ZASTAVENÍ 04. Špitální kaple sv. Ducha a sv. Václava

ZASTAVENÍ 04. Špitální kaple sv. Ducha a sv. Václava

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 04,914', E 12° 22,155' Období: 13. stol. – 1945
Kde to je: Před kostelem sv. Bartoloměje na rohu Kamenné a Křižovnické ul. (místo bývalé kaple je zde vyznačeno tmavší dlažbou vpravo od vchodu)
Indicie: D = Jaká je předposlední číslice z čísla faxu Zemědělská a. s. KOLOVEČ, které najdete na štítku z druhé strany dopravní značky u rohu kostela?

Téma: Péče o nemocné a pastorační služba v nemocnicích

Motto: „Když zapadalo slunce, všichni, kteří měli nemocné různými chorobami, přiváděli je k němu; on pak na ně vkládal ruce a uzdravoval je“ (Lk 4,40).

Historie: Na místě dnešního křižovnického kostela sv. Bartoloměje u Amerického mostu byl původně městský špitál s kaplí sv. Ducha. Po velkém požáru města v roce 1270 nechal Přemysl Otakar II. postavit nový špitál s kostelem. V roce 1271 byl špitál u řeky, původně spravovaný Bratrstvem Sv. Ducha, předán Rytířskému řádu křižovníků s červenou hvězdou. Kaple svatého Ducha byla roku 1347 rozšířena o kapli sv. Václava, která se v této době stala útočištěm nemocných poutníků. Celý komplex byl však zničen ve 14. století požárem. Řád vystavěl na místě starého klášterního kostela v roce 1414 dnešní kostelní budovu. V roce 1674 byla postavena nová kaple sv. Václava. Kapli i se špitální budovou v roce 1809 již potřetí poničil požár. Rozsáhlá oprava celého komplexu proběhla v letech 1814-1815. Špitál byl nově vystavěn až v roce 1835. Při destrukci mostu v roce 1945 byly budovy špitálu i kaple poškozeny a později srovnány se zemí. Zachráněn byl pouze kostel. Půdorys kaple sv. Václava z doby před rokem 1441 dnes naznačuje nízká cihlová zídka před kostelem.

Poselství: I v dnešním světě rozvinutého, ale často odlidštěného zdravotního systému je třeba vytvářet prostor pro setkání člověka s důstojností jeho vlastního těla, hloubkou jeho vlastního nitra, s druhými lidmi kolem něj a s tím, co jej přesahuje a co mnozí nazývají Bohem. Zdraví je provázaný celek tělesné, duševní, sociální a duchovní dimenze člověka. 

Požehnání: Bože, děkujeme za všechny, kteří v dnešním zdravotnictví neztratili lidskou tvář a v těch, o které pečují, jsou schopni zahlédnut tvář Tvoji. Prosíme za ně, aby vytrvali ve své službě doprovázení druhých ve vší jejich důstojnosti. Amen.

04_vaclav_1

Kresba kaple sv. Václava v podobě před rokem 1441

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 3)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 5)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ