ZASTAVENÍ 16. Kaple sv. Šebastiána u Myslivny

ZASTAVENÍ 16. Kaple sv. Šebastiána u Myslivny

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 04,739', E 012° 20,463' Období: 1441 – 1967
Kde to je: Zarostlý lesní palouk za širokým mostkem přes silniční příkop v úrovni autobusové zastávky „Myslivna“ po pravé straně silnice ve směru z Pomezí do Chebu vpravo za směrovkou „Bismarckova rozhledna“ (také dostupný ze slepé silničky vpravo od viaduktu silničky na Zelenou horu).
Indicie: P = Kolik zde vidíte starých vzrostlých akátů rostoucích pohromadě v jedné skupině na okraji palouku?

Téma: Život seniorů v rodinách a sociální péče o seniory

Motto: „Nezavrhuj mě v čas stáří, neopouštěj mě, až ochabnou síly!“ (Ž 71,9)

Historie: V r. 1441 založilo město Cheb chorobinec u Myslivny (Siechenhaus). V době baroka v r. 1678 zde byla pro potřebu místních obyvatel vysvěcena kaple římského mučedníka 4. století sv. Šebestiána. Stála asi na místě dnešního parkoviště přes silnici naproti motelu Myslivna. V r. 1717 byl celý areál včetně kaple přestavěn. U kaple obdélného půdorysu byl založen hřbitov, užívaný až do r. 1906. Po přestěhování obyvatel chorobince do nedalekého internátu a poté do objektu v Dragounské ulici byly staré budovy ležící vlevo u zrušené silnice za železničním podjezdem do Horního Pelhřimova s naproti vystavěnou kaplí sv. Šebestiána ponechány svému osudu. V únoru r. 1967 byla kaple zbourána.

Poselství: Ani dnes není ve všech rodinách připravené prostředí, ve kterém by mohlo být postaráno o stárnoucí rodiče. Je však možné podpořit ty rodiny, které se o to snaží, a pokusit se vytvářet prostor vstřícnosti a podpory v zařízeních sociální péče pro ty, o které se rodina postarat nedokáže či nechce.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za Tvoji věrnost až za hranici smrti. Žehnej, prosíme, všem, kteří své stárnoucí blízké touží s láskou doprovázet až do poslední chvíle jejich života. Amen.

16_sebastian_1

Snímek kaple sv. Šebastiána z r. 1900

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 15)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 17)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ