Možnosti on-line propojení s farností

Možnosti on-line propojení s farností

Základním prostředkem na cestě duchovního zrání je samozřejmě osobní setkání tváří v tvář (což vždy preferujeme). Avšak jsou situace, kdy to není možné (a to vždy respektujeme). Někdy nám prostě brání vnější okolnosti (nemoc, karanténa, péče o druhé, jiné povinnosti). Jindy nám zas něco v nás říká, že bude lepší, když moc nebudeme vystrkovat nos mezi další lidi (prostě potřebujeme tak trochu zůstat "za sloupem"). Ale i tak bychom rádi nahlédli. Aspoň klíčovou dírkou...

Proto se i v naší farnosti snažíme nabídnout způsoby, jak je toto nakouknutí možné. Tady jsou některé z nich (v posledním oddíle pak nabídneme i některé on-line podpory mimo farnost):

 •  
  AUDIO: Poslouchat audiozáznamy především nedělních kázání

  Poslední dobou zpravidla nahráváme nedělní kázání, případně i některé další katecheze či přednášky tematicky související např. s některým z duchovních seminářů. Časem se nám možná podaří zrekonstruovat i starší záznamy z audioarchivu původních webových stránek, momentálně je vám k dispozici vše z let 2019 - 2020 a něco i z roku 2018.

  Nenovější nahrávka je vám vždy k dispozici v pravém horním rohu těchto webových stránek. Níže v pravém sloupci je pak umístěn přehrávač s nabídkou několika posledních nahrávek. Z obou těchto míst si můžete rozkliknout celou nabídku na SoundCloud. Můžete si také do svého mobilu stáhnout podcastové aplikace a tyto nahrávky budete mít vždy poruce k mobilnímu poslechu. 

  Novinky: Jestliže bude k dispozici nějaká nová nahrávka, zpravidla na ní upozrníme vložením příspěvku do blogu na těchto stránkách, který bude označen štítkem LIVE & RECORD. Z hlavního menu si tak budete moci jednoduše rozkliknout seznam těchto multimediálních nahrávek (případně i videonahrávek včetně živých přenosů - viz další dvě pole tohoto přehledu). 

  Chebský audioarchiv na SoundCloud řazení jako Tracs - dle data, jako Albums - dob či témat (SoundCloud pro Android)

  Chebský audioarchiv na Spotify řazeno dle data nahrání (Spotify pro Android)

  Chebský audioarchiv na Apple Podcasts řazeno dle data nahrání (Apple Podcasts pro iPhone)

 •  
  VIDEO: Prohlédnout si fotoalba či videa z vybraných bohoslužeb a akcí

  Některá videa z různých příležitostí (není jich moc) a především videonahrávky částí bohoslužeb z letošního jarního období koronavirové karantény jsou vám k dispozici na našem YouTube kanálu:

  YouTube: Řk farnost Cheb

  Novinky: Pokud budeme vkládat nová videa, budeme na ně upozorňovat příspěvkem vloženým do blogu na těchto webových stránkách, který bude označen štítkem LIVE & RECORD. Z hlavního menu si tak budete moci jednoduše rozkliknout seznam těchto multimediálních nahrávek (včetně audionahrávek a nahrávek živých přenosů - viz předchozí a další pole tohoto přehledu). 

 •  
  LIVE: Propojit se s námi při domácí bohoslužbě skrze LIVE přenosy

  Po zkušenosti s on-line přenosy bohoslužeb z první vlny koronaviru jsme se v říjnu 2020 k těmto přenosům vrátili a nyní nabízíme přímé (LIVE) přenosy z nedělních ranních mší od 10:00 v chrámu sv. Mikuláše a Alžběty. Na každou z nich je vždy nově upozorněno vložením příspěvku do blogu na těchto webových stránkách, který je označen štítkem LIVE & RECORD. Z hlavního menu si tak můžete jednoduše rozkliknout seznam těchto přenosů (včetně audionahrávek a videonahrávek - viz předchozí dvě pole tohoto přehledu). 

  LIVE & RECORD (kategorie Blogu zahrnující novinky o audio- či videonahrávkách a o živých online přenosech)

 •  
  KAPLIČKA: Propojit se s námi při modlitbě skrze Virtuální kapličku

  Nejdůležitějším z "dálkových" či "virtuálních" propojení je vzájemné propojení v modlitbě. Pokud byste se chtěli v modlitbě spojit s naší farností, ve Virtuální kapličce, na kterou připojujeme odkaz níže, máte k dispozici oblasti, za které se momentálně ve farnosti především modlíme. Na mail kaplicka@farnostcheb.cz nám můžete zaslat návrh na aktualizaci těchto úmyslů, případně zaslat i svůj osobní úmysl:

  Virtuální kaplička chebské farnosti

  Můžete ovšem zavítat i do osobního Posvátného prostoru, kde najdete impulzy pro osobní modlitbu s Písmem.

  Pokud se chcete spojit s celou katolickou církví, mohou vám v tom pomoci stránky Denní modlitby církve.

  Avšak budete-li chtít se modlit také přímo společně s námi, mrkněte se SEM na příležitosti ke společnému slavení bohoslužeb či k setkávání ke společným modlitbám v naší farnosti. Na úmysly vložené do Virtuální kapličky a do Hroznatovy mísy se společně modlíváme především při páteční mši svaté v kapli sv. Jana na faře v Chebu (zimní čas od 17:00, letní čas od 18:00). 

 •  
  ZPRAVODAJ: Nechat si zasílat elektronickou verzi farního Zpravodaje

  Zpravidla měsíčně či jednou za dva měsíce vychází Zpravodaj chebské farnosti, informační a komunikační plátek, který v kostele a na faře rozdáváme za dobrovolný příspěvek v papírové podobě. Na připojeném odkazu vám je k dispozici archiv tohoto Zpravodaje (budeme tam postupně doplňovat starší čísla), kde si můžete Zpravodaj stáhnout k vaší vlastní potřebě či dalšímu sdílení. Pokud byste chtěli Zpradvodaj zasílat na váš e-mail jako přílohu, stačí nám napsat (viz kancelar) a my vám jej budeme posílat (časem možná vyrobíme nějaké elegantnější řešení objednávky). 

  Archiv čísel farního Zpravodaje ve formátu .pdf ke stažení 

 •  
  FACEBOOK: Komunikovat s námi přes několik facebookových profilů

  Naše farnost spravuje několik facebookových profilů, na kterých můžete nejen sledovat téma, které vás zvlášť zajímá, ale můžete také vkládat své vlastní příspěvky, komentáře či fotografie. Můžete se také ozvat na osobní profil faráře Petra Hrušky (FCB Petr Hruška). 

  FCB Římskokatolická farnost Cheb

  Základní profil farnosti, zaměřený spíše dovnitř farnosti, kde sdílíme některé zásadní informace týkající se farnosti jako celku. 

  FCB Farní charita Cheb

  Profil Farní charity Cheb zaměřený na sdílení informací a inspirací ze světa podpory lidí v nouzi a spolupráce na této podpoře daleko přes hranice farnosti. 

  FCB Dobrovolnické centrum při Farní charitě Cheb

  Profil farní charity zaměřený na aktivity v oblasti dobrovolnické služby a dobrovolnické činnosti uvnitř i vně naší farnosti. 

  FCB Ninive Cheb

  Profil farnosti vzniklý v době uprchlické krize v roce 2015 zaměřený původně na vzájemné propojení v této obblasti služby farnosti, později spíše již jen na občasné informování z této oblasti.  

  FCB Žít Laudato si' Cheb

  Profil volné iniciativy některých chebských farníků Žít Laudato si' Cheb zaměřený na podporu aktivit farnosti v oblasti péče o Zemi, náš společný domov, v duchu encykliky papeže Františka Laudato si'. 

  FCB Chrám sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu

  Profil informující o aktivitách kolem chrámu sv. Mikuláše a Alžběty v Chebu a podporující rozvoj tohoto chrámu jako "prostoru pro přiblížení" - člověka k člověku, Boha k lidem, lidí k Bohu...

  FCB Poutní místo Maria Loreto

  Profil zaměřený na informování o nabídkách a aktivitách spojených s poutním místem Maria Loreto ve Starém Hrozňatově u Chebu.

  FCB Farní penzion Dolní Žandov

  Profil zaměřený na nabídku služeb Farního penzionu Dolní Žandov, ale informující také o různých aktivitách farnosti, především v její žandovské části. 

  FCB Poutní maraton - Wallfahrtsmarathon

  Profil zaměřený především na propagaci sportovní benefiční akce Poutní maraton a dalších navazujících či souvisejících aktivit propojujících běh se životaběhem. 

  FCB Zneužívání v církvi

  Profil založený s podporou pastorační rady farnosti nabízející tematicky tříděný zásobník zpráv, reflexí a dokumentů nápomocných pro orientaci v tématu zneužívání uvnitř katolické církve.

  FCB Zdravé Chebsko

  Profil vzniklý ve skupině v občanské společnosti aktivních lidí, kteří chtějí rozvíjet vizi "zdravého Chebska" jako "tvůrčího otevřeného společenství, které je nám domovem". 

  FCB Hospic Sv. Jiří Cheb

  Profil naší partnerské organizace mobilního Hospic Sv. Jiří, k jehož spoluzakladatelům a členům správní rady patří také naše farní charita a náš farář.   

 •  
  MOBIL: Inspirovat se nabídkou "zbožných" mobilních aplikací

  Jestliže, jak zdůrazňoval Thoms Merton, žádný člověk není ostrov, pak také platí, že žádná farost není ostrovem jen sama pro sebe. Jsme součástí širší občanské společnosti, součástí diecéze, církve v Čechách a na Moravě, církve celosvětvé. Proto i ve virtuálním světě je užitečné mít toto širší propojení. Nabídek je ale mnohdy tolik a tak rozmanitých, že buď rezignujeme na všechno, nebo zas hltáme každý nesmysl, co se na síti namane. Může proto někdy pomoci spolehnout se na některé osvědčené zdroje, v jejich světle pak posuzovat ostatní a rozlišovat, "co se jakým duchem nese".

  Pokud by se někdo zajímal o to, co z mobilního světa je dle našeho názoru doporučeníhodné, můžete se mrknout sem (pro další internetové zdroje viz poslední oddíl níže):

  Seznam doporučených či zajímavých aplikací pro vaše mobilní telefony z oblasti duchovního života

 •  
  EXTERNĚ: Inspirovat se nabídkou některých externích internetových zdrojů

  Možnosti sledování bohoslužeb v médiích a podpora domácích setkání:

  Pokud by se někdo zajímal o to, co dalšího z internetového světa je dle našeho názoru doporučeníhodné, můžete se mrknout sem (pro mobilní zdroje viz předposlední oddíl výše):

  Seznam doporučených či zajímavých odkazů nějak souvisejících s posláním chebské farnosti

Pro odběr novinek z tohoto webu KLIKNĚTE SEM