ZASTAVENÍ 05. Kamenný kostel na chebském hradě

ZASTAVENÍ 05. Kamenný kostel na chebském hradě

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.886', E 12°21.989' Období: po 845 – 1183 
Kde to je: Uvnitř areálu Chebského hradu na místě štaufské hradní kaple; možnost virtuální prohlídky po načtení QR kódu v aplikaci timeTRIP.cz umístěného v blízkosti nálezu indicií (viz níže)
Indicie: E = Jaký je počet obrázků svatých na sloupu Božích muk pod hradní kaplí zvenčí hradu (u severovýchodního nároží hradních hradeb)?

Téma: Počátky duchovní cesty a její opravdovost

Motto: „Protože jsi zachoval mé slovo a vytrval, zachovám tě i já v hodině zkoušky“ (Zj 3,10).

Historie: Základy nejstaršího chebského kostela byly nalezeny v roce 1997 pod podlahou štaufské hradní kaple. Kostel existoval současně se slovanským kostrovým pohřebištěm, takže ho lze historicky datovat do doby krátce po roce 845, kdy bylo v Řezně pokřtěno čtrnáct českých velmožů, mezi nimiž byl s velkou pravděpodobností i vládce chebského hradiště. Ten pravděpodobně nedlouho po svém návratu z Řezna nechal na již existujícím hřbitově postavit kostel. Chebský vládce tedy se svými soukmenovci opravdu uvěřil, zatímco u ostatních je spíše pravděpodobné, že řezenský křest brali jen jako politický akt. Hned následujícího roku (846) se totiž tato knížata při tažení Ludvíka Němce proti Moravanům postavila na obranu Moravy a křesťanského „Boha Němců“ zavrhla. Teprve o 40 let později přijal křest od Konstantina a Metoděje Bořivoj I. Podle Pavla Šebesty se lze domnívat, že tento původní chebský kostel byl nejstarším kamenným kostelem nejen v Chebu, ale možná i v celých Čechách. Po roce 1183 nechal císař Friedrich Barbarossa na jeho místě postavit dodnes zachovalou štaufskou patrovou hradní kapli.

Poselství: I dnes platí, že ne všechno, co se tváří zbožně, je také výrazem lidského srdce. A bohužel i dnes jsou náboženské symboly zneužívány k politickým a mocenským cílům. Ale na druhou stranu stejně tak i dnes platí, že z malých pravdivých počátků může nakonec vyrůst dobré a bohulibé dílo.

Požehnání: Bože, děkujeme za příležitost k novým pravdivým počátkům ve svých životech i v životech našich rodin, obcí a dalších našich pospolitostí. Prosíme o věrnost pravdě, kterou jsme poznali. Amen.

05_hrad_1

Kresebná rekonstrukce podoby prvního chebského kostela na falci před rokem 1183 (kresba: Pavel Šebesta)

  • Šebesta Pavel, Geneze nejstarších kostelů v Chebu, Archaeologia Historica ročník č. 38 z roku 2013, str. 291 – 308, k dispozici ZDE

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 4)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 6)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ