ZASTAVENÍ 08. Kostel Navštívení Panny Marie

ZASTAVENÍ 08. Kostel Navštívení Panny Marie

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.811', E 12°22.114' Období: 1468 – 1854
Kde to je: Pro místní obyvatele vyhrazené parkoviště za kostelem sv. Václava ve vnitrobloku mezi ulicemi Dominikánská, Úzká a Jakubská (za modro-bílou dopravní značkou P réservé pouze pro dům jakubská 4)
Indicie: H = Jaké je číslo na 2. štítku zleva z řady štítků bytů připevněných na domě, který najdete vpravo při pohledu do vnitrobloku (je jich tam celkem 7)?

Téma: Důstojnost ponížených a tajemství setkání

Motto: „Maria řekla: Velebí má duše Hospodina…, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici… Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil… Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství…“ (Lk 1,46-54)

Historie: Kostel Navštívení Panny Marie (Frauenkirche) byl v roce 1468 na příkaz císaře Zikmunda přestavěn z původní synagogy (viz zastavení č. 7). Narychlo byly přistavěny sakristie, zvonička, chór a dva oltáře. Koncem 17. století byl kostel opravován, v následujících desetiletích však chátral. Pod olupující se barvou se objevily hebrejské nápisy. V roce 1802 byl již ve velmi špatném stavu předán rakouské vojenské posádce, aby sloužil jako kaple pro evangelické vojáky. Po požáru v roce 1809 byla roku 1817 snesena střecha, v r. 1837 se zřítila klenba a r. 1854 byly odstraněny jeho poslední zbytky. Vstupní gotický portál byl vestavěn do kaple v Maškově (viz zastavení č. 23).

Poselství: Kostel, domov církve, postavený na synagoze, poté co dcery a syny Izraele přední muži církve, tzv. „nového Izraele“, pozabíjeli a vyhnali. Dnes nad takovýmto smýšlením pohoršeně potřeseme hlavou. Kolikrát ale ještě dnes ti „silní“ právě takto zašlapou do země ty, již se jim zdají být méně výkonní, méně efektivní? Kdo jsou oni „chudí“ dneška, na jejichž rozbořených a vykořistěných domovech a životech staví dnešní společnost své bohatství a výkonnost? Není na čase naslouchat jejich nářku a spolu s nimi se nově otevřít milosrdenství?   

Požehnání: Dobrý Bože, Otče všech chudých a ponížených, děkujeme ti za bohatství uprostřed chudoby, smích uprostřed pláče, sdílení se s druhými uprostřed strádání, tanec uprostřed klopýtání, které se můžeme učit od našich chudých a bezbranných bratří a sester. Nauč nás respektu vůči důstojnosti každého života a odvaze k setkávání se s každým člověkem tváří v tvář. Amen.

08_navstiveni_1

Situační plánek půdorysu kostela Navštívení Panny Marie na místě původní synagogy

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 7)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 9)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ