ZASTAVENÍ 14. Božského srdce Páně v Palackého ulici

ZASTAVENÍ 14. Božského srdce Páně v Palackého ulici

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.267', E 12°22.587' Období: 1912 – 1960
Kde to je: Objekt Palackého ul. č. p. 8a, po levé straně za panelovými domy při cestě od kruhového objezdu u nádraží
Indicie: N = Jaká je čtvrtá číslice ze čtyřmístného čísla světelného bodu, jehož označení najdete na svítilně u zadního rohu budovy bývalého kostela?

Téma: Dialog evangelia s měnící se kulturou

Motto: „Pro všechny jsem se stal vším, abych stůj co stůj zachránil aspoň některé“ (1 Kor 9,22).

14_srdce_1a Historie: Nejstarší zmínka o stavbě kostela Božského Srdce Páně na „Svatém kopci“ v Chebu je z roku 1912. Dle dobové pohlednice (viz obrázek vpravo) byl kostel navržen jako halová stavba pro více než tisíc věřících sahající až na křižovatku Palackého a Bezručovy ulice). Zdá se však, že se začal stavět jen studentský domov a po první světové válce se pak kostel postavil mnohem skromnější, a to z druhé strany studentského domova. Kostel byl dobudován asi v r. 1922 a slavnostně vysvěcen 21. října 1923, pod správou Kongregace Nejsvětějšího Srdce Páně. V roce 1925 přebírá správu kostela Kongregace oblátů Panny Marie Neposkvrněné. K bohoslužbám se užíval ještě v r. 1945, při bombardování blízkého nádraží byl však značně poškozen. Do objektu se přistěhovala rodina Klimešova, která kostel koncem roku 1948 na vlastní náklady opět zprovoznila a poté se o kostel několik let starala. V r. 1960 se z kostela stala sportovní hala a později zde bylo kino. Po rekonstrukci bylo v budově kostela umístěno Hasičské obchodní a servisní centrum, v suterénu byla hospoda U hasiče a v objektu sídlila bezpečnostní služba. V roce 2019 objekt bývalého kostela koupila firma Sauron.

Poselství: Kostel Božského srdce je zajímavým příkladem, jak lze starobylé křesťanské poselství skloubit s měnící se kulturou a potřebami dnešních lidí. I pro nás může být inspirací pro hledání cest přítomnosti evangelia v dnešní kultuře, přítomnosti, která zachovává „srdce“ poselství, ale vtěluje se do „těla“ neustále se měnící kultury a způsobu života.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za Tvé vtělení v Ježíši Kristu a za působení Tvého Ducha v neustále se měnící kultuře. Prosíme o tvůrčí schopnost i dnes žít a hlásat radostnou zvěst srozumitelným a dnešku přiměřeným způsobem. Prosíme o požehnání i pro majitele budovy tohoto bývalého kostela, aby svou poctivostí, podporou zaměstnanců a vstřícností vůči zákazníkům pomáhali prohloubit zdravou komunikaci mezi lidmi. Amen. 

14_srdce_1b

Snímek zachycuje stav kostela před rokem 1938

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 13)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 15)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ