ZASTAVENÍ 20. Kostel sv. Jana Křtitele na Sv. Kříži

ZASTAVENÍ 20. Kostel sv. Jana Křtitele na Sv. Kříži

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

Poloha: N 50° 2.950', E 12° 21.229' Období: 16. století – 1871
Kde to je: Travou zarostlý prostor mezi velkým žlutým domem jižně od Palace Casino na Svatém Kříži a hlavní silnicí (proti vyústění silnice vedoucí ze Slapan)
Indicie: T = Kolik je velkých oken v přízemí žlutého domu, který uvidíte na této lokalitě, na jeho stěně obrácené směrem k silnici?

Téma: Poustevnictví uprostřed shonu všedního dne

Motto: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 18,28).

Historie: Když v 16. století zuřil v okolí mor, chebští vděčni za ochranu před nákazou postavili v osadě Svatý Kříž kapli, která byla r. 1600 rozšířena na filiální kostel farnosti ve Wiesu, který stával vpravo od silnice u rozcestí ke Šlapanům před starým dvorem. U kostela byl založen malý hřbitov a sídlil zde od dávných dob poustevník, poslední jménem Šebestián Häufling. Poustevnický život byl v církvi přítomný už od pradávných dob. Lidé, kteří se rozhodli žít bez rodiny a bez stálého kontaktu s místní komunitou, byli ostatním křesťanům provokací k radikalitě a často jim zároveň sloužili i duchovním doprovázením. Později však kostel pustl, zřítila se jeho věž, až musela být roku 1871 celá stavba demolována. Sochy byly přeneseny do farního kostela sv. Mikuláše a Alžběty a stavební materiál byl prodán soukromníkovi.

Poselství: Možná bychom se i dnes mohli nechat inspirovat poustevnickým životem poustevníků. Není třeba opouštět své rodiny a práci, ale i uprostřed nich si čas od času vytvořit „poustevnu“ – být jen sami se sebou, spočinout před tajemstvím Kříže, vypnout mobil a vnímat tlukot vlastního srdce… Říká se, že taková desetiminutová „poustevna“ denně prodlužuje život o 10 let.

Požehnání: Bože, děkujeme Ti za dar samoty a ticha, do kterého se můžeme ponořit i ve shonu svého života. Prosíme, žehnej všem, kteří jsou sami nedobrovolně, a naplň je nadějí na uzdravení jejich samoty. Amen.

20_svatykriz_1

Kostel sv. Jana Křtitele na Svatém Kříži – kresba kostela z 19. století

 

ZPĚT NA SEZNAM ZASTAVENÍ

PŘEDCHOZÍ ZASTAVENÍ (Č. 19)

DALŠÍ ZASTAVENÍ (Č. 21)

ÚVOD K PUTOVÁNÍ