ZASTAVENÍ 26. Chrám stvoření - planeta Země

ZASTAVENÍ 26. Chrám stvoření - planeta Země

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°6.053', E 12°20.221' Období: před 4,54 miliardy let – dnešek
Kde to je: Vrchol Komorní hůrky; jinak všude po celé Zemi a celém Vesmíru
Indicie: Z = Kolik starých betonových tubusů je v zemi na vrcholu vedle cedule?

Téma: Péče o společný domov – ekologie a sociální vztahy

Motto: Stromu zbývá aspoň naděje, že i když podťat, začne rašit znovu a že jeho výhonky růst nepřestanou, byť odumřel jeho kořen v zemi a na prach ztrouchnivěl jeho pařez. Jak ucítí vodu, pučí znovu, rozvětví se jako mladý stromek“ (Job 14,7-9).

Historie: „V některých zemích existují pozitivní příklady zlepšování životního prostředí, jako revitalizace některých řek, které byly po celá desetiletí znečištěny, obnova původních lesních porostů, zkrášlení krajiny ozdravnými zásahy do životního prostředí, stavební projekty velké estetické hodnoty, pokrok ve výrobě ekologické energie a zlepšení veřejné dopravy. Tato díla neřeší globální problémy, ale potvrzují, že lidská bytost je ještě schopna pozitivního působení. Byla stvořena k lásce, a tak lidská bytost i uprostřed svých omezení dává prostor projevům velkodušnosti, solidarity a péče… Naděje nás vede k přesvědčení, že vždy existuje východisko, že stále můžeme změnit směr a vždy můžeme něco udělat pro řešení problémů. Nicméně, jak se zdá, projevují se příznaky určitého zlomu způsobeného velkou rychlostí změn a devastace, které se projevují jak v lokálních přírodních katastrofách, tak i v společenských nebo ekonomických krizích…“ (papež František, Laudato si‘ čl. 58 a 61).

Poselství: „Všechno je propojeno. Proto je žádoucí, aby se péče o životní prostředí pojila s upřímnou láskou k lidským bytostem a s neustálým nasazením pro řešení problémů ve společnosti… Nesmíme si myslet, že tyto snahy svět nezmění. Takové skutky šíří ve společnosti dobro, které vždy ponese ovoce nezávisle na tom, co jsme schopni vidět, protože vzbuzují v lůně této země dobrotu, která má vždy tendenci šířit se – někdy i neviditelně“ (papež František, Laudato si‘ čl. 91 a 212).

Požehnání: "Všemohoucí Bože, přítomný v celém vesmíru i v tom nejmenším ze svých tvorů, ty zahrnuješ svojí něhou všechno, co existuje, vlej nám sílu své lásky, abychom pečovali o život a krásu. Zaplav nás pokojem, abychom žili jako bratři a sestry a nikomu neškodili… Bože chudých, pomáhej nám vysvobozovat opuštěné a zapomenuté této Země, kteří mají v tvých očích tak velkou hodnotu. Uzdrav náš život, abychom chránili svět a nedrancovali ho, abychom rozsévali krásu, a ne znečištění a zkázu. Amen." (papež František, Laudato si‘ čl. 246)

26_hurka_1

Profil vyhaslé sopky Komorní hůrka (zdroj: Cykloportál KV kraje)

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 25)

PRVNÍ ZASTAVENÍ (Č. 1)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ