Duchovní doprovázení a rozhovor

Duchovní doprovázení a rozhovor

Cílem duchovního doprovázení je podpora rozvoje zdravého a hlubokého vztahu s Bohem a podpora rozvoje osobního života a života s druhými a pro druhé v síle tohoto vztahu.

Rozhovor v rámci duchovního doprovázení sloiuží k vytvoření podpůrného prostoru pro osobní růst na cestě duchovní zralosti

Zájemci o pravidelné setkávání k osobnímu / duchovnímu rozhovoru  mohou kontaktovat Petra Hrušku (viz Kontakt) a po několika "očuchávacích" setkáních se mohou (ale také nemusí) rozhodnout k dlouhodobějšímu (zpravidla každoměsíčnímu) setkávání. Takováto setkání trvají zpravidla 1/2 hodiny až hodinu a zahrnují jak osobní rozhovor založený na vnímavém naslouchání, společnou modlitbu či modlitbu žehnání, případně také svátost smíření (není nutnou součástí). Je možné také společně hledat někoho dalšího, kdo potřebám doprovázeného bude odpovídat lépe. K takovémuto pravidelnému doprovázení mohou doprovázený s doprovázejícím dospět např. po několikeré plodné zkušenosti příležitostného pastoračního či zpovědního rozhovoru.

Jako inspiraci k takovémuto rozhovoru lze doporučit např. text Otázky k sebepoznání.

Inspirační zdroje: