ZASTAVENÍ 15. Klášterní kostel Nalezení sv. Kříže

ZASTAVENÍ 15. Klášterní kostel Nalezení sv. Kříže

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 4.154', E 12° 21.730' Období: 1932 – 2016
Kde to je: Divoká planina naproti vyústění Jungmanovy ul. na ul. 17. listopadu; od vyústění Jungmanovy ul. na ul. 17. listopadu se dáte cca 30 metrů doprava (směrem do města) a po levé straně uvidíte asi 3 metry široký vstup do bývalé klášterní zahrady – vstoupíte, pokračujete asi 50 metrů kolmo na plot
Indicie: O = Kolik více než dva metry dlouhých kusů sloupů z kostela najdete ležet na místě bývalého hlavního vchodu mezi dvěma vysokými červenými buky?

Téma: Péče o kulturní dědictví předků a chrám srdce

Motto: „Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím!“ (Jan 2,19)

Historie: Kostel Nalezení Svatého Kříže byl postaven v letech 1930 – 1932 v rámci nového velkoryse pojatého klášterního areálu Kongregace Milosrdných sester Sv. Kříže, které se potřebovaly se svojí školou, internátem, učitelským ústavem přestěhovat z Hradební ulice (viz zastavení č. 10) do větších prostor. Architekti Anton Schneider a Karl Pascher navrhli novorománský trojlodní kostel, který připomínal starokřesťanské či raně románské basiliky. Kostel byl vyzdoben pracemi chebských umělců. Po válce se klášter s nemocnicí stal internačním táborem pro Němce určené k transportu. Sestry sv. Kříže zde byly ponechány do r. 1950. Poté zde až do roku 1990 sídlili pohraničníci. Samotný kostel sloužil jako tělocvična, jeho presbytář se po požáru ocitl v troskách, vybavení bylo zcela zničeno. V 90. letech byl klášter s kostelem navrácen Kongregaci Milosrdných sester sv. Kříže, které však pro něj neměly ani využití, ani prostředky na opravu. Komplex byl neúspěšně nabízen biskupství i městu. Nakonec byl po roce 2000 prodán soukromé firmě. Volně přístupný areál rychle chátral a v roce 2016 byl kostel i s klášterem zbourán.

Poselství: Zpustošení chrámu a neschopnost navázat na poslání předchozích generací je vždy bolestnou tragédií. Jeho zboření se však může stát živnou půdou pro zrození nové naděje klíčící již nyní uprostřed mnoha žíznivých srdcí. Svoboda od zodpovědnosti za dům z kamene může dnešní generaci otevřít hledání společné zodpovědnosti za dům vybudovaný z lidských srdcí.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za službu předchozích generací tomuto městu a prosíme o požehnání pro cestu obnovy dnešní kultury v srdci dnešních lidí. Amen.

15_kriz_1

Snímek kostela Nalezení sv. Kříže z r. 1946

 

Na své CESTĚ MĚSTEM+ již máte za sebou 5 km, pro návrat do CÍLE ke sv. Mikuláši vám ještě zbývá 1,6 km. Dále pokračuje prezentace zmizelých kostelů na okruhu CESTA Z MĚSTA (50 km).

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 14)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 16)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ