Uvedení na cestu proměny

Uvedení na cestu proměny

Křesťanství je cesta. Pohyb. Proměna. Radikální transformace postupně pronikající naše nitro i naše vztahy.

Na této cestě nejsme sami. Otevíráme se radikálnímu přijetí ze strany toho, který je sám Cestou. Putujeme spolu s druhými. 

Všechno ostatní, s čím se v křesťanství setkáváme, je buď podporou pro tuto cestu, nebo jejím ovocem. 

Jak jinak pozvat na tuto cestu, jak silněji se nechat na tuto cestu uvést, než se zadívat na její cíl? 

Proto vás, kteří toužíte se prvně či novým, hlubším způsobem na tuto cestu proměny vydat, zvu k půlhodince společného zamyšlení nad tímto cílem ve světle myšlenek papeže Františka ze závěru jeho encykliky Laudato si'. Je to zamyšlení ze závěru semináře Kontemplace podle Laudato si' papeže Františka. Modlím se za to, aby vás tento podnět povzbudil k nějakému dalšímu, zcela jedinečnému krůčku na vaší osobní cestě na hlubinu. Pokud bych vám k tomu mohl být nějak nápomocný, jsem vám k dispozici. 

Pro vaše vlastní osobní zastavení se na duchovní cestě lze také doporučit text Otázky k sebepoznání.

farář Řk farnosti Cheb
viz KONTAKTY

 

Odkazy pro další orientaci: