ZASTAVENÍ 11. Nová synagoga u Hradebního příkopu

ZASTAVENÍ 11. Nová synagoga u Hradebního příkopu

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.647', E 12° 21.954' Období: 1893 – 1938
Kde to je: Na rohu Hradební ulice a ulice Obrněné brigády, naproti dnešní Městské knihovně, na místě dnešního panelového domu č. 2257 / 17
Indicie: K = Jaká je první číslice z označení verše (dvoumístné arabské číslo) z V. kapitoly biblické knihy Jeremiášův pláč v údaji na pamětní desce vpravo?

Téma: ŠOA a obrana práva každého na důstojný život

Motto: „Ježíš řekl: ‚Amen, pravím vám: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.'“ (Mt 25,40).

Historie: Dvacet let po nevydařené stavbě nové synagogy v Schillerových sadech (viz zastavení č. 2) měla chebská židovská obec k dispozici dostatek peněz pro novou synagogu, kterou postavil v letech 1892 - 1893 stavitel Leo Buchen podle plánů Karla Haberzettla na rohu Hradební ulice proti dnešní městské knihovně. Byla to stavba v módním byzantském stylu, která působila velkolepým dojmem, což zdůrazňovala její monumentální kopule s pozlacenou špicí. Výška hlavní lodi dosahovala 15 metrů. Při henleinovském puči dne 12. 9. 1938 se města zmocnili vzbouřenci a židovské obyvatele, kteří pro stáří nebo jiné důvody nemohli uprchnout, veřejně týrali a ponižovali. Po odstoupení pohraničí pak nacisté zúčtovali se zbytkem Židů definitivně. Synagoga byla vypleněna a zničena požárem při tzv. křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938 a posléze zbořena. Po válce zde zůstala vodní nádrž a v roce 1989 byl na místě synagogy postaven panelový dům. V r. 2004 na něm byla odhalena pamětní deska. V rámci Týdne židovské kultury v lednu 2020 byla tato deska doplněna druhou, s vyobrazením historické podoby synagogy.

Poselství: Papež František v lednu 2020 před 75. výročím osvobození Osvětimi řekl: „Je znepokojující vidět v tolika částech světa nárůst sobectví a netečnosti, nedostatek zájmu o druhé a postoj, který říká, že život je dobrý tehdy, dokud je dobrý pro mě, a ve chvíli, kdy se něco pokazí, rozpoutá se hněv a zloba… Vytváří to živnou půdu pro různé formy stranictví a populismu, které kolem sebe vidíme, kde nenávist rychle vyvěrá… kde se nenávist zasévá… Dokonce i nedávno jsme byli svědky barbarského vzestupu případů antisemitismu… Pokud ztratíme paměť, zničíme naši budoucnost. Kéž výročí nevýslovné krutosti, o níž se lidstvo dozvědělo před sedmdesáti pěti lety, slouží jako výzva k pozastavení, k setrvání v klidu a vzpomínce. Musíme to udělat, abychom se nestali lhostejnými…“

Požehnání: Bože, děkujeme za rozmanitost lidí, národů a kultur, ve které teprve takto společně můžeme zakoušet plnost života. Prosíme o široké a naslouchající srdce vůči všem, kteří jsou od nás odlišní, a za odvahu bránit do posledního dechu právo každého na důstojný život od početí až do posledního okamžiku našeho života na této zemi. Amen.

11_nova_1

Snímek zachycuje stav nové synagogy před r. 1934

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 10)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 12)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ