ZASTAVENÍ 10. Kaple křížových sester v Hradební ulici

ZASTAVENÍ 10. Kaple křížových sester v Hradební ulici

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50°4.713', E 12°21.989' Období: 1875 – 1950
Kde to je: Budova Střední zdravotní školy a 4. základní školy v Hradební ulici
Indicie: J = Kolik tlačítek najdete na pravém (stříbrném) ze dvou tlačítkových setů u vchodu do vedlejší budovy pod nápisem ŠKOLNÍ DRUŽINA?

Téma: Školství jako prostor doprovázení ke zralému lidství

Motto: „Tak určil jedny za apoštoly, jiné za proroky, jiné za misionáře, jiné pak za pastýře a učitele, aby připravili křesťany k úkolům, které mají plnit, aby Kristovo tělo dělalo pokroky, dokud nedojdeme všichni k jednotě ve víře a v poznání Božího Syna, k mužné zralosti, k onomu věku, kdy se na nás uskuteční Kristova plnost“ (Ef 4,11-13).

Historie: Původní kaple v komplexu budov bývalého kláštera a ústavu Kongregace milosrdných sester sv. Kříže v Hradební ulici se nacházela ve dvoře a byla postavena v roce 1875 (viz kresba níže; na místo se můžete podívat směrem od polikliniky vchodem do zahrady, když budovu obejdete zleva). Dnes v místě této bývalé kaple stojí tělocvična. Nová kaple (sál s příčnou lodí, otevřeným krovem a půlkruhovou apsidou) navržená architektem Karlem Haberzettlem byla dokončena roku 1900. Dodnes je z Hradební ulice vidět vysoko nad vchodem do budovy šest goticky tvarovaných oken. Kaple byla vcelku jednoduše zařízená s využitím ozdobných trámů, výmalby a barevných okenních skel. Kaple přestala sloužit svému účelu r. 1950. Dnes prostory této nové kaple využívá Střední zdravotnická škola jako přednáškový sál.

Poselství: Propojení vzdělávání s doprovázením k lidské zralosti a komunitní zodpovědnosti, jak se o to snažily Křížové sestry v Chebu, může být pro nás i dnes inspirací pro hledání nových cest v našem školství a výchově mladých lidí k lidské a profesní zralosti.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za to, že jsi pro nás v Kristu Učitelem, který pro své učedníky vydává svůj vlastní život. Prosíme o požehnání pro dnešní učitele, aby byli schopni své žáky vést k životní moudrosti a zralosti. Amen.

10_hradebni_1

Původní kaple ve dvoře kláštera sester sv. Kříže v Hradební ulici – obrázek z r. 1875

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 9)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 11)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ