ZASTAVENÍ 23. Kaple Navštívení Panny Marie v Maškově

ZASTAVENÍ 23. Kaple Navštívení Panny Marie v Maškově

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.429', E 12°23.257' Období: 1753 – 1958
Kde to je: Bývalá obec Maškov (od zastavení č. 22 sem dojedeme po cyklostezce odbočující před Háji na Podhrad a podél Podhradské ulice), blízko zastávky MHD Švédský vrch v ulici Na Návrší u vjezdu do areálu Rejman logistics 
Indicie: W = Jaká je čtvrtá číslice ze čtyřmístného čísla světelného bodu, jehož označení najdete na svítilně vpravo před vjezdem do areálu?

Téma: Ochrana nenarozeného života a podpora rodiny

Motto: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království“ (Lk 18,16).

Historie: Původní kapli v Maškově (na souřadnicích N 50° 4.416', E 12° 23.327', z druhé strany areálu Rejman logistics, cca 20 metrů vlevo od ulice Potoční, před odbočkou ulice Vrázova) založil v roce 1753 krejčovský mistr Hammerschmidt z Dřenic. Zvětšena byla v r. 1772 a 1807. Pak zchátrala. V létech 1853 až 1855 vystavěl asi 90 m na SZ od místa této původní kaple místní stavitel Adam Haberzetl větší kapli ve slohu novogotickém (viz souřadnice uvedené v záhlaví). Do ní byl r. 1858 vestavěn vstupní portál ze zbořeného kostela Navštívení Panny Marie (viz zastavení č. 8). V kapli byla kopie mariánského obrazu z poutního místa Marienweiher. Na vnější zdi byl namalován Ochranný plášť Boží. Kaple byla cílem mnoha poutníků, zvláště „žen v naději“. Roku 1945 byla mírně poškozena při náletech. V roce 1950 již měla silně poškozenou střechu a vnitřní zařízení bylo zničeno. V dubnu 1955 bylo rozhodnuto o demolici; zbořena byla v roce 1958, cenný portál byl přenesen do zahrady františkánského kláštera.

Poselství: Kolik dnešních „žen v naději“ či jejich partnerů prožívá početí nového života jako něco nechtěného, komplikujícího jejich plány, narušujícího jejich „svobodu“… Možná je na čase i v naší společnosti mnohem intenzivněji nejen bránit důstojnost každého života od jeho početí až k přirozené smrti, ale především vytvářet prostory, kde se lidé zaskočeni těhotenstvím mohou setkat s podporou, praktickou pomocí a povzbuzením k naději.

Požehnání: Děkujeme Ti, Bože, že jsi Bohem maličkých a každého jsi již v lůně jeho matky obdaroval nesmírnou důstojností. Prosíme o novou schopnost naší společnosti přijímat nově počatý život s vděčností a odpovědností. Amen.

23_maskov_1

Kaple Panny Marie v Maškově – snímky zachycují stav kolem r. 1898

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 22)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 24)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ