije s vědomím, že vše je darem Boží lásky a zasluhuje péči a ochranu. Proto pohlíží na Svět jako na Chrám svěřený mu do laskavé a něžné péče. Je vnímavý k protikladům, které svou královskou mocí dokáže sjednotit. A to vše přesto, že pokušení ovládnout Svět i druhé je obrovské.

   ...není to vůbec snadná cesta.

  Přesto je nutno jít touto neprošlapanou cestou. Protože, i když ji někdo přede mnou objevil a prošel, sám stojím každý den na jejím začátku, neboť zkušenost této cesty není snadné ani předávat ani přijímat a musím ji projít vlastníma nohama. Sám na ní mohu zbloudit, upadnout do extrému, rezignovat... podlehnou pokušení.

  Společenství chlapů je místem společného hledání, sdílení se v radosti i bolesti, místem vzájemné podpory, kde odpovědí na vyslovenou bolest je "Slyším Tě". Je to společenství těch, kteří již na cestu vyšli. Nadějí, že dojdou, je pro ně Kristus, který jde s nimi...

  Anonym

   

 

Zajímavé inspirace pro život a službu malých skupin a společenství: